Uskoro novi carinski i zakon o carinskoj sluzbi SRJ

Pocetkom sledece godine Savezna uprava carina uvodi novi carinski sistem koji ce u potpunosti biti po merilima Evropske unije, a ovom postupku ce prethoditi usvajanje novog carinskog zakona i Zakona o carinskoj službi koji reguliše ovlašcenja, odgovornosti i obaveze ove državne službe.
Komentarišuci uvodenje inovocija na carini Dragan Dragovic, savetnik direktora i menadžer uvodenja transportnih i trgovinskih olakšica i jugoistocnoj Evropi, kaže za „Vesti“ da je za vreme prethodnog režima na carini cvetao lopovluk i otimacina. – Sada živimo u povoljnijoj demokratskoj klimi, koja nam omogucava izgradnju nove carinske službe. Da bismo pristupili Evropskoj uniji potrebno je ispuniti odredene uslove – objašnjava Dragovic.
On kaže da su odavno definisani strateški ciljevi i to na prvom mestu brz i lak prelazak preko granice za putnike, robu i prevozna sredstva, dosledno sprovodenje državnih propisa i suzbijanje krijumcarenja. Carina ce tako postati efikasni kontrolni organ države. Nov carinski zakon ce potpunosti biti po ugledu na ovakve zakone Evropske unije, odakle ce Savezna uprava carina preuzeti sve ono što je najbolje – od standarda do prakse.
– Naš prvi cilj ce biti pojednostavljenje carinskog postupka. Vec planiramo uvodenje takozvanih „crvenih i zelenih kanala“ na granicnim prelazima. To konkretno podrazumeva da ce putnik, ukoliko ima nešto da prijavi što podleže carini, odlaziti u crveni, a ako ne, onda u zeleni kanal. Koga uhvatimo sa robom na koju se placa carina u zelenom kanalu provešce se veoma loše, jer mu slede rigorozne sankcije, koje ce tek biti utvrdene – istice Dragovic.
Novim zakonom se planira i selektivni pregled robe, ukida se, takode, i vremensko ogranicenje držanja robe u carinskim skladištima, što ce omoguciti trgovcima da pre dodu do svoje robe. SUC ce maksimalno izaci u susret uvoznicima i špediterima kojima ce, pod odredenim uslovima, omoguciti pristup svom informacionom sistemu. Time ce se smanjiti i vreme i troškovi carinskog postupka, jer ce se sav posao završavati za kompjuterom. Bice omoguceno placanje carine na finalni proizvod, a ne kao do sada samo na sirovine.
Na novinarsko pitanje šta naši sugradani u dijaspori mogu konkretno da ocekuju donošenjem ovog zakona, sagovornik „Vesti“ naglašava da su to pravna sigurnost u carinskom postupku, povecani limit za iznošenje deviza iz zemlje bez dokazivanja do 5.000 evra, kao i sve moguce beneficije za poštene trgovce.

Samo jedan dokumenat

Dragan Dragovic posebno istice da ce od stupanja novog zakona na snagu carina u postupku koristiti samo jedan dokument, što do sada nije bila praksa. U okviru novog informacionog sistema bice napravljena potpuno nova tehnologija, koja ce zahvaljujuci sistemu distribucije podataka granicnim organima skratiti zadržavanje na granici.

Veca odgovornost i ovlašcenja

Iako je rec o pojednostavljenu citavog carinskog postupka, ceo plan podrazumeva i vecu odgovornost carinske službe, koja ce se ogledati u sprecavanju povrede propisa i suzbijanju krijumcarenja.
– To konkretno podrazumeva da ce carina imati pravo da pregleda i pretresa vozila i pojedince u granicnom pojasu, kao i stranu robu na podrucju Jugoslavije, ali i pravo na naknadnu kontrolu svih ucesnika u carinskom postupku. Zatim, carinici ce imati ovlašcenje da hapse i privode pocinioce krivicnih dela, pretresaju stanove, ali uz maksimalno poštovanje svih ljudskih prava, što je predvideno Poveljom Ujedinjenih nacija – naglasio je Dragovic.