Projekat ‘Pek’

Projekt nudi rešenje KAKO OSNOVATI PRIVREDNO EKONOMSKI KLUB, OD LOKALNOG DO REPUBLIčKOG NIVOA, A KOJI ćE ORGANIZOVATI MALE I SREDNJE PRIVREDNIKE SA CILJEM DA POVEćAJU SVOJ PROFIT I ZAŠTITE NJIHOVE INTERESE.

Uvod :
Da bi mali i srednji privrednici preživeli ovo nesrećno vreme, moraju se sami organizovati. Moraju organizovati svoje PEK “ Privredno ekonomske klubove “ koji će zastupati interese malog i srednjeg biznisa.

Nažalost tu nemožemo očekivati pomoć zvaničnh državnih institucija jer oni zastupaju interese velikih privrednika. A interes velikih privrednika je da uguše male privrednike i njihov biznis, da bi sebi uklonili buduću konkurenciju i ostvarili veći prostor.

Političari pominju male i srednje privrednike, samo kad im je potreban neki politički poen i da bi u javnosti stvorili sliku da vlast brine i o njima.

Ovaj projekt je namenjen malim i srednjim privrednicima iz R. Srbije i R. Srpske a siguran sam da može poslužiti i Srpskoj dijaspori.

Da bi mali i srednji privrednici imali konkretnu korist od PEK neophodno je u sistem izbora rukovostva PEK ugraditi sledeće:
“ JAVNU KONKURENCIJU IDEJA I PROGRAMA.
“ IZBOR RUKOVODIOCA PEK NA OSNOVU PROGRAMA RADA. Program rada piše sam kandidat koji konkuriše na mesto predsednika ili rukovodioca sektora PEK.
“ KONTROLU DA LI JE RUKOVOSTVO OSTVARILO PROGRAM NA OSNOVU KOGA JE IZABRANO.

ORGANI PRIVREDNO EKONOMSKOG KLUBA :

Privredno ekonomski klub ( Na primer u Bečeja )

Privredno ekonomski klub ( Od lokalnog do republičkog nivoa. ) organizovan je po sektorima i ima sledeće sektore :

“ SEKTOR GRAđEVINARSTVA I GRAđEVINSKE PROIZVODNJE.
“ SEKTOR MAŠINSTVA I MAŠINSKE PROIZVODNJE.
“ SEKTOR ELEKTROTEHNIKE I ELEKTROTEHNIčKE PROIZVODNJE.
“ SEKTOR POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE.
“ SEKTOR SAOBRAćAJA I USLUGA U ODRRŽAVANJU SAOBRAćAJNIH SRESTAVA.
“ SEKTOR TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA.
“ SEKTOR PRAVA I EKONOMSKIH USLUGA.

Skupština privredno ekonomskog kluba.

“ Privredno ekonomski klub ima svoju skupštinu. Skupštinu čine svi članovi koji uredno plaćaju članarinu.

Rukovostvo privredno ekonomskog kluba je :

“ Presednika privredno ekonomskog kluba, bira se na osnovu programa rada ( Program rada piše sam kandidat. ) tajnim glasanjem.
“ Rukovodioci sektora biraju se na osnovu programa rada ( Program rada piše sam kandidat. ) tajnim glasanjem.
“ Rukovostvo privredno ekonomskog kluba bira se na dve godine uz mogućnost reizbora.
“ Na kraju kalendarske godine, svaki rukovodioc koji je biran, podnosi izveštaj o radu skupštini. Skupština raspravlja da li je rukovodioc ispunio obećanje iz svog programa i o tome odlučuje tajnim glasanjem. Ukoliko je ocena negativna raspisuje se novi konkurs po istoj proceduri, što znači da kandidati pišu program rada i biraju se tajnim glasanjem.

Ostali zaposleni.

Privredno ekonomski klub ima stalno zaposlenog sekretara. Sekretar mora biti sposoban, da je završio minimum gimnaziju, ekonomsku školi ili fakultet : ekonomski, pravni filozofski ili neki sličan. Da zna da radi na kompjuteru i da zna engleski jezik.

Koji je zadatak rukovostva privredno ekonomskog kluba.

1. Da od lokalnih vlasti obezbedi adekvatan poslovni prostor za potrebe PEK.
2. Da napravi web sajt PEK.
“ Na web sajtu svi članovi kluba, koji plaćaju članarinu, imali bi svoj prostor-svoju web stranicu. ( Jedna vrsta stalne reklame. )
“ Na web stranisi privrednici bi prestavili sebe, svoju radnju-preduzeće, svoju ponudu i svoju potražnju za robom, materijalom ili uslugama.
“ Ovo prestavljanje privrednika na web stranivci bilo bi besplatno.
3. Da organizuju predavanja o :
“ Propisima koji su interesantni za članove PEK.
“ Predavanja kako poboljšati poslovanje radnji-preuzeća članova PEK.
4. Da organizuje predavanje- tribine šta konkretno proizvoditi. ( Vidi PROJEKT SAS- “ Srpska agencija za samofinansiranje proizvodnje“ koji se nalazi na web sajtu SERPSKE INTERNET NOVINE, u Arhiviranim vestima, rubrika PROJEKTI I IDEJE na adresi https://www.srpskadijaspora.info ).
5. Da na web sajtu PEK otvore rubriku PROJEKT I IDEJE gde će članovi i čitaoci moći da prestave svoje projekte i ideje.
6. Da organizuje tribine-diskusije o zakonskim rešenjima koja utiču na poslovanje malih i srednjih preduzeća. Da ta diskusija proizvede konkretan predlog šta i kako promenut. Predlog prosledit drugim PEK, upoznat javnosti i prosledit nadležnoj vladi-skupštinama ( opštinskoj, gradskoj ili republičkoj ) na razmatranje-usvajanje.
7. Da organizuje tribine-diskusije o lokalnim problemima, da ponude programe-projekte za rešavanje predmetnih problema.
Programe-projekte stavlja na uvid javnosti i dostvlja lokalnoj vlast, kao svoj predlog rešavanja problema.
8. Da pomaže članovima PEK da uspostave poslovne kontakte.
9. Da svojim članovima pruže potrebne pravne, ekonomske savete.
10. Da u slučaju, kad je članu PEK potrebna pravna pomoć, pomognu da nađe najboljeg mogućeg paravng zastupnika.
11. Da za članove PEK organizuje, jednom sedmično, EKONOMSKU PRIčAONICU u nekoj kafani restoranu.
“ Smisao ekonomske pričaonice je da se privrednici-članovi PEK međusobno druže.
“ Na ekonomskoj pričaonici članovi će imati priliku da prestave svoje IDEJE I PROJEKTE.
“ Na ekonomskoj pričaonici članovi će imati priliku da čuju tuđe IDEJE i da postaknu svoju maštu.

