Poslovni ljudi iz dijaspore u PKS

Umereni optimizam, ocena je dvodnevnog skupa poslovnih ljudi, predstavnika srpske dijaspore iz 28 zemalja, koji je pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije organizovan kao razgovor sa predstavnicima srpske privrede i politike. Naši zemljaci potvrdili su još jednom da im ne nedostaju ni kapital ni volja da ih ulože u srpsku privredu, ali pod uslovom da i sami imaju koristi od toga, da im se garantuje pravna sigurnost investiranja. Predstavnici vlasti – kroz Komoru je prodefilovala gotovo cela vlada – potrudili su se da im predoce nov pogled na ovu saradnju, isticuci u prvi plan partnerstvo, a ne kao do sada ocekivanje donacija. Sistem novih zakona, donetih ili u proceduri, predstavljace, zajednicka je ocena, dobar ili bar bolji okvir za medusobnu saradnju. Na jucerašnjoj konferenciji za novinare, kao i u završnom dokumentu susreta dijaspore i otadžbine receno je da naši zemljaci iz sveta od nove vlasti ocekuju izradu nacionalnog programa i institucionalizovanje veza dijaspore i otadžbine. Pored toga predlažu zakonom uredeno pravo na dvojno državljanstvo, glasanje u zemlji boravka, izbor u predstavnicka tela, povracaj vlasništva, na poseban nacin regulisanje vojne obaveze za obveznike koji žive u inostranstvu. Od vlasti je zatraženo i da se sporazumima o saradnji i dobrosusedstvu, na principima reciprociteta i poštovanja ljudskih prava uredi status pripadnika srpske nacionalne manjine u susednim zemljama. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti negovanju srpskog jezika, kulture i duhovnosti. Kada je u pitanju svojinska transformacija, zakljuceno je da ce znacajnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja imati znanje, strucnost i poslovnost naših ljudi koji su uspešno integrisani u privrede zemalja u kojima žive. Dogovoreno je i da se formira stalni poslovni savet dijaspore i PK Srbije, a najavljeno je i zakonsko regulisanje odnosa matice i dijaspore po uzoru na slicna dokumenta zemalja Evropske unije. Naši zemljaci iz dijaspore istakli su da su zainteresovani iskljucivo za ekonomiju, a ne za ucešce u politickom životu zemlje i da od svih podela priznaju samo one na uspešne i neuspešne.