Uspesno odrzani Uskrsnji susreti dijaspore i otadzbine 2002.

Uskršnji susreti dijaspore i otadžbine, održani su u Beogradu od 7-10.maja, uz Blagoslov njegove svetosti Patrijarha srpskog gospodna Pavla.

U vreme Vaskršnjih susreta, clanove Koordinacionog odbora i predstavnike dijaspore primio je, u Palati federacije, dr Vojislav Koštunica, predsednik SR Jugoslavije.

Delegaciju je predvodio Miodrag Nikolic, predsednik Koordinaciong odbora susreta, eminentni privrednik i potpredsednik Privredne komore Jugoslavije. U delegaciji su se nalazili i Aleksandar Vlajkovic, predsednik Upravnog odbora Asocijacije »Srpska veza, dr Sanda Raškovic-Ivic, komesar za izbeglice Srbije, prof.dr Višeslav Hadži Tanovic, generalni sekretar Srpskog lekarskog društva, Nikola Janic, lider Srba iz Švedske, Radomir Putnikovic, lider Srba iz Velike Britanije i Dragan Uroševic, predstavnik uspešnih biznismena iz Nemacke. Predsednik Koštunica je upoznat sa manifestacijom i problemima naših ljudi u rasejanju, posebno kada je rec o uspostavljanju cvršcih politickih i ekonomskih veza sa maticom i o pružanju humanitarne pomoci otadžbini. Predsednik Koštunica je rekao da je u ovom trenutku okupljanje naših ljudi iz rasejanja od velikog znacaja za zemlju i narod. Naglasio je da problemi u medjusobnoj komunikaciji jednim delom predstavljaju rezultat objektivnih okolnosti, a kako se država nalazi u procesu ustavne rekonstrukcije izrazio je uverenje da ce okoncanjem tog procesa biti stvoreni povoljniji uslovi za unapredjivanje svestranih veza sa dijasporom.

Plenarni skup svih ucesnika održan je u prepunoj velikoj dvorani Centralnog doma Vojske Jugoslavije u kojoj se okupilo preko 500 predstavnika srpskog naroda iz rasejanja i otadžbine. Medju njima bilo je oko 200 predstavnika dijaspore iz skoro 30 zemalja, sa svih strana sveta, sa svih kontinenata.

Pocelo je svecano. Hor Vojske Jugoslavije najpre je otpevao »Vostani Serbije«, zatim je Oliver Njego, prvak Beogradske opere, uz pratnju hora, otpevao Oj Moravo … Potom je Hor Vojske Jugoslavije izveo pesmu Tamo daleko.

Ucesnike je najpre u ime svih organizatora pozdravio Aleksandar Vlajkovic, predsednik Upravnog odbora »Srpska veza«, koja je inicirala održavanje te manifestacije.

Uskršnje susrete dijaspore i otadžbine zvanicno je otvorio prof.dr Dragoljub Micunovic, predsednik Veca gradjana Skupštine Jugoslavije i rekao da nova demokratska vlast itekako racuna na naše ljude u svetu.

Specijalni izaslanik Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji je bio sprecen da prisustvuje svecanosti, Protojerej stavrofor Mihailo Arnaut, arhijerejski namesnik grada Beograda, preneo je patrijarhovu poruku, blagoslov i najlepše želje za uspešan rad.

 

U ime Vlade Jugoslavije ucesnike je pozdravio Zoran Živkovic, savezni ministar za unutrašnje poslove i preneo spremnost na dijalog i kritiku, koji treba da doprinesu unapredjivanju veza sa našim ljudima u rasejanju. Ministar Živkovic je naglasio da je savezna vlada zapocela rešavanje gorucih pitanja dijaspore i da je u proteklom periodu rešen status 170 hiljada novih državljana naše zemlje.

U ime Vlade Srbije i premijera Zorana Djindjica koji je želeo da prisustvuje skupu, ali je zbog puta u inostranstvo bio sprecen, ucesnike je pozdravio prof.dr Dragan Domazet, ministar za nauku i tehnologiju i rekao da je vlada veze sa dijasporom oznacila kao prioritetne.

Skup je pozdravio i prof.dr Vojislav Milovanovic, ministar vera Vlade Srbije i upoznao prisutne sa organizovanjem verske nastave i dovršavanju gradnje Hrama Svetog Save.

Zoran Celebic, savezni sekretar za rad, zdravstvo i socijalno staranje, preneo je spremnost vlade da pomogne u otklanjanju problema koji prate dostavljanje humanitarne pomoci.

