Zavrsni dokument susreta dijaspore i otadzbine u Beogradu

Demokratske promene, nastale prosle jeseni u Jugoslaviji i Srbiji, otvaraju nove mogucnosti za bolje i kvalitetnije povezivanje i saradnju nasih ljudi u rasejanju sa ljudima i institucijama u otadzbini.Ovi susreti su pocetak u stvaranju neophodnog poverenja izmedu velikog broja nasih ljudi koji zive i rade sirom sveta i privrednika, kao i ekonomskih i drugih institucija u matici.
Dijaspora od nove vlasti ocekuje:
o Izradu nacionalnog programa, i
o Institucionalizovanje veza dijaspore i otadzbine.
Dijaspora posebno predlaze da se:
o Zakonodavno uredi pravo dvojnog drzavljanstva, glasanje u DKP, pitanje izbora u predstavnicka tela, povracaj vlasnistva, posebno regulisanje vojne obaveze za vojne obveznike koji zive u inostranstvu;
o Posebna paznja da se posveti odnosima sa pripadnicima srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja i da se to pitanje uredi sporazumima o saradnji i dobrosusedstvu, na principima reciprociteta i postovanja ljudskih prava. Posebna paznja da se posveti negovanju srpskog jezika, kulture i duhovnosti, i
o Unapredi i obogati razmena informacija izmedu matice i dijaspore.Privredna komora Srbije ce, u cilju ucvrscivanja veza poslovnih ljudi iz dijaspore i zemlje, u narednom periodu preduzeti niz konkretnih aktivnosti, a pre svega:
o Ustanoviti stalni Centar za ekonomske veze sa dijasporom u Privrednoj komori Srbije, a blize informacije bice dostupne na adresi www.pks.co.yu;
o Formirati bazu podataka nasih biznismena u dijaspori i njihovih preduzeca, io Pruzati neophodne poslovne informacije i usluge u uspostavljanju kontakata sa privrednicima i drzavnim institucijama u zemlji.