Otvorena prva kancelarija dijaspore u Beogradu

Poštovani,
Nepotrebno je pisati ili govoriti o mnogim problemima sa kojima se naši rođaci i prijatelji u matici susreću svakodnevno, naprimer, prilikom podnošenja zahteva švedskoj ambasadi za vize da bi došli nekome od vas u posetu. Mnogi ljudi imaju problema, finansiskih izdataka i nepotrebnog gubljenja vremena, da bi došli do korektnih carinskih ili nekih drugih njima neophodnih pravnih objašnjenja?
Koliko je vas moralo da se izloži trošku i otputuje u maticu samo da bi ste popunili neki formular ili obavili razgovor sa službenikom nekog vladinog ministarstva, ustanove ili vojnog odseka? Obaveza i cilj uprave Srpskog saveza uvek je bio solidarnost i opšti interes naših članova i njihovih rođaka u matici. Posle mnogih razgovora, dogovora i pregovora (što nije uvek bilo lako ili jednostavno) najzad je zbog ovakvih ljudskih potreba srpske dijaspore u Beogradu je otvorena kancelarija koja će se baviti sledećim delatnostima:

– Pomoć članovima porodica tj. vašim rođacima i prijateljima koji žele da vam dođu u posetu: ispunjavanje formulara za vize, informisanje a nekad i pribavljanje potrebnih dokumenata…

– Informacije u vezi ulaganja u SRJ, otvaranja firmi, zakonska procedura, propisi….

– Informisanje u o državljanstvu, prijavi boravka, odjavi, penzije, pribavljanje dokumenata…

– Informacije u vezi carinskih propisa, kupoprodaje nekretnina, prijem i isplaćivanje strane penzije i drugih uplata iz inostranstva, nastavak školovanja u matici….

– Evidencija i praćenje korišćenja pomoći koju naša udruženja ili pjedinci šalju u maticu…

– Organizovanje gostovanja zanimljivih ličnosti iz svih segmenata kulture, od pevača do profesora koji bi mogli da održe predavanja u vezi pitanja vezanih za tranziciju i drugih ličnosti koje mogu da razjasne mnogobrojne dileme kod ljudi van granica otadžbine.

– Obaveštenja i pomoć o medicinskim i zubarskim uslugama, koje su u matici po mnogo nižoj ceni a delom i boljeg kvaliteta, od onih koje imamo u Švedskoj.

– Posredovanje u kontaktima sa saveznim i republičkim organima (ministarstvima i sl.) sa stranim ambasadama u SRJ, međunarodnim organizacijama (UNMIK i sl.) kao i sa kancelarijama drugih organizacija iz dijaspore u SRJ ili u svetu.

– Potrebno asistiranje i redovno informisanje o događajima, zakonima i akuelnoj situaciji u matici od interesa za dijasporu. Naprimer pri pokretanju krivičnog i drugog pravnog postupka pred sudovima i respektivnim institucijama. (Razvod, parnice, krivični i vanparnični sporovi, zakupnina ili iznajmljivanje objekata, uknjizba i sl.)

Gore navedeni primeri samo su okvirni deo delatnosti ove kancelarije. Ne može se odmah predvideti sve što interesuje ili treba našim ljudima. Rad ove kancelarije, listu i pravac njene buduće delatnosti usmeravaće i dopunjavati vaši zahtevi i potreba. Kancelarija bi trebalo da budecentralno mesto susreta“ i nas i naših u matici. Sigurnosni kutak gde će svi jednako da se osećaju dobrodošlim i gde će biti poštovani i prihvaćeni prisnom ljubaznošću u iskrenoj nameri i naporima da im se pomogne.

Kao predsednik Srpskog saveza izuzetno sam ponosan da su Srbi iz Švedske ti koji su u matici otvorili ovu prvu, za mnoge izetno korisnu kancelariju srpske dijaspore u našoj otadžbini. Da nije bilo smernice o opštoj solidarnosti koju su izglasali delegati na predhodnoj Skupštini, kao i odlučnosti većeg dela članova uprave Srpskog saveza i Saveza srpske omladine da ispoštuje skupštinske odluke (i pored zlih pokušaja zavidnih pojedinaca da lažima sabotiraju sve što je iskreno i za opšte dobro) ova kancelarija ne bi nikada zaživela.

VEOMA VAŽNO: Kancelariju u Beogradu ne finansira Srpski savez, niti je ona otvorena od Srpskog saveza ili Saveza srpske omladine. Kancelariju su otvorili svi oni koji se osećaju i pripadaju «Srbima iz Švedske». Da li su u pitanju udruženja ili privatna lica i pojedinci, izuzetno interesuje samo one koje ne interesuje kancelarija…

Nikola Janić,
Predsednik Srpskog saveza

Adresa kancelarije:
Knez Mhailova 21, 11000 Beograd, Tel. + 381 11 182 715
E-mail: kontakt@bitsyu.net