Zašto stoji 7 miliona DM – nastavlja se…

Upravni i Nadzorni odbor Fonda dijaspore za maticu, moraju da dostave izveštaj o dosadašnjem radu Fonda Savetu Sabora dijaspore i Sektoru za dijasporu SMIP SRJ – u roku od 15 dana.
To je, povodom nedoumica o postojanju organa upravljanja Fondom, dogovoreno na prekjucerašnjem sastanku pomocnika ministra inostranih poslova SRJ Milana Kljajevica, šefa sektora za dijasporu u SMIP, sa predstavnicima Saveta Sabora dijaspore.
– Mi za sada samo znamo da postoji Fond, sredstva na racunu Fonda i da Živadin Jovanovic, bivši ministar spoljnih poslova SRJ, ima deponovan potpis za raspolaganje tim sredstvima. Zato, tek kad dobijemo traženi izveštaj, bice utvrdeno da li je Fond zakonito poslovao i da li je od osnivanja imao organe upravljanja koje je po Statutu Fonda dijaspore za maticu morao da formira.
Naš sagovornik pojašnjava da je Statut u Fondu, preduzecu ili organizaciji, bez razlike da li je rec o državnoj ili privatnoj formi organizovanja, isto što i Ustav u državi, znaci najviši zakonodavni akt.

Žiro-racun u Beobanci?

Pošto niko od predstavnika Saveta sabora dijaspore na sastanku nije rekao u kojoj je banci novac, Kljajevic kaže da je on nezvanicno saznao, pre mesec dana, da je novac bio na racunu u Beobanci, i dodaje da ce, kad zvanicno utvrdi gde je sada novac i na kom racunu, i o tome obavestiti dijasporu koja je ulagala za obnovu matice u Fond dijaspore za maticu preko jugoslovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništava u svetu.

– Ako traženi izveštaj ne stigne u dogovorenom roku, onda je na nadležnim državnim organima da, po službenoj dužnosti, pokrenu istražni postupak utvrdivanja zakonitog poslovanja Fonda od osnivanja do danas kao i stanje novcanih sredstava na žiro-racunu Fonda, pošto je rec o sumi vecoj od sedam miliona maraka – objašnjava za „Vesti“ Milan Kljajevic.
Na naše pitanje da li je moguce retroaktivno formirati Upravni i Nadzorni odbor i tako legalizovati rad, naš sagovornik kaže:
– Osnivaci Fonda koji su registrovani u Saveznom ministarstvu pravde, njih 10 iz otadžbine i jedan iz dijaspore, mogu organe upravljanja Fondom formirati kad hoce, ali, ako se to, na primer, ucini sada ili retroaktivno, onda automatski priznaju da od pocetka rada, odnosno od upisa Fonda u registar Ministarstva pravde SRJ, nisu radili zakonito i u skladu sa Statutom Fonda – napominje Kljajevic.

Sastav odbora

Prema Kljajevicevim recima, Statut Fonda, izmedu ostalog, predvida javnost rada, pecat Fonda i organe upravljanja – Upravni i Nadzorni odbor.
Upravni odbor ima predsednika i dva clana: jednog iz matice i jednog iz dijaspore. Nadzorni odbor takode ima predsednika i cetiri clana – dva iz matice i dva iz dijaspore.PROTEST I ZAHTEVI SAVETA SRBA ZA BADEN VIRTEMBERG IZ ŠTUTGARTA

DAJTE PARE GORANU SVILANOVICU!

Savet Srba za Baden Virtemberg iz Štutgarta u svom saopštenju za javnost povodom clanka u „Vestima“ od 27.avgusta: „Zašto stoji 7 miliona DM?“, traži da se hitno novac dijaspore, tih sedam miliona DM, stavi pod kontrolu saveznog ministra inostranih poslova Gorana Svilanovica, odnosno sektora za dijasporu u SMIP, koji moraju da se staraju da se ta sredstva što pre iskoriste u, od donatora, željene svrhe.
Zahteva se i da se utrošak sredstava, sa tacnim navodima šta je finansirano, što pre prikaže dijaspori kao i putem dnevne štampe koja izlazi u dijaspori, isticuci da je iskljuciva namena sredstava koja su prikupljana bila za obnovu u NATO agresiji srušenih bolnica, škola, mostova i puteva u otadžbini, a nikako ne za izgradnju Srpske kuce u Beogradu, posthumni prenos posmrtnih ostataka politickih emigranata u otadžbinu…

Ne znaju za Fond

Samo pod tim i nikakvim drugim uslovima u Baden Virtembergu je sakupljeno više od 500.000 DM koje su darodavci predavali direktno na blagajni Generalnog konzulata Štutgart i za to dobijali uredne priznanice i zahvalnice – podvlaci se u saopštenju koje je potpisao prof. dr Miodrag Kulic.

