"Srbi nikada ne propuste priliku da propuste " priliku!" Da li je to slučaj i sa nedavno održanim osnivačkim Kongresom Srba Evrope u ovde poznatoj diskoteci "Grodonija" teško je potvrditi sa sigurnošću. Ali, izvesno je da ambiciozni zadaci i poruke pre samog skupa " da se okupe najbolji i...
Odgovor autora projekta SPAS na Ratkov članak pod imenom '' Komentar na project SPAS'' objavljen dana 06.06.2003. god. u rubrici Pisma citalaca. Poštovani gospodine Ranko, hvala na članku koji ste napisali o projektu SPAS. Iz članka mogu primetiti da niste pažljivo pročitali projekat SPAS ili ste ga pogrešno razumeli,...

Projekat ‘Pek’

Projekt nudi rešenje KAKO OSNOVATI PRIVREDNO EKONOMSKI KLUB, OD LOKALNOG DO REPUBLIčKOG NIVOA, A KOJI ćE ORGANIZOVATI MALE I SREDNJE PRIVREDNIKE SA CILJEM DA POVEćAJU SVOJ PROFIT I ZAŠTITE NJIHOVE INTERESE. Uvod :Da bi mali i srednji privrednici preživeli ovo nesrećno vreme, moraju se sami organizovati. Moraju organizovati svoje...
POVELjA O OSNIVANjUMI, DOLE POTPISANI IMENOM I PREZIMENOM, SVOJOM SLOBODNO IZRAŽENOM VOLjOM DONOSIMO ODLUKU O OSNIVANjU KONGRESA SRBA EVROPE KAO MEđUNARODNE, NEVLADINE, NEZAVISNE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE SA CILjEM DA KROZ NjENO DELOVANjE OSTVARUJEMO INTERESE I ŠTITIMO POJEDINAčNA I KOLEKTIVNA PRAVA EVROPSKIH GRAđANA SRPSKOG POREKLA I SRBA U EVROPI U...
Braco i sestre,Velika tuga me ovih dana obuzima, zbog novog srpskog rashola medju srpskim Organizacijama u Evropi. PZNS je u samom pocetku jedne plemenite inicijative dao bezrezervnu podrsku(ujedinjenju srpske dijaspore u Evropi), koja je potekla od ugledne srpske Organizacije iz Svedske, na cijem se celu nalazi uvazeni G-din Nikola...
Prihvatajući inicijativu Srpskog saveza iz Svedske, koju je na Vaskršnjim susretima dijaspore i otadžbine 2003. održanim u Beogradu, od 28 " 30 aprila, izneo predsednik ove najbrojnije srpske organizacije u Evropi, gospodin Nikola Janic, a imajući u vidu veliki značaj okupljanja i zajedničkog, koordiniranog delovanja naše dijaspore u rešavanju...

U Strazbur po dedovinu

Prema Zakonu o privatizaciji iz aprila 2001. godine u Srbiji se prodaju preduzeca i imovina oduzetog porekla, a protiv toga se toliko dugo i bezuspešno bore clanovi Lige za zaštitu ljudskih prava.- Iako gradani još nisu dovoljno informisani o nacinima na koji mogu da se bore za povracaj oduzete...

Kongres Srba Evrope

Postovani gospodine/gospodjo, Kao sto Vam je poznato, medjunarodne nevladine organizacije imaju nesumnjiv znacaj i uticaj u medjunarodnim odnosima. Nazalost, Srbi u Evropi do sada nisu imali svoju medjunarodnu nevladinu organizaciju, ni pri Ujedinjenim nacijama, ni pri Savetu Evrope, koja bi zastupala njihove interese i stitile njihova kolektivna i pojedinacna...
Poštovani, Nepotrebno je pisati ili govoriti o mnogim problemima sa kojima se naši rođaci i prijatelji u matici susreću svakodnevno, naprimer, prilikom podnošenja zahteva švedskoj ambasadi za vize da bi došli nekome od vas u posetu. Mnogi ljudi imaju problema, finansiskih izdataka i nepotrebnog gubljenja vremena, da bi došli...

Humanitarni obrazovni centar

Poštovani, U želji da što vecem broju ljudi prezentujem rad Humanitarnog Obrazovnog Centra ovim pismo u kratkim crtama predstavljam vam naš rad i naše buduce akcije. Humanitarni Obrazovni Centar (HOC 2002) je udruženje gradjana koje za svoj osnovni cilj ima edukaciju nezaposlenih, izbeglica, dece, socijalnih slucajeva, samostalnih majki i...