Slobu lece na silu

Sudsko vece Haškog tribunala izrazilo je juce zabrinutost zbog zdravstvenog stanja bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševica i predložilo mu da angažuje advokata, što je on odbio.
Predsedavajuci sudija Ricard Mej izjavio je da je detaljnim lekarskim pregledom, kojem je Miloševic bio podvrgnut prošle nedelje, utvrdeno da „postoji ozbiljan kardiovaskularni rizik“ i da su potrebni „pažljivo nadgledanje u buducnosti“, „smanjivanje radnog opterecenja“ i „dalji tretman kardiologa“.
Mej je kazao da ce, nakon što dobije izveštaj kardiologa, sudsko vece razmotriti šta ce preduzeti u vezi sa daljim tokom sudenja.

Izložen izuzetnim naporima
Dragomir Majkic, potpredsednik Udruženja za odbranu Slobodana Miloševica „Sloboda“ kaže da je napor koji je Slobodan Miloševic u protekla tri meseca uložio da išcita 19.000 stranica optužnice ogroman, naglasivši da se trenutno u Hagu zbog zahteva za bolju lekarsku zaštitu Slobodana Miloševica nalazi Bogoljub Bjelica, predsednik Udruženja.
I Branko Ružic portparol SPS je potvrdio da je dr Zvonko Mijajlovic posetio bivšeg jugoslovenskog predsednika u Hagu i konstatovao da mu je zdravstveno stanje katastrofalno.

– Vaše zdravlje je predmet ozbiljne zabrinutosti ovog sudskog veca. Doktori su predložili da vam se da odmor… Ociti nacin da se odmorite bio bi da imenujete advokata – rekao je Miloševicu sudija Patrik Robinson sa Jamajke, tokom pretprocesne rasprave o delu sudenja po optužnicama za Hrvatsku i BiH, koje bi trebalo da pocne u septembru.
Robinson je kazao da je sudsko vece spremno da prihvati sistem po kojem bi i Miloševicu i njegovom advokatu bilo omoguceno da unakrsno ispituju svedoke optužbe, kako bi optuženi imao više vremena za odmor.
– Uveren sam da govorite dobronamerno, gospodine Robinson, i da ste castan covek. Ja ovaj sud ne priznajem i ne nameravam da imenujem advokata za nepostojeci sud. Ovaj sud je sredstvo odmazde za otpor protiv novog svetskog poretka koji porobljava i vašu zemlju. Ne pada mi na pamet da ucestvujem u ovoj farsi, koju ceo svet vidi, osim da govorim istinu. To što ste naredili moj pregled i dobili izveštaj, to je vaš problem – odgovorio jeMiloševic.