Neverovatna cinjenica

Savet Srba za Baden Virtemberg ocenjuje da je neverovatna cinjenica da i dalje stoji na nekom racunu novac koji je svojevremeno dobrovoljno dat od naših gradana u dijaspori pretežno na inicijativu Saveta dijaspore širom Evrope i sveta, i prosleden – tako se bar onda mislilo – Direkciji za obnovu posredstvom konzulata i ambasada.

Savetu iz Štutgarta nije poznat nikakav fond, statut istog, niti ko ga je poimence osnovao, ni kad, ni gde, ni ko su clanovi izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora… tvrdi se u saopštenju i dodaje da je prva saznanja o ovom gotovo tajnom fondu stekao Predrag Rakocevic u Beogradu, krajem decembra 2000. godine kada je pokušao da proveri gde su i zašta potrošene pare donatora iz Baden Virtemberga.
Iako je g. Rakocevic clan i Centralnog saveta dijaspore za Nemacku, on ni na toj funkciji nikada nije bio obavešten o nastajanju fonda, navodi se u saopštenju i dodaje da se iz dokumenata dobijenih 28. 8. 2001. vidi da je, izgleda, iz dijaspore jedini kopredsednik dr Milicevic iz Berlina, znao dosta o fondu i da je potpisao dokument od 6. 2. 2001. o usvajanju (!?) izveštaja o finansijskom poslovanju fonda dijaspore.

Zakljucci bez kvoruma

Stice se utisak, poznajuci dr Milicevica kao veoma casnog coveka, da ga je tu ili neko nasamario, ili je, pak, potpisao nešto ne shvatajuci da je taj fond za nas u dijaspori ipak bio misteriozan – tvrdi se u saopštenju Saveta Srba za Baden Virtemberg.

Nece posrednike

Savet iz Štutgarta, kako se istice u saopštenju, ne prihvata nikakve stare, a još manje nove posrednike koji treba da odluce gde da se utroše pare iz fonda bez obzira da li je rec o Crkvi ili državnom vrhu, jer su se, kako kažu, naši donatori kod davanja novca vec odlucili gde ce novac da ide. Promene više nisu poželjne, bez širokog ucešca dijaspore u tom (novom) odlucivanju, podvlaci se u saopštenju.

Savet iz Štutgarta protestuje i zbog poslednje sednice Saveta dijaspore koja je održana u Beogradu bez, kako tvrde, kvoruma.
„Izgleda da je simptomaticno da mnogi od nas u inostranstvu, nismo dobili nikakav pisani poziv na skup 25. 8. 2001. u Beogradu, iako je, prema 28. 8. 2001. dobijenim fotokopijama dokumenta, taj poziv postojao! Da li ga je dobio samo kopredsednik Milicevic?“, pitaju u Savetu Srba za Baden Virtemberg.
NJima je, izmedu ostalog, nejasno i kako je skup od 25. avgusta mogao da donosi zakljucke kad uopšte nije imao nikakav kvorum a to, po oceni Saveta iz Štutgarta, znaci da su zakljucci ilegalni i nevažeci, i da ih oni ne priznaju i ne prihvataju.
Savet iz Štutgarta ovlašcuje i obavezuje svoju upravu, posebno g. Rakocevica kao predsednika, cak i po cenu pokretanja smenjivanja sa funkcije, ako se ne povinuje demokratskoj volji vecine clanova Saveta, da pod hitno uputi protest protiv zakljucaka skupa od 25. 8. 2001. i ocigledno tajnog fonda svim nadležnim institucijama u zemlji – istice se u saopštenju.