Deklaracija o ujedinjenju srpske dijaspore Evrope

Prihvatajući inicijativu Srpskog saveza iz Svedske, koju je na Vaskršnjim susretima dijaspore i otadžbine 2003. održanim u Beogradu, od 28 “ 30 aprila, izneo predsednik ove najbrojnije srpske organizacije u Evropi, gospodin Nikola Janic, a imajući u vidu veliki značaj okupljanja i zajedničkog, koordiniranog delovanja naše dijaspore u rešavanju fundamentalnih pitanja za srpski narod, kako u rasejanju tako i u matici, potpisnici ove deklaracije dogovorili su se o sledećim principima zajedničkog rada:

– Ujedinjena srpska dijaspora (USDE) predstavlja asocijaciju srpskih organizacija, klubova, saveza i drugih oblika organizovanja Srba u rasejanju.
– USDE zastupa zajednički dogovorene stavove od nacionalnog značaja za srpki narod, pred državnim institucijama u matici, pred državnim institucijama zemalja u kojima žive pripadnici srpskog naroda, pred medjunarodnim institucijama i medijima.
– USDE štiti pojedinačne i zajedničke interese pripadnika srpskog naroda.
– USDE će posebnu pažnju posvetiti očuvanju srpskog nacionalnog identiteta.
– USDE će unapredjivati poslovne, kulturne, verske, sportske i sve druge veze srpskog naroda u matici i rasejanju.
– Aktivnosti USDE koordinira Predsedništvo USDE, koje čine predstavnici najznačajnijih srpskih organizacija u rasejanju, učlanjenih u USDE.
– Sednice Predsedništva održavaju se najmanje jedanputa u tri meseca.
– Predsedništvom predsedava domaćin “ predstavnik organizacije u čijem sedištu se organizuje sastanak USDE.
– Sedište USDE u matici biće u Beogradu a u dijaspori u Štokholmu.
– Sednice Predsedništva USDE održavaće se osim u matičnim zemljama i u sedištima organizacija članica.
– USDE imaće svojstvo pravnog lica u matici – Srbiji, registrovane kao Asocijacija srpskih organizacija
– Svaka članica USDE imaće svog delegata u Skupštini USD. Skupština bira Predsedništvo USDE koje svoje bitne odluke donosi isključuvo konsenzusom.
– Prava i obaveze članica USDE regulisaće se Statutom, a napred definisana opredeljenja biće obavezno ugradjena u statut.
– Način donošenja odluka i vodjenja sednica biće definisan posebnim poslovnikom.
– Logističku podršku USDE pružaće AsocijacijaSrpska veza nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija “ najzančajnija organizacija u matici koja se bavi unapredjivanjem saradnje dijaspore i otadžbine.
– USDE je otvorena za sve srpske organizacije u svetu, koje prihvataju principe rada definisane u ovoj deklaraciji.
– USDE neće tolerisati ispoljavanje mrznje ili stavove koji selektivno izdvajaju ljude ili partije – zbog njihovih politickih opredeljenja.
– USDE postuje svačije lično politicko opredeljenje (jedno od primarnih ljudskih prava coveka) a vrednovanja organizacija i pojedinaca, koji se pridruzuju nasem pokretu ujedinjenja, zasnovana su iskljucivo na osnovama koje su od opste koristi srpskom narodu i u maticama i u rasejanju.

– Potpisivanjem izjave o pristupu USDE, organizacija članica stiče sva prava i obaveze definisane deklaracijom, statutom i ostalim aktima.

Maj 2003.
Deklaraciju su potpisali:
Srpski savez, Svedska “ Predsednik, Nikola Janic
Srpsko drustvo Odense, Danska “ Predsednik, Slobodan Zivojinovic
Hum. organizacijaLekovi “ spas za Srbiju, Norveška “ Predsednik, Bibi Marisavljevic
Savez srpskih udruzenja Nemačke “ Predsednik, Mico Cetkovic,
Savet dijaspore Bade Virtemberga, Štutgart, Nemačka “ Predsednik, Predrag Rakočević.

¤ U ime vec stavljenih potpisa zahvaljujem se organizacijama koje su principielno prihvatile USDE kao neophodnost za jacanje buduceg uticaja nasih ljudi u rasejanju na vladine organizacije i druge institucije u respektivnim zemljama Evrope, ali isto tako i u maticama, a deklaraciju im saljemo cilkularno na potpis.

Zainteresovane srpske organizacije u Evropi (i cenjeni pojedinci) mogu svoj pristup za USDE prijaviti na mail: ujedinjenasrpskadijaspora@telia.com .

Odmah po prijemu vase prijave dostavice vam se na naznacenu adresu dokument o prijemu u USDE, najmasovniju srpsku organizaciju ciji je cilj angazovanje za opsti interes nasih ljudi u rasejanu, nasih matica – i nasih najdrazih u njoj. Prioritet koordiniranih i masovnih aktivnosti USDE, odredjivace se na tromesecnim sednicama predstavnika clanica USDE i po potrebi vladinih predstavnika, kao i predstavnika nevladinih asocijacija i drugih institucija.

Masivnost clanstva USDE, njena geografska sveobuhvatnost a time i stepen legitimiteta za predstavljanje nasih nacionalnih i drugih (svakodnevnih ljudskih) interesa, onemogucice delovanje pojedinaca i samozvanihnasih predstavnika, koji sebi daju za pravo da interes nase dijaspore i opsti nacionalni interes naseg naroda i matice, odlucuju jedan ili nekoliko osoba za kafanskim stolom.

Ozbiljnost sadasnjih i buducih istoriskih desavanja “ zahteva odgovornost svih nas.

Zahtev za VASE prikljucenje, ili prikljucenje vase organizacije onome sto je NASE, mozete pored navedenog E-maila ujedinjenasrpskadijaspora@telia.com poslati i na sledeci fax:

+ 46 8 570 20 440

Nikola Janic,
Predsednik Srpskog Saveza i
Glasa Srpskog naroda, inicijatora USDE
janic@telia.com
+ 46 70 29 20 100

___________________

Prvi sastanak predsednistva USDE predvidja se pocetkom juna 2003 u Beogradu.