Rusija-Srbija: Izvoz bez granica

Karakteristike privredne saradnje Republike Srbije sa Ruskom Federacijom:
* međusobna bescarinska trgovina za oko 99% roba iz carinske nomeklature prema poslednjem Protokolu (22.07.2011.) o proširenju Sporoazuma o slobodnoj trgovini SRJ i RF iz 2000-te godine.
Protokolom se uvodi liberalizacija međusobne trgovine za sve vrste tepiha i podne pokrivače, nameštaj, registar kase, monitore i projektore, televizijske prijemnike, skrob i glikozni sirup.
* karakterističan je neprekidan deficit na srpskoj strani
* izvoz iz Srbije u Rusku Federaciju ima trend rasta. Ukupna robna razmena u 2013. godini iznosila je 2.719,3 miliona USD. Izvoz iz Srbije je zabeležio rast od 22,2% u odnosu na isti period 2012.godine. i njegova nominalna vrednost je 1.065,2 miliona USD, a uvoz beleži rast od oko 6,6% sa nominalnom vrednošću od 1.065,2miliona USD.
* Rusija je četvrti partner Srbije kod izvoza sa učešćem od oko 7,2% a treći u uvozu sa učešćem od 9,2%
*najzastupljeniji proizvodi u izvozu su hulahop i samodržeće čarape (priv.kompanija Valy d.o.o Valjevo, sa 10% učešća u budžetu Srbije); pokrivači podova i tapete, jabuke sveže…
* najzastupljeniji uvozni proizvodi iz Rusije su nafta, sirova i ostalo, gas, aluminijum sirovi i ostalo.

Na skupu su se obratili predsednik PKS Željko Sertić, Orlov Mikhail direktor Direkcije za promet poljoprivrednim proizvodima, ribarstvo i prehrambenu industriju, Nemanja Stevanović specijalni savetnik prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića.

Za sve posetioce sajta donosimo kome se mogu obratiti za određene potrebe saradnje sa ruskim kompanijama:

* za specifičnosti isporuke robe u Rusiju iz Evrope i balkanskih zemalja i sve što je potrebno od dokumentacije za izvoz
Logističeskij operator, gospođa Marina Strekalova načelnik carinskog doeljenja strekalova@logoper.ru

* uvozne dozvole i certifikati, holding Kronos, gospođa Natalija Cukanova , generalni direktor tsukanova@kronos.su

* pravna akta i regulativa, osnivanje kompanija, ugovori, prava i obaveze ugovornih strana, pravni saveti, Elko d.o.o. gospodin Besedin Anatolij Nikolajevič besedin@elko-profi.ru

Posebno treba podvući da Sberbanka koja postoji dve