Zoran Lilic i Dragan Karleusa pred Haskim tribunalom

BIVŠI PREDSEDNIK SRJ IPAK JUCE NIJE SVEDOCIO PRED HAŠKIM TRIBUNALOM
LILIC JOŠ VEZAN TAJNOM?

Bivši predsednik SRJ Zoran Lilic pojavio se juce na sudenju Slobodanu Miloševicu u Haškom tribunalu, ali ne da bi svedocio vec da bi objasnio da to, za sada, ne može da ucini zato što ga Vrhovni savet odbrane SRJ još nije oslobodio obaveze cuvanja državne i vojne tajne.
– Problem je nastao zbog cudnog ponašanja vlade SRJ. Iz Beograda nema jasnih odluka ni za, ni protiv svedocanja, ili mi bar nisu poznate – rekao je Lilic, pred sudskim vecem kojim predsedava Ricard Mej.
Tužilac DŽefri Najs je juce najavio da bi se to moglo desiti krajem ove nedelje, rekavši da je Lilic „izuzetno važan svedok“. Najs je predložio da sudsko vece produži zasedanje na još nedelju dana posle 26. jula, za kada je prvobitno planiran pocetak jednomesecnog odmora.

K32 ne povlaci iskaz
Pre pojavljivanja Lilica, Miloševic je okoncao unakrsno ispitivanje zašticenog svedoka K32 koji je prošle srede rekao da je, kao vojnik VJ na Kosovu, cuo naredenja oficira da se civili proteruju i ubijaju i da je bio ocevidac takvih postupaka. Miloševic je juce, u više navrata, tvrdio da svedok ne govori istinu. Svedok je, medutim, ostao pri svojim tvrdnjama.

Lilic je izjavio da je u interesu njegovog naroda i zemlje da se iznese istina i da ce, „u interesu svih“, dati svoj iskaz javno i bez ikakve zaštite.
On je kazao da pisane odluke o njegovom oslobadanju od cuvanja državne tajne, osim one Vlade Srbije, nije dobio, a da Vrhovni savet odbrane tu odluku nije ni razmatrao na poslednjoj sednici, „iako je jedini nadležan u mom slucaju“.
On je naglasio da, po Zakonu o saradnji SRJ i Haškog tribunala, ne može svedociti dok ga VRS ne oslobodi cuvanja državne tajne. Tužilac DŽefri Najs kazao je da Lilic želi da ga te obaveze oslobode VRS i predsednik SRJ Vojislav Koštunica, kao „jedini nadležni“. – Ne bih želeo da se nemogucnost svedocenja shvati kao neposlušnost prema sudu, vec kao osnovno ljudsko pravo da se zaštiti od eventualnog krivicnog gonjenja – objasnio je Lilic.
Tužilac Najs je zatražio od sudskog veca da, možda, izda naloge i odredi rokove u kojem bi se proces oslobadanja Lilica cuvanja državnih tajni morao okoncati.
Sudsko vece je, na kraju, zakljucilo da ce razmotriti Lilicev prigovor i o njemu odluciti.

DRAGAN KARLEUŠA SVEDOCIO NA SUđENJU SLOBODANU MILOŠEVICU
„DUBINU 2“ NAREDIO VLASTIMIR đORđEVIC

Visoki zvanicnik MUP Srbije Dragan Karleusa rekao je juce, na sudenju Slobodanu Miloševicu u Haškom tribunalu, da je prebacivanje 86 leševa, pronadenih u hladnjaci u Dunavu kod Tekije, na lokaciju u Batajnici, u aprilu 1999. naredio tadašnji nacelnik Resora javne bezbednosti MUP Srbije general Vlastimir đordevic.
Karleuša je rekao da je, prethodno, u martu 1999. godine general đordevic prisustvovao sastanku u kabinetu tadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševica na kojem se „razgovaralo o potrebi asanacije terena na Kosovu i uklanjanja svih tragova koji bi mogli postati predmet interesovanja Haškog tribunala“.
Na tom sastanku su, prema recima svedoka, bili još tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljkovic i nacelnik Resora državne bezbednosti Radomir Markovic.
Karleuša je rekao da je informacije o održavanju tog sastanka dao sam Rade Markovic.
Neposredno posle sastanka kod Miloševica, ministar unutrašnjih poslova Stojiljkovic je, u svom kabinetu, za taj posao zadužio generale đordevica i Dragana Ilica, rekao je svedok, precizirajuci da je i taj podatak dobijen od Radeta Markovica.
– Generali đordevic i Ilic su, nešto kasnije, o asanaciji terena na Kosovu održali još jedan sastanak u zgradi gradskog odbora SPS u Beogradu, a o tome je istragu obavestio šef đordevicevog kabineta Slobodan Borisavljevic – dodao je Karleuša.
Svedok je rekao da asanacija obicno znaci uklanjanje s bojišta poginulih ljudi, ali da je na navedenim sastancima „izgleda upotrebljen u nekom drugom znacenju“ zato što je govoreno da „treba ukloniti sve tragove za koje bi se mogao interesovati Haški tribunal, odnosno da sva tela treba iskopati, pronaci i preneti“.
Karleuša je rekao da MUP Srbije trenutno ne zna gde je general đordevic, koji je, ranije tokom istrage o „slucaju hladnjaca“, na njegovo pitanje šta zna o prebacivanju tela u Srbiju, odgovorio: „Eto, bilo je šta je bilo, šta da vam kažem?“