Glavni domacin skupa, Miodrag Nikolic, potpredsednik Privredne komore Jugoslavije i predsednik Organizacionog odbora najznacajnijeg skupa biznismena izrazio je želju da se naši ljudi ukljuce u poslovno povezivanje sa otadžbinom na novim osnovama. Rekao je da je u tim vezama profit iznad svega i da ce ovaj susret biznismena pratiti ponuda i tražnja konkretnih projekata i drugih oblika poslovne saradnje.

Akademik Dragan Nedeljkovic je govorio u ime Asocijacije Srpska veza.

Organizatori su istakli da je poziv za ovu manifestaciju bio upucen svima, biznismenima, lekarima, humanitarcima, predstavnicima naših najznacajnijih organizacija u svetu i istaknutim pojedincima. Pozvani su clanovi Saveta dijaspore koji je Vlada Jugoslavije osnovala i starog Saveta dijaspore koga niko nije razrešio i koji i dalje postoji. Pozvani su svi dobronamerni koji vole svoju zemlju i koji žele da sa njom saradjuju. Želelo se da ovo bude skup pomirenja, koji se nece baviti politikom i prošlošcu vec da treba gledati u buducnost i da sagledamo kako da spasemo sami sebe i da izadjemo iz nevolja u kojima smo.

Culo se i da neki koji ocito ne razumeju dijasporu, a njome se bave, da su pokušali da osujete organizovanje ovog skupa, ali da u tome nisu uspeli.

Ucesnicima su se obratili idr Sanda Raškovic – Ivic, u ime Komesarijata za izbeglice koji je bio domacin našim humanitarcima iz sveta i prof.dr Višeslav Hadži Tanovic, generalni sekretar Srpskog lekarskog društva, koje je bilo domacin našim lekarima iz sveta.

Zatim su govorili i predstavnici dijaspore iz više zemalja.

Medju ucesnicima Uskršnjih susreta nalazili su se i clanovi Saveta dijaspore koje je imenovala Vlada SR Jugoslavije. Pored Miodraga Nikolica, potpredsednika Privredne Komore Jugoslavije, ucestvovali su i prof.dr Jovan Filipovic, prof.dr Vladimir Grecic, inace i dugogodišnji potpredsednik Upravnog odbora Asocijacije »Srpska veza«, zatim Dušan Vasiljevic iz Nemacke, Slobodan Stojanovic iz Švajcarske i Nikola Janic iz Švedske. Neki clanovi saveta su se javili i pružili podršku organizatorima. Izraženo je žaljenje što je administracija SMIP-a opstruirala zvanicno ucestvovanje saveta na ovoj manifestciji iza koje su stajale zvanicne institucije Srbije i Srpska Pravoslavna Crkva.

Na centralnom skupu biznismena najpre su govorili ministri Vlade Srbije prof.dr Dragan Domazet i prof.dr Dragoslav Šumarac o merama koje vlada cini kako bi se stvorile pretpostavke za zdravu ekonomiju koja bi postala privlacna za strane investitore, pa i naše ljude iz sveta.

O mogucnostima ulaganja u našu privredu govorio je Miodrag Nikolic, potpredsednik Privredne komore Jugoslavije. Nikolic je preneo i sopstveno iskustvo kao covek iz dijaspore koji je u najteže vreme stvorio proizvodno preduzece »Feman« koje danas zapošljava 300 radnika i koje predstavlja jedno od najuspešnijih preduzeca u našoj zemlji. Nikolic je pozvao naše biznismene da poslovno saradjuju sa otadžbinom, jer ako poslovni interes imaju stranci zašto ga ne bi imali i naši ljudi.

Ucesnicima se obratio i Svetozar Krstic, direktor Zavoda za tržište rada Srbije, koji je bio suorganizator skupa biznismena. Krstic je naše poslovne ljude iz rasejanja upoznao sa projektima koje nudi zavod za one koji su spremni da investiraju kapital i sa velikim potencijalom obrazovanih i strucnih radnika koji ocekuju da ih neko poslovno angažuje.

Potom su naši biznismeni iz rasejanja i matice izneli svoje poglede o trenutnom stanju privrede i o tome šta treba ciniti kako bi poslovne veze bile uspešnije.

Na skupu biznismena je predstavljena i specijalno pripredjena knjiga: KAKO POSLOVNO SARADJIVATI SA SRBIJOM I CRNOM GOROM, namenjena našim biznismenima iz dijaspoe koji žele da poslovno saradjuju sa otadžbinom.

