Jedini pravoslavni univerzitet u SAD

Može li filozofija biti praktična?