Državni sekretar ministarstva prosvete Srbije g-din Vekislav Janićijević

DRŽAVNI SEKRETAR MINISTARSTVA PROSVETE SRBIJE VEKISLAV JANIćIJEVIć

DOPUNSKA NASTAVA BIćE BESPLATNA

• Menjamo model finansiranja koji važi još od 1993. godine, sve troškove preuzeće država • Rešen problem u Štutgartu

Kada je svojevremeno roditelje, učenike, nastavni kadar i predstavnike naših diplomatskih predstavništva u Nemačkoj posetio tadašnji pomoćnik ministra prosvete i sporta u Vladi Republike Srbije, a danas državni sekretar Ministarstva prosvete i sporta Vekislav Janićijević obećao je kompletnu reformu dopunskih škola istakavši da će nastava na srpskom jeziku u kratkom periodu biti reformisana i pokazati rezultate, ili se on kao pomoćnik ministra tom temom više neće baviti.
Danas, godinu i po dana kasnije, gospodin Janićijević sumira šta je urađeno.
– Na poslednjem susretu u Baden Virtembergu istakao sam da je dopunska nastava u inostranstvu jedno od vrlo važnih pitanja Ministarstva prosvete i sporta i da će se promeniti model iz 1993. godine, kada se škola finansirala i radila po zastarelom planu i programu. Uključili smo i druga ministarstva, vera, dijaspore, finansija, inostranih poslova i vladine organizacije i formirali komisiju. Dogovoreno je da pokušamo da ukinemo učešće roditelja u finansiranju i da sve preuzme država. Međutim, budžet nam opterećuju odštete nastavnicima koji su dobili spor sa Politehničkom akademijom.

Konzulova zabrana

– Ideja da se predstavnici roditelja organizuju i da pomognu koordinatoru je ispravna i nju nema pravo niko da dovodi u pitanje – ni ambasador, ni generalni konzul, ni državni sekretar, ni ministar prosvete – kaže gospodin Janićijević povodom zabrane generalnog konzula SCG u Štutgartu Slobodana Rackovića koordinatoru Neveni Vraneš da sa predstavnicima roditeljskih saveza iz celog Baden Virtemberga održi roditeljski sastanak u Raštatu.

• Plate prosvetnim radnicima u inostranstvu ipak i dalje kasne?
– Kao što sam i najavio, postavili smo koordinatora u Nemačkoj, tačnije u Štutgartu zato što su tamo najveći problemi i oformićemo grupu ministarstva, koje će stalno davati tehničku pomoć i podršku. Nevena Vraneš je na terenu, a u Ministarstvu imamo ljude iz različitih sektora koji su zaduženi za dopunsku nastavu. Do sada se gospodin iz Štutgarta (Predrag Rakočević, primedba autora) na svoju ruku bavio dopunskom školom i, srećom, više se time ne bavi, i gospođicu (Ivana Kurmazović) koja je radila u Ministarstvu, a onako usput se bavila dopunskom nastavom. To je stvaralo mnoge probleme.

Lična karta

Vekislav Janićijević je rođen 1961. u đakovici, gde je pohađao osnovnu školu. Treću beogradsku gimnaziju završio je u Beogradu, a univerzitetsku diplomu stekao je na FON-u 1986. Pre pet godina bio je na stručnom usavršavanju VET programa u Danskoj, gde se bavio problematikom srednjih stručnih škola. Pre dolaska na mesto državnog sekretara Ministarstva prosvete i sporta Vekislav Janićijević je bio direktor beogradske osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“.

Ministarstvo, prema Janićijevićevim rečima, sprema odeljenje na terenu kako bi se, pre svega, izbegli problemi vezani za finansiranje.
– Putevi novca prosto treba da se prevaziđu i zbog toga imamo vremenska kašnjenja, a znamo da to nije idealno i ne želimo tako da bude. U Srbiji se, poslednjih godina, u praksi pokazalo da je kornjača brža od tigra pogotovu kada je obrazovanje u pitanju i nama je potrebna kornjača iz prostog razloga što obrazovanje ne trpi promašaje i egzibicionizam.

Svuda koordinatore

Na pitanje „Vesti“ da li će Nevena Vraneš biti jedini koordinator dopunske škole u Evropi, državni sekretar je odgovorio da nije logično da i u Švajcarskoj ne postoji koordinator pošto tamo nastavu pohađa više od 2.000 učenika.
– Borimo se da imamo koordinatore ne samo u Švajcarskoj i Nemačkoj, već da imamo jedno odeljenje u Ministarstvu koje će isključivo baviti dopunskom nastavom i koje će pored koordinatora pokrivati sve dopunske nastave.

• Sa Vašim timom ste napravili pravilnik za stručno usavršavanje nastavnika.
– Pravilnik treba da definiše koji su to stručno kvalifikovani ljudi, koji treba da učestvuju, odnosno da rade u inostranstvu. Radiće se testovi iz poznavanja srpskog jezika kao i jezika zemlje u kojoj će prosvetni radnik držati nastavu. Na osnovu toga imaćemo veći broj nastavnika nego što nam treba, pa ćemo prevazići problem koji se ranije pojavljivao – da nastavnici nezadovoljni statusom i platom napuste radno mesto, a zamenu nemamo. Sada ćemo imati listu čekanja sa koje će nastavnici uskakati na upražnjena mesta.

Ne gledajmo u prošlost

• Da li mislite da ste ispunili dato obećanje da će škola biti besplatna?
– Ukoliko svojom aktivnošću ne uspem da realizujem nešto što je na početku bila moja strategija i strategija ovog ministarstva onda se to zove moj lični neuspeh i ako to što radim ne radim kvalitetno imam potrebu i osećam moralnu odgovornost da se povučem iz tog posla. Očekujem da ćemo svake godine imati bolji kvalitet i masovniju dopunsku nastavu i da ćemo ići podruku sa vodećim zemljama Evrope.
• Kako komentarištete optužbe koje na Vaš i račun novog koordinatora dopunske škole u Štutgartu stižu od poverenika Ministarstva za dijasporu sa tog područja?
– Ne želim, a mislim i da ne možemo da se bavimo prošlošću i stalnim podsećanjem na to kako je dopunska nastava funkcionisala prethodnih deset godina. Ono što naše ministarstvo ne dozvoljava jeste da ne može dijaspora, bilo koje udruženje, bilo koji konzulat, ambasada, ili poverenik Ministarstva za dijasporu da utiče na kadrovska rešenja u dopunskoj nastavi. Kako reforma bude napredovala ubeđen sam da će ti poverenici koji su sada sumnjičavi konačno shvatiti i da će biti na našoj strani kao i na strani dece koja pohađaju tu školu.