U BEOGRADU POčELA MEđUNARODNA KONFERENCIJA O RASEJANJU

DIJASPORA JE VELIKI KAPITAL OTADŽBINE

Međunarodna konferencija o srpskoj dijaspori i razvoju matične države, koja je počela juče u Beogradu, ima za cilj da doprinese uspostavljanju poverenja, zdravih i kvalitetnih partnerskih odnosa Srbije i njenog rasejanja na obostranu korist‚- poručio je Srđan Srećković ministar za dijasporu otvarajući ovaj dvodnevni skup.
Na skupu, među predstavnicima 11 stručnjaka iz osam zemalja koje imaju brojnu dijasporu, poput Izraela, Jermenije, Indije i Irske, Hrvatske i Slovenije, učestvuju i predstavnici diplomatskog kora i državnih institucija u Srbiji, kao i predstavnici srpskih organizacija iz Nemačke, Belgije, Švedske i Francuske, te izaslanici Kongresa srpskog ujedinjenja iz Austrije i Beograda, itd.
– Uveren sam da će nam njihova iskustva pomoći u definisanju politike prema dijaspori, kao i u privođenju kraju rada na zakonu o dijaspori – rekao je Srećković i najavio da će do 1. decembra biti završena radna verzija tog akta koji će zatim biti upućen na dvomesečnu javnu raspravu.
Odkonferencije se, napomenuo je on, očekuje da obezbedi platformu na kojoj će se informacije, znanja, iskustva i različita gledišta razmenjivati na temu uloge koju dijaspora može da ima u razvoju Srbije, kao i da srpski zvaničnici i predstavnici civilnog društva steknu uvid u iskustva drugih država koje takođe imaju mnogobrojno rasejanje.

Zaključci iz Manile

Ilan Kon iz Centra za međunarodne migracije i integracije sa sedištem u Jerusalimu naglasio je da konferencija ima za cilj da okupi stručnjake koji imaju veliko iskustvo u radu sa dijasporom, podsetivši da je pre tri nedelje u Manili na Filipinima organizovan svetski forum o razvoju migracija na kojem je bilo 270 delegata.
I da se došlo do zaključaka „da bi matične države trebalo da priznaju glas i doprinos dijasporskih organizacija u kreiranju politike, da vlade iz matice tim organizacijama dodeljuju finansijsku pomoć i da dijaspori olakšaju transfer doznaka“.

Pozdravljajući učesnike Rina Reza regionalni predstavnik Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) sa kojim je ministarstvo i organizovalo konferenciju, naglasila je da “ dijaspora može da ima značajnu ulogu“ i da je ona „veliki kapital za matičnu zemlju“. Ocenila je da „transfer doznaka predstavlja stabilnost za makroekonomsku klimu u Srbiji“, ali i da su isto tako „značajni intelektualni resursi dijaspore za razvoj matične države“.
Srbija, prema rečima prof. dr Vladimira Grečića eksperta za migracije, mora da kreira nacionalnu strategiju o saradnji sa dijasporom u ekonomskoj sferi kako bi se povećale investicije i smanjio rizik za ulagače kapitala iz dijaspore.
– Mada su devizne doznake, kako je pomenuo ministar Srećković, u prošloj godini bile 4,9 milijardi dolara, smatra se da one, s obzirom na procenu da dijaspora broji između tri i po i četiri miliona ljudi, mogu da budu i veće, ali je potrebno smanjiti troškove transfera novca kako ne bi neformalnim kanalima stizalo 75odsto tih doznaka, koje uglavnom završe u ličnoj potrošnji, umesto u investicijama – ukazao je Grečić i poručio da je neophodno uraditi plan povratka talenata i stručnjaka, ali i ustanoviti program saradnje na daljinu sa ekspertima u dijaspori.