Obaveze članova PEK

Svi članovi PEK obavezni su :
“ Da redovno posećuju sastanke i da aktivno učestvuju na njima.
“ Da iskreno i pošteno glasaju, kod izbora rukovostva, za najbolji program.
“ Da pokreću pitanja koja ometaju njihov biznis.
“ Da nude programe-projekte za rešavanje problema.
“ Da redovno plaćaju članarinu.

Način finansiranja PEK

PEK finansira se iz sledećih izvora :
“ Iz članarine.
“ Od reklama. Velikoj privredi i privrednicima, koji nisu članovi kluba, ponudit će se prostor na web sajtu za reklamiranje njihovih proizvoda i usluga.
“ Iz donacija.

Kako osnovati PEK “ Privredno ekonomski klub “

Treba pažljivo pročitati ovaj projekt, i pokrenuti akciju za osnivanje INICIJATIVNIG ODBORA ZA OSNIVANJE PEK.

Inicijator to može uraditi na sledeći način :
“ Odštampa ovaj projekt i podeli ga malim i srednjim privrednicima.
“ Dostavu ovog projekta privrednicima može izvršiti preko fahova u poslovnim bankama. Svi privrednici u bankama imaju svoje žiro račune, pa kroz njihove fahove najlakše ih je upoznati sa idejom a može se zatražiti i pomoć banke u organizaciji i finansiranju, jer je to i u njihovom interesu.
“ Zatraži se pismena saglasnost od autora ovog projekta. Nju je lako dobit.
“ Organizuje se inicijativni skup-tribina. Bilo bi dobro da pokrovitelj ovog skupa bude neka banka. Prestavnici banke bi na skupu prestavili privrednicima svoju banku.
“ Inicijator bi prestavio ovaj projekt i otvorio priču o potrebi osnivanja PEK.
“ Inicjiator skupa pozvao bi privrednike, koji se osećaju sposobni, da se sami jave za funkcije u INICIJATIVNOM ODBORU. Za svaki sektor trebalo bi obezbedit po jednog prestavnika.
“ Inicijativni odbor upisuje članove, raspisuje konkurs za izbor rukovostva po PROJEKTU PEK, radi statut ( Ovaj projekt je deo statuta. ) i organizuje osnivačku skupštinu PEK.

Napomena :
Molim čitaoce da primedbe i sugestije dostave autoru.

Predlog :
Predlažem da posetite INTERNET NOVINE SERPSKE koje se nalaze na web sajtu https://www.srpskadijaspora.info Arhivirane vesti , rubriku Projekti i ideje.

Tamo će te naći :

1. “ IDEJNI PROJEKT SPAS “ . PROJEKT NUDI REŠENJA , KAKO UKLJUčIT SRBE IZ DIJASPORE U :ZAKONODAVNU I IZVARŠNU VLAST R. SRBIJE. To znači uključivanje Srba iz dijaspore u politički, ekonomski , kulturni i duhovni život R. Srbije.
KAKO ZAJEDNO SA SRBIMA IZ DIJASPORE IZGRADITI TRAJNE PRIJATELJSKE ODNOSE SA VLADAMA VELIKIH DRŽAVA.
KAKO DA SRBI IZ DIJASPORE POSTIGNU : LIčNU AFIRMACIJU U ZEMLJAMA U KOJOJ ŽIVE A I U MATICI SRBIJI.

2. “ IDEJNI PROJEKT ISTINA “ . PROJEKT NUDI REŠENJE : KAKO SAPOŠTITI ISTINU O STRADANJU SRPSKOG NARODA U 20 VEKU I KAKO PRIVOLETI SVEDSKE MEDIJE, DA TU ISTINU PRENESU.

3.“ PROJEKT SAS “ . Projekt nudi rešenje kako organizovati : MASOVNU PROIZVODNJU I PRODAJU POZNATIH I NOVIH PROIZVODA SVETSKOG KVALITETA, MODERNOG-SAVREMENOG DIZAJNA UZ MINIMALNA ULAGANJA, A MAKSIMALNU DOBIT. MOGUćNOST, ORTAčKE GRUPE, PO JEDNOM PROIZVODU JE : 500.000,00 DO 6.000.000,00 A AGENCIJE 4.500.000.000,00 ( čETIRI MILIJARDE I PESTO MILIONA ) EURA.

Hvala na saradnji. ing. Ž. Vujanović

U Bečeju 19.04.2003.

Autor projekata : ing. Živojin Vujanović
Bečej
SRBIJA
E-mejl zvujanov@infosky.net