Zippo za policajce

U redakciju „Blica“ stiglo je pismo nezadovoljnih pripadnika MUP-a Srbije u kojem je naznaceno da ovo ministarstvo, „u vreme kada veliki broj pripadnika MUP-a nema rešeno stambeno pitanje i živi na rubu egzistencije“, nabavlja 23.000 „zipo“ upaljaca, isto toliko luksuznih švajcarskih noževa, kao i 15.000 luksuznih baterijskih lampi. Nezadovoljni policajci pišu da su u pitanju skupi proizvodi i pitaju da li je „u ovom trenutku MUP-u neophodno da nabavlja luksuzne baterijske lampe i noževe, i cemu i kome služe ‘zipo’ upaljaci“.
O ovoj nabavci u nadležnoj službi MUP-a nisu želeli da govore, uz napomenu da je tender za nabavku dodatne opreme pripadnika MUP-a raspisan, da su 26. decembra prošle godine javno otvorene ponude koje komisija još razmatra, kao i da ce o tome javnost biti blagovremeno obaveštena.
Takode, u ovoj službi ne žele da potvrde broj od 23.000 noževa i upaljaca i 15.000 luksuznih lampi, a za sve informacije uputili su nas na nadležnu Informativnu službu. Tamo, medutim, kažu da su sa ovom kupovinom „upoznati koliko i korisnici sajta MUP-a na kome je objavljen tender“.
I na svim drugim adresama u MUP-u na kojima smo pokušali da dobijemo odgovor na pitanja o svrsi i nameni ovih proizvoda, ceni, uslovima nabavke i firmama od kojih su dobijeni ili kupljeni, za sada smo ostali bez odgovora. U tenderu za nabavku opremu MUP-a, raspisanog u decembru prošle godine, pod rednim brojem 12 navodi se da se za potrebe policajaca nabavlja dodatna oprema, kao što su baterijske lampe, nožici i drugi licni pribor. Nije, medutim, navedeno koliko se baterijskih lampi, nožica i licnog pribora kupuje, a nije opisano ni šta spada u „licni pribor“ i da li su to možda i „zipo“ upaljaci.
Šifra ovog tendera bila je DO/2001, a ponude su javno otvorene 26. decembra. Pravo ucešca imala su sva zainteresovana domaca pravna lica registrovana za tu vrstu delatnosti, kao i strana pravna lica koja imaju ovlascena predstavništva u SRJ. Uz ponudu je trebalo dostaviti i izvod iz registra nadležnog privrednog suda, referentnu listu, kao i potvrdu o likvidnosti firme u 2001. godini od nadležne filijale ZOP-a.
Zainteresovani ponudaci trebalo je da uplate na žiro-racun MUP-a i 5.000 dinara kao naknadu za manipulativne troškove izrade tenderske dokumentacije. Ponuda je trebalo da sadrži vrstu i naziv artikla, cenu, ukupnu cenu po vrsti artikla i ukupnu cenu ponude.
Za nabavku artikala iz uvoza cene je potrebno izraziti u dinarima sa uracunatim carinskim dažbinama i bez poreza na promet, a za nabavku artikala sa domaceg tržišta cene je potrebno izraziti u dinarskom iznosu, bez poreza na promet, ali uz nacin i uslove placanja, mogucnost kreditiranja i uslove kredita, kao i rok isporuke, opciju važenja ponude i pratecu dokumentaciju.