I kralj Petar je bio Templar

Vitezovi templari Srbije boravili su nedavno u Menhengladbahu, u Nemačkoj, na međunarodnom skupu najvišeg tela ovog Reda, koji kao nevladina organizacija ima specijalnu, savetodavnu ulogu pri Ujedinjenim nacijama. Mnogo značajnija je, međutim, činjenica da su na ovom templarskom skupu uticajni državnici, generali, biznismeni, lekari i umetnici razgovarali i sa srpskim predstavnicima. Srpski templari, aktivni u međunarodnim kontaktima sa najuticajnijim ljudima planete, bili su pre toga u čikagu gde su, osim susreta sa čelnicima ove organizacije iz najrazvijenih država sveta, razgovarali i sa brojnim Srbima u rasejanju. Kancelar Velikog priorata Vitezova templara Srbije đorđe Mladenović u razgovoru za „Vesti“ objašnjava ideale i metode rada ove organizacije koja baštini tradiciju drevnog monaško-ratničkog reda.
• Ima li templara i među Srbima u dijaspori i kako oni i vi, zajedno, možete pomoći Srbiji i njenim građanima?
– Templari su povezani teritorijalno. Primera radi, jednog od najviših funkcionera templara u Americi u Red je primio u čikagu počivši kralj Petar Drugi Karađorđević, koji je i sam bio templar. Znači, ima naših ljudi, ali su oni članovi teritorijalnih organizacija. Razumljivo da se može pomoći Srbiji, pre svega vezama i kontaktima i promenom imidža o Srbiji. Na tome se intenzivno radi.

Medicinski voz za Sibir

– Odnos Reda i crkve zavisi od zemlje do zemlje. U mnogim zemljama protestantske crkve dozvoljavaju da se u njihovim hramovima, kao u vreme drevnih templara primaju novi članovi. Visokih predstavnika crkava ima i među članovima Reda. Prošle godine u Nemačkoj redovnom godišnjem sastanku prisustvovali su pojedini nadbiskupi protestantskih crkava, jedan avganistanski princ koji je musliman, ali i predstavnici Franciskanskog katoličkog reda koji deluje u Svetoj zemlji, odnosno Izrćlu, ili kako je još uobičajeno reći u Palestini. Američki templari tesno sarađuju sa Ruskom pravoslavnom crkvom na projektu izrade medicinskog voza, koji treba u Sibira da omogući i u najudaljenijim mestima zdravstvenu zaštitu, manje lekarske i stomatološke intervencije i koji će u svom sastavu imati kapelu i sveštenika za duhovnu potporu – objašnjava kancelar Mladenović.

• Delegacija Vitezova templara Srbije nedavno je boravila u Americi gde se susrela sa čelnicima ove organizacije. Šta je bio prioritetan cilj vaše posete i sa kim ste se susreli u Americi?
– Delegacije organizacije Vitezova templara već godinama odlaze na redovne sastanke Međunarodnog reda Vitezova templara čiji su punopravni član. Sastanak u čikagu bio je priprema redovnog godišnjeg sastanka najvišeg tela Reda – Velikog Magistralnog veća, koje je nedavno održano u Nemačkoj u Menhengladbahu.
Tokom posete kao što je uobičajeno članovi naše delegacije učestvovali su na redovnim sastancima najviših organa Reda, videli su se sa domaćinima skupa i predstavnicima naše dijaspore. Ti kontakti podrazumevaju razgovore sa templarima iz različitih zemalja, među kojima su visoki politički i vojni zvaničnici, biznismeni, bankari, profesori univerziteta, lekari, visoki crkveni velikodostojnici.

„Svi smo Božja deca“

Mladenović kaže da do sada nijedna odluka u Redu, od kada je organizacija iz Srbije ravnopravni član, nije doneta ni pod kakvim uticajem bilo koje druge organizacije, ni javne, ni tajne.
– Templari su potpuno nezavisni. Teško je makar i pomisliti na bilo kakvu odluku koja bi ugrožavala nedužne ako o njoj treba da se izjasne sve punopravne organizacije članice Reda. Uostalom, moto Reda jeste citat iz Biblije: „Ne nama, o Gospode, ne nama, već slavu daj Imenu Tvojemu.“ A pred tom vrednošću svi ljudi su samo Božja deca. Potpuno jednaki.

