Srbija poražena i na svom terenu

Pun hram dočekao nove prote

Tavna je Viliju druga kuća

Most Vlasima do zavičaja

Stigli i do Italije