Dobar je i minimalac

0

Počinje otvaranje granica!

0

Dvaput “kljucnuli“ po bod

0