• Templari u Srbiji, izgleda, imaju posebno i specifično mesto u međunarodnoj templarskoj organizaciji. Srbija je gotovo jedina od svih istočnoevropskih država koja ima svoj ogranak i čiji funkcioneri su na odgovornim mestima u templarskoj hijararhiji u svetu. čime to objašnjavate?
– Organizacija Vitezova templara Srbije prva je članica iz jedne pravoslavne zemlje koja je dobila status Velikog priorata – samostalne organizacije sa svim pravima punopravnog člana. Red Vitezova templara nema konfesijsku isključivost kao neki drugi viteški redovi. Drugim rečima, hrišćanstvo i hrišćanske vrednosti su osnov civilizacijskog i kulturološkog delovanja Reda. Red je savremena međunarodna nevladina organizacija koja ima specijalni konsultativni status pri UN. Razumljivo da takva orijentacija prema javnom međunarodnom delovanju, na tradicijama drevnog templarskog reda, pre svega insistira upravo na kulturološkom i civilizacijskom povezivanju, a ne na religijskim osnovama. Takva orijentacija Redaomogućila je organizaciji iz Srbije da na tekovinama pravoslavnog hrišćanstva, bez ikakvih obaveza, postavi osnove delovanja Reda u Srbiji, da razvija Red i deluje. Naš rad bio je visoko ocenjen i dobili smo status punopravnog člana.

Burna prošlost

Legenda govori da su templari na početku svog postojanja bili siromašni plemići i vitezovi koji su čuvali sigurnost puta kroz Palestinu na putu do Svete zemlje. Vremenom stiču sve značajnije pozicije na evropskim dvorovima i zahvaljujući enormnom bogatstvu, moćnoj floti i bankarskoj mreži postaju najmoćnija društveno-politička formacija tadašnjeg sveta.
NJihova baza bila je na ostacima Solomonovog, tačnije Irodovog hrama u Jerusalimu zbog čega su prozvani vitezovima Templa, odnosno templari. Uživali su u bogatstvu i moći sve dok Filip Lepi nije odlučio, na svirep način, da prisvoji njihovo basnoslovno bogatstvo kako bi vodio dugi rat sa Englezima.

Zanimljivo je istaći da svi najviši organi Reda uvažavaju specifičnosti naše zemlje – civilizacijske, kulturološke i istorijske. Zbog toga nikada nismo ni bili u prilici da nam se odluke nameću. Sami smo prilagođavali način delovanja i donosili odluke. Važno je i da se Red u Srbiji ne finansira iz inostranstva. Mi to činimo sami. Jedina finansijska veza jeste da mi plaćamo redovnu godišnju članarinu.
Naša pozicija koju smo izgradili i koja se u Redu visoko ceni dovela je do toga da je Organizacija u Srbiji mentor širenja Reda u nama susednim zemljama.
• Kakav je vaš odnos sa Crkvom? Tokom boravka u Americi sastancima su prisustvovali i neki predstavnici SPC?
– Red ima odlične odnose sa jerusalimskim patrijarhom, a veoma intenzivne odnose odražavao je počivši Aleksandrijski patrijarh, koji je nedavno stradao u helikopterskoj nesreći odlazeći na Svetu goru. Naša Srpska pravoslavna crkva ima sve informacije o našem radu. Upoznali smo je s našim delovanjem i preko pisma upućenog NJegovoj svetosti. Sigurno je da ta saradnja može da bude mnogo intenzivnija. Utoliko pre što templari sve čine na bazi Hristovog učenja i hrišćanske ljubavi. Međutim treba razumeti i Crkvu. Predugo su stvari mistifikovane i mnoge su teme izmešane. Pravoslavne crkve uvek su obazrive jer ih je istorijsko iskustvo na to nateralo. Pojedini velikodostojnici u svetu održavaju s templarima odlične odnose jer preko njih dobijaju veze i kontakte u tim zemljama, ali i konkretnu pomoć za rad. Razumljivo iza toga nema nikakvog interesa osim želje da se hrišćanski pomogne.

• U javnosti se često spekliše da su templari osnivači NATO. Ova organizacija, međutim, ne budi prijatna sećanja kod većine građana Srbije. Kako mogu uticajni templari u svetu, među kojima ima priličan broj generala NATO-a, a koji se zaklinju u dobrotu, plemenitost i humanost, da budu komandanti koji naređuju bombardovanje civila i razaranje mostova, bolnica, škola?
– Templari nisu osnivači NATO-a. To je vojno-politička organizacija nastala kao posledica hladnog rata, sukoba dva bloka i dve ideologije, a ne dva kulturološko civilizacijska sistema vrednosti. Templari su bili i u Svetoj zemlji kada je sveti Sava pohodio Jerusalim i Mar Sabu, ali to izgleda ne pamtimo.
Ratuju, nažalost, države i njihove organizacije, a ne pojedinci. Svaki pravi vojnik reći će vam koliko je protiv rata. Ne zbog straha za svoj život, već zato što zna šta rat donosi. Takvi ljudi su i u templarskom Redu. čine sve da se zajedničkim radom pojedinaca iz različitih zemalja konflikti spreče i da nedužni ne stradaju.