Jugoslovenska Vlada imenovala clanove Saveta dijaspore

Dr Dušan Vasiljevic, SR Nemacka: stomatolog, dobitnik Oktobarske nagrade, clan SPD Nemacke, jedan od kandidata za ambasadora Svetskog udruženja za implantologiju, predsednik Odbora SPC u Bremenu i clan Glavnog odbora Srednjoevropske eparhije, humanitarna aktivnost, predsednnik Srpsko-nemackog društva „Demokratija“.
Dušan Vidakovic, SR Nemacka: r. 1945, osnivac i izdavac lista „Vesti“ iz Frankfurta, najcitanijih dnevnih novina u našoj dijaspori, predlog Zajednice srpskih i jugoslovenskih organizacija iz Frankfurta.
Nikola Rajkovic, Kanada: r. 1974. u Montrealu, Kanada. Pravnik (univerziteti Mekgil i Jork), ekspert za radno pravo i sporove sa preduzecima. Aktivan u SNO, Balkanskom centru za mir i drugim organizacijama.
Aleksandar Leko, Austrija: r. 1964, arhitekta, clan ULUPUDS, osnivac Srpskog foruma u Becu, znacajni arhitektonski projekti i izložbe u Austriji i Jugoslaviji. Osniva sopstveni arhitektonski biro u Beogradu.

Prof. dr Cedomir Nestorovic, Francuska: r. 1960, živi 30 godina u Francuskoj; doktorirao politicke nauke na elitnoj ESSEC u Parizu; profesor na pariskoj Školi za menadžment (medunarodni marketing i geopolitika, gostujuci profesor u Beogradu, Nemackoj, Ceškoj, Estoniji, Litvaniji.
Slobodan Stojanovic, Švajcarska: kandidat Srpskog kulturnog saveza iz Švajcarske.
Nikola Janic, Švedska: predsednik Srpskog saveza u Švedskoj, osnivac i glavni urednik casopisa „Koreni“ u Švedskoj, clan švedskog Saveta za integraciju i etnicku ravnopravnost, clan strucnih grupa MIP Švedske i Ministarstva imigracije.
Prof. dr Jasmina Vujic, SAD: profesor nuklearnog inženjerstva na Univerzitetu Berkli, organizator brojnih humanitarnih akcija i promoter naucne saradnje sa maticom; predsednik Udruženja diplomiranih inženjera Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu (ETFBAFA) u Kaliforniji.

LJubiša Milicic, SAD: advokat iz Cikaga, potpredsednik Srpskog nacionalnog saveza.
Ilija Glišic, Australija: 1947, menadžer u telekomunikacijama, dugogodišnji predsednik Srpskog nacionalnog saveza za Novi Južni Vels, jedan od inicijatora za osnivanje koledža „Sveti Sava“.
Slavomir Gvozdenovic, Rumunija: 1953, doktor srpske filologije, poslanik srpske manjine u rumunskom parlamentu, prevodilac.