WESTERN UNION FOUNDATION DONIRALA MEDICINSKU OPREMU

Western Union Fondacija, zajedno sa svojim agentom u Srbiji i Crnoj Gori, Eki Transfersa, realizovala je donaciju Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan čupić”, u Novom Beogradu. U zajedničkoj aktivnosti Western Union Foundacije i Eki Transfers finansijska podrška u vrednosti 10.000 evra donirana je za nabavku medicinske opreme Institutu za majku i dete. Ova akcija realizovana je u saradnji sa nevladinom organizacijom “Naša Srbija”, koja svojim programima materijalne, psiho-socijalne i medicinske pomoći brine o deci, i kojoj je poverena realizacija i operativni deo projekta nabavke opreme.
Western Union Fondacija je filantropska organizacija koja podržava humanitarne aktivnosti širom sveta, te pomaže finansirati programe kojima se podiže kvalitet i standard života onima sa najvećim potrebama. U 2005. godini Fondacija je zajedno sa tri agenta donirala opremu u vrednosti 46,000 USD na polju sportske edukacije, kojom je u 20 škola širom Srbije donirana vredna oprema za sportske dvorane.

U Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan čupić”, u Novom Beogradu, ispituju se i leče deca s problematikom iz celokupne dečje medicine Veliki broj dece, izolovano ili u sklopu drugih poremećaja i bolesti, ima i probleme akta mokrenja.

Urodinamskim ispitivanjem se utvrđuje na kom nivou i kakvog je stepena poremećaj akta mokrenja i prema tome se planira dalje lečenje. Ovim ispitivanjem se dijagnostikuju i kasnije leče deca iz oblasti nefrologije, neurologije, urologije i fizikalne medicine i rehabilitacije. U cilju sprovođenja pravilnih postupaka urodinamike neophodna je i savremena oprema. Pored sofisticiranog aparata neizostavan je sto za urodinamiku. On poput pravog operacionog stola, modifikovanog za ovo ispitivanje, dopušta razne neophodne položaje deteta.

Donacija Western Union Fondacije i Eki Transfersa, omogućava deci da se prijatno osećaju tokom ispitivanja, a lekarima daje mogućnost dobijanje tačnih rezultata. Institut za majku i dete do sada nije radio ova ispitivanja već su deca upućivana u druge, retke, ustanove u Beogradu. Ustanova planira da obavi najmanje jedan pregled dnevno, što ukupno na godišnjem nivou iznosi oko 250 pregledane dece.