Na susretima dijaspore i otadžbine predstavljen je i projekat grad u gradu – najveci investiconi projekat koji je najavljen u Srbiji vredan pola milijardi eura. Nosilac projekta je slovenacko srpsko preduzece Slovenska kuca, ciji je generalni direktor Marijan Podobnik, bivši potpredsednik slovenacke vlade i predsednik Upravnog odbora Slovenackog Telekoma. Projekat je izazvao veliku pažnju naših privrednika i naših poslovnih ljudi iz rasejanja. Investitorska grupa je demonstrirala visoku profesionalnost i utisak da ce u ovom poslu uspeti. Inicijalna sredstva za projekat obezbedila je slovenacka privreda, a preostala sredstva trebalo bi da doju sa raznih strana sveta.

Individualni razgovori održani su u Privrednoj komori Jugoslavije i veliki broj naših biznismena iz rasejanja i naše zemlje ucestvovao je u neposrednoj razmeni informacija i konkretnih dogovora o poslovnoj saradnji.

Na skupu humanitaraca razgovaralo se o problemima koji prate dostavljanje humanitarne pomoci. Culo se da problemi i dalje postoje i da su možda cak i veci nego ranije.

Na IV Simpozijumu o jacanju veza dijaspore i otadžbine napravljen je osvrt na predjeni put u jacanju veza dijaspore i otadžbine. Ukazano je da su promene spore i da država nedovoljno cini da veze budu jace i svestranije, po uzoru na zemlje koje takodje imaju narod u rasejanju i koje su znale da ih ucine obostrano korisnim

Na susretima su zapaženo ucešce imali i naši lekari iz rasejanja. Preneli su sugestije kako da unapredimo naše zdravstvo, a održali i predavanja o najnovijim saznanjima iz savremene medicine.

Zakljucne poruke

U poruci ucesnika Uskršnjih susreta dijaspore i otadžbine istice se da naši poslovni ljudi u svetu mogu itekako da doprinesu obnovi privrede u matici i njenom povezivanju sa svetom. Takodje, da bi naši biznismeni iz sveta znacajnije ulagali u privredu otadžbine potrebno je da država što pre okonca zapocete privredne reforme, ostvari pravnu sigurnost i ambijent za ulaganja na osnovama razvijnih tržišnih privreda. Potrebne su i permanentne informacije o zahtevima i mogucnostima naše privrede u cemu ce ubuduce svoj doprinos dati i Kancelarija komore za poslovnu saradnju sa dijasporom, cije je osnivanje pozdravljeno.

Ucesnici su obnovili godinama postavljane zahteve koji su upucivani bivšem režimu, ali i novoj demokratskoj vlasti, koji se posebno ticu sticanja državljanstva, služenja vojnog roka i prava glasa, koje je nedavno evidentirao i prosledio nadležnim institucijama i Savet dijaspore Vlade Jugoslavije..

Upucene su i kritike nadležnim saveznim državnim organima koje se odnose na komunikaciju sa dijasporom. Veza Vlade sa dijasporom ne može da bude jedino Savet dijaspore, pogotovo ne na nacin kako je sada izabran i postavljen. Receno je i da su okupljanja predstavnika dijaspore preko potrebna, jer se na taj nacin mogu neposrednije sagledati i rešavati problemi.

Upucene su i kritike na izbor kadrova koji nas predstavljaju u diplomatsko konzularnim predstavništvima i naglašeno da to treba da budu diplomate koje su dorasle poverenom zadatku i koje nece da prave podele medju našim ljudima, kako su to njihovi prethodnici cinili.

Ucesnici su posebno istakli:

– da je uzajamni odnos matice i rasejanja univerzalan i da je nezavistan od partija i licnosti na vlasti.

– da je rasejanje okrenuto iskljucivo prema svom narodu, koga smatra svojom proširenom porodicom, i otadžbini, kao zajednickom domu svih.

– rasejanje smatra svaku demokratsku izabranu vladu u otadžbini prvim i za sudbinu naroda i otadžbine odgovornim domacinom i partnerom.

– narod u rasejanju je spreman da pomaže vladi na svim poljima njenog odgovornog delovanja.

– Raditi na što bržoj obnovi i razvoju matice u svim oblastima. Poseban znacaj ima poslovna saradnja.

– prebrza asimilaciju mladih u rasejanju je jedan od naših fundametalnih problema. Treba što pre stvoriti koncepte i programe za regularnu integraciju.

– znacaj stvaranja nacionalnog trebnika – SRBOSLOVA i da treba odmah formirati redakciju i pristupiti njegovoj izradi.

– Vecu pažnju posvetiti negovanju maternjeg jezika u mas medijima, a posebno u RTS-u.

– Ojacati medjusobno informisanje i komuniciranje na Internetu, stvaranjem posebnog veb sajta i povremenog glasila za rasejanje.

– Na zadužbinasrkoj osnovi podici Srpski dom i Srpski memorijal.

– Oživeti i intenzivirati pored poslovne saradnje i sve druge vrste uzajamnog povezivanja: tehnološki transfer, zadužbinarstvo, kulturne i sportske veze.

– da je humanitarna pomoc i dalje neophodna, da je ona zbog problema koji prate njeno dostavljanje sve manja i da ih treba hitno otkloniti, postupak treba krajnje pojednostaviti i lišiti ga nepotrebnih formalnosti.

– Da se Vlada SRJ na bilateralnom i multilateralnom nivou zauzme da se izbeglice, prognani i interno raseljeni vrate u svoje domove u vekovnim zavicajima i da im se vrati ili pravicno nadoknadi imovina.

Za humanitarni rad uruceno je priznanje Urošu Rosicu iz Nemacke, a predsedniku Saveta Srpske veze, akademiku Draganu Nedlejkovicu, specijalno priznanje – skulptura »Srpska veza«, rad vajara Dragan Radevica i dar Umetnicke radionice Brace Jeremic. Nagradjeni su za humanitarni rad i Milun Nikolic iz Austrije i Mladen Selak iz SAD, kojima ce priznanja biti urucena naknadno.

Objavljeno je da je u cast Uskršnjih susreta dijaspore i otadžbine, dr Nenad Janicijevic iz SAD, poslao srpskim bolnicama lekove u vrednosti od 7,2 milona dolara, Bibi Marisavljevic, takodje šleper sa lekovima vrednim 900 hiljada Eura, Uroš Rosic iz Manhajma – Nemacka, vrednu pošiljku medicinske opreme i bolnickih potrepština i bracni par Milka i Milenko Mitrovic iz Berlina – Nemacka, pošiljku od 88 hidraulicnih bolnickih kreveta i bolnickog materijala za Institut za kardiovaskularne bolesti »Dedinje« u Beogradu.

U okviru Uskršnjih susrta dijaspore i otadžbine priredjen je vrhunski muzicki, kulturni i duhovni dogadjaj. U Hramu Svetog Save, u Beogradu, održan je – u znak zahvalnosti dijaspori i u cast visokog gosta – Njegovog Blaženstva Patrijarha Aleksandrijskog gospodina Petra VII – koncert duhovne muzike.

Prisustvovali su Njegova svetost Patrijarh srpki Pavle, zvanicnici države, prestolonaslednik Aleksandar Karadjordjevic, clanovi diplomatskog kora i mnogi gradjani. Predstavilo se blizu 500 izvodjaca, 10 naših vrhunskih horova i solista Vlada Rumenic.

Domacin je bio prof.dr Vojislav Milovanovic, ministar vera Vlade Srbije i protoneimar hrama.

Vrata Hrama Svetog Save po prvi put su se otvorila za jednu ovakvu manifestaciju koja ostaje za pamcenje.

Za ucesnike Uskršnjih susreta dijaspore i otadžbine u elitnom spotrskom centru Teniska akademija »Balaševic« održan je teniski turnir. Najbolji ucesnik iz dijaspore bio je gospodin Petar Marjanovic, vlasnik uspešnog spoljnotrgovinskog preduzeca »Marex Trade« iz Praga iz Ceške Republike.

Organizatori su posebnu zahvalnost za održavanje ovog skupa odali Patrijarhu Srpskom gospodinu Pavlu, koji im je pružio veliku podršku za organizovanje ove manifestcije. Posebno u vreme kada je opstrukcija za održavanje skupa dostigla vrhunac i kada su instrumentalizovani novinari cak objavili vest da manifestacija nema Blagoslov Patrijarha Pavla i tu vest slali na razne adrese i posredstvom Interneta. Patrijarh Pavle je zbog toga vanredno primio delegaciju organizatora, ohrabrio ih da na organizovanju skupu istraju i istakao da su okupljanja Srba iz zemlje i sveta preko potrebna. O toj poseti Srpska crkva je izdala i zvanicno saopštenje i objavila fotografiju clanova delegacije sa Patrijarhom Pavlom.

Organizatori su izrazili veliku zahvalnost i centralnom Domu Vojske Jugoslavije koji su stavili sve svoje usluge na raspolaganje i bili izvanredni domacini, kao i svim izvodjacima na koncertu duhovne muzike koji su bez ikakve nadokande ucestvovali na ovoj velicanstvenoj manifestaciji. Takodje, zahvalnost je upucena i ministarstvima Vlade Srbije i drugim institusijama države Srbije koje su pomogle organizovanje Uskršnjih susreta dijaspore i otadžbine.

Ova informacija ce u posebnoj formi biti dostavljena najvišim politickim licnostima zemlje i nadležnim ministarstvima Vlade SR Jugoslavije i Vlade Srbije i drugim institucijama.