Zahtevi za prijem u državljanstvo

Građani Srbije koji imaju crnogorsko državljanstvo zahtev za prijem u državljanstvo Srbije mogu da podnesu preko organizacione jedinice MUP-a na čijem području imaju prebivalište, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Zahteve mogu da podnesu i građani koji su imali prijavljeno prebivalište u Srbiji za vreme postojanja državne zajednice SCG.

U saopštenju se navodi da se uz zahtev prilažu izvod iz matične knjige rođenih (za udate i izvod iz matične knjige venčanih), dokaz o crnogorskom državljanstvu, fotokopija lične karte i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.
Bliže informacije mogu se dobiti preko brojeva telefona 011/301-40-17 ili 011/300-81-91.