Francuzi slave Svetu Petku

U Parizu slava i kolo uz gusle

Đaci željni znanja o Srbiji

Đaci željni znanja o Srbiji

Muzika i poezija u slavu ljubavi

Srpski modni defile u Parizu

Učenje nije mučenje

Da nam srpski ne bude strani jezik