Proslava dana Svetog Save u Grčkoj

Diplomate na slavi ambasadora

Cela sala pevala proti

Prva liturgija na nemačkom

Dobroćudni džin u nebeskom carstvu