Javna rasprava o civilnom služenju vojnog roka

JAVNA RASPRAVA O CIVILNOM SLUŽENJU VOJNOG ROKA

“PRIGOVARAčI SAVESTI” KRITIKUJU VOJSKU

Nekoliko nevladinih organizacija kritikovalo izmene Uredbe o civilnom služenju vojnog roka jer, kako se čulo na javnoj raspravi u beogradskom Medija centru, nisu u skladu sa evropskim standardima.
Oni navode da problem popunjavanja redovnog sastava Vojske ne može biti izgovor za ograničavanje prava na prigovor savesti. Sve nedoumice biće otklonjene kada Srbija i Crna Gora budu usvojile zakon o alternativnom služenju vojnog roka, na koji je obavezuje Savet Evrope, ali i kada vojska bude profesionalizovana.
– U praksi ne postoji zaštita prava na prigovor savesti, ne postoji informisanje o prigovoru savesti, a civilna služba je militarizovana – rekao je na skupu predsednik Beogradske kancelarije Evropskog biroa za prigovor savesti EBCO Balkan Petar Milićević.

Promena zbog povelje

Predstavnici Ministarstva odbrane izmene Uredbe pravdali su potrebom usklađivanja akata sa Ustavnom poveljom. Pukovnik Petar Radojčić navodi da smo još uvek daleko od profesionalizacije vojske i ističe da njen rezervni sastav neće biti ukinut ni posle toga. Radojičić kaže da Uredba nije sveto pismo i da se može menjati.
Dragana Zečević iz Ministarstva odbrane kazala je da se razgovorom pred Komisijom ne ulazi u razloge savesti na koje se poziva regrut niti na slobodu mišljenja, već se razgovor obavlja zbog provere zdravstvenog stanja regruta, kao i izbora ustanove u kojoj će služiti civilnu službu.

Zoran Dragišić sa Fakulteta za civilnu odbranu, jedan od autora brošure “Ostvarivanje prava na prigovor savesti”, ocenio je da civilno služenje ne može ugroziti nacionalnu bezbednost, kao što se moglo čuti u našoj javnosti. Dragišić je rekao da civilnu službu treba postaviti tako da kasnije preraste u volontersku, po uzoru na Španiju.
Dejan Milenković iz Komiteta pravnika za ljudska prava i jedan od autora brošure “Ostvarivanje prava na prigovor savesti i civilno služenje” kazao je da se izmenama Uredbe ukida pravo licima na vojnom roku da se pozovu na prigovor savesti. Ta brošura teži da razjasni termin “prigovor savesti”, predstavi mogućnosti služenja civilne službe, objasni mehanizme zaštite prava prigovarača i da opiše primenu tog prava u praksi u SCG.
Milenković je kritikovao odredbu po kojoj se podnosilac zahteva za civilno služenje, u slučaju da njegov zahtev bude odbijen, upućuje na redovno služenje vojnog roka i nema pravo žalbe. On je, takođe, ocenio da je sporna odredbakoja predviđa razgovor podnosilaca zahteva za civilno služenje pred Komisijom, koja, kako je ocenio, ne može da ulazi u razloge savesti na koje se prigovarač poziva.