ZA OTVARANjE KONZULATA SCG U SKADRU

MINISTARSTVO ZA DIJASPORU
ZA OTVARANjE KONZULATA SCG U SKADRU

„Ministarstvo za dijasporu pokrenuće inicijativu da naša zemlja otvori generalni konzulat u Skadru“, istakli su prilikom jučerašnje posete ovom albanskom gradu Aleksandar čotrić, zamenik ministra za dijasporu u Vladi Srbije i Miodrag Jakšić, pomoćnik ministra.

„Konzulat Srbije i Crne Gore treba da doprinese boljim političkim i ekonomskim odnosima između dve zemlje, a njegove usluge koristiće i više od četrdeset hiljada pripadnika srpske i crnogorske manjine u severnoj Albaniji“, rekli su čotrić i Jakšić u razgovoru sa predstavnicima udruženja „Morača-Rozafa“, koje okuplja Srbe i Crnogorce.

„Praksa sa otvaranjem konzulata u Temišvaru i Vukovaru pokazala se dobrom u nastojanju da se očuva nacionalni identitet srpske manjine. Pripadnici naše manjine imaju određena prava po albanskom Ustavu i zakonima, ali se ona u praksi ne poštuju, jer nemaju škole i medije na srpskom jeziku, a vlasti im prave administrativne probleme u procesu vraćanja nasilno albanizovanih imena“, zajednički je konstatovano na sastanku predstavnika Ministarstva za dijasporu i srpsko-crnogorskog udruženja na čijem čelu je Milan Brajović, inače direktor Direkcije za sport u albanskom Ministarstvu za kulturu i sport.

www.mzd.sr.gov.yu