Ministarstvo dijaspore namerava uskoro da jedan deo svog buduceg prostora ustupi i dijaspori

Ministarstvo dijaspore Vlade Republike Srbije namerava uskoro da jedan deo svog budućeg, novog prostora u Vasinoj ulici u Beogradu, ustupi i srpskom rasejanju, po osnovu javnog konkursa koji će tim povodom tek biti raspisan, u dogledno vreme.
• Objekat je u fazi rekonstrukcije, kada bude završen i spreman za useljenje, planiramo da u toj zgradi, u kojoj će biti smešteno Ministarstvo dijaspore, jedan deo prostora odvojimo za kancelarije naših organizacija, asocijacija i udruženja iz vaskolikog rasejanja, tako da ne stoje priče da je bilo ko iz dijaspore već dobio taj prostor -izjavio je za „Vesti“ Aleksandar čotrić zamenik ministra dijaspore. Kada za to dođe vreme, napominje on „biće raspisan javni konkurs dostupan svima u dijaspori, a dodela prostora vršiće se po određenim kriterijumima, koji će tek biti utvrđeni, budući da je reč o objektu Vlade Srbije“.
• Vodiće se računa, na primer, da oni koji konkurišu za tim prostorom u Beogradu zaista imaju i preku potrebu, da to budu krovne organizacije iz dijaspore, kao i ona udruženja i asocijacije, koji su se svojim višegodišnjim aktivnostima i plodnim radom odavno dokazali među našim sunarodnicima i građanima u rasejanju – pojašnjava čotrić.