Statisticki podacio strancima u Svajcarskoj

Najnovija statistika o broju stranaca u Švajcarskoj pokazala je da i dalje traje trend odlaska Italijana a dolaska Nemaca. U ovoj alpskoj zemlji ukupan broj stranaca krece se oko milion i po ili 19,8 odsto od ukupnog stanovnistva.
Ipak, to je za 0,4 odsto manje u odnosu na april 2001. godine. Statistika Savezne vlade Švajcarske (BFA) nije uzela u obzir sezonce kojih je ionako vrlo mali broj, kao ni ni nove azilante.
I dalje su Italijani na prvom mestu (311.604 ili 21,8 odsto). Na drugom mestu su Jugosloveni (196.095 ili 13,7) odsto, zatim slede Portugalci (136.252 ili 9,5 odsto), Nemci 119.029 (8,3 odsto), Španci 80.498 (5,6 odsto), Turci 79.487 (5,59), Francuzi 62.301 (4,4 odsto), Makedonci 58.916 (4,1 odsto), državljani BiH 46.075 (3,2 odsto). Broj “ostalih” je 339.318 (23,7 odsto).
Švajcarski statisticari su medu Jugoslovene ubrojali i Albance sa Kosova, a Srba i Crnogoraca ima 105.000. Veliki broj Kosovara boravi u Švajcarskoj bez valjanih dokumenata, dakle “na crno” i oni ocekuju skoro proterivanje.