PRAVILA OD SUBOTE, 14.03.2020.

KORONA VIRUS I PUTOVANJE U KRALJEVINU DANSKU Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Danske posebno skreće pažnju: - Strani državljani mogu da očekuju da im se neće odobriti ulazak u zemlju i da će biti vraćeni sa danskih granica, sem u slučajevima kada mogu da dokumentuju razlog za neophodnost boravka. - Licima koja poseduju Šengensku vizu izdatu od strane danskih predstavništava u inostranstvu, može biti odbijen ulazak u zemlju. Ovo se posebno odnosi na državljane Republike Srbije koji poseduju pasoše izdate od strane Koordinacione uprave. - Teretni saobraćaj će biti omogućen u slučaju prevoza robe koja je neophodna za snabdevanje stanovništva, uz strogu sanitarnu graničnu kontrolu. Zabrana se neće odnositi na prevoz hrane, medicinskih sredstava i industrijskih proizvoda.

KORONA VIRUS

PREPORUKA DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU U skladu sa merama Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje državljanima Republike Srbije koji borave u inostranstvu da sva putovanja u Republiku Srbiju koja nisu neophodna odlože do daljeg, naročito ukoliko planiraju dolazak iz zemalja, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19. Republika Srbija preduzima mere za prevenciju širenja epidemije izazvane koronavirusom. Sve o aktuelnoj situaciji u vezi sa koronavirusom u Republici Srbiji možete pogledati OVDE .
O B A V E Š T E NJ E AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U KOPENHAGENU OBJAVLjUJE JAVNI OGLAS POVODOM IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE U REPUBLICI SRBIJI, 26. APRILA 2020. GODINE
PREVOĐENjE REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI Ministarstvo kulture i informisanja 31. januara 2020. raspisalo je: - Konkurs za sufinanisiranje projekata prevođenja reprezenta-tivnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2020. godini - Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2020. godini. Tekstovi konkursa i prateći prijavni obrasci nalaze se na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs. Rok za podnošenje konkursnih prijava 16.mart 2020. godine Za dodatne informacije o konkursu zainteresovani mogu da kontaktiraju Mladena Veskovića u MKI putem elektronske pošte mladen.veskovic@kultura.gov.rs ili na atelefon br. +381 11 3398-026.
DA ŽIVIMO SVI U SLOZI! Na akademiji priređenoj u Hramu Sv. Georgija, sveštenik Aleksandar Samardžić, u ime crkve, učiteljica, đaka i roditelja, zahvalio se Ambasadi Republike Srbije i posebno ambasadorki na ličnom i nesebičnom angažovanju, da se oformi biblioteka, koju će koristiti sve generacije Srba u Kopenhagenu. Biblioteke Srpske dopunske škole i Hrama Svetog Georgija su bogatije za knjige i udžbenike, koje su darovali: Gradska biblioteka Beograda, Narodna biblioteka Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Matica srpska i Uprava za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova.
ZA KRST ČASNI KROZ TALASE BALTIČKOG MORA Svake godine postavljamo nove rekorde u broju učesnika i posmatrača bogojavljenske svečanosti plivanja za Časni krst. Nije nam bilo teško da Dancima koje je privukao događaj na obali ponosno objašnjavamo šta se to dešava.
Jačanje veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu Odlukama br. 20/30-2020/01 i br. 21/30-2020/01 od 16. januara 2020. godine, MSP USDSR je raspisala konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkursi su otvoreni od 20. januara do 10. februara o.g. Sve informacije o konkrusima i proceduri prijavljivanja mogu se pronaći na linku: http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/ Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ponuđene konkurse.

Finansijski vodič za povratnike

INFORMATOR NARODNE BANKE SRBIJE Narodna banka Srbije je, u cilju ispunjavanja svojih Zakonom određenih ciljeva, izradila Finansijski vodić za povratnike, kojim nastoji da unapredi informisanost naših građana koji žele da se vrate u R.Srbiju, sa aspekta deviznih propisa uz nastojanje da se stvore uslovi za njihov lakši povratak i bržu integraciju, kao i za raspolaganje njihovim novcem. Cilj ovih aktivnosti jeste da se na jednom mestu, jednostavno i sveobuhvatno, pruže informacije u vezi s većinom pitanja iz oblasti deviznog poslovanja koje su značajne za povratak naših građana iz inostranstva, u skladu sa zakonom i deviznim poslovanju. Finansijskom vodiču možete pristupiti putem sajta Narodne banke Srbije putem sledećih linkova: SRPSKA i ENGLESKA verzija.
Učešće ambasadorke Jasmine Mitrović Marić na naučno diplomatskoj konferenciji U Danskom parlamentu (The Danish Parliament Folketinget), Velika svečana sala, 13.novembra održana je naučno diplomatska celodnevna konferencija posvećena Inicijativi Pojas i put, u organizaciji Centra za nauku i komercijalnu diplomatiju. Učestvovali su visoki predstavnici danskog Parlamenta, profesori univerziteta u Kopenhagenu, Odenseu, Alborgu, kao i ambasadori birani po tome što su članovi Međunarodnih institucija u vezi sa Inicijativom Pojas i put.