Pesma i šala do okeana

Građevinac gaji voće

Mihajlu ni grob ne znamo

Metohija u srcu Srba iz Pariza

Kolo pod Velikom kupolom

Moravac na obali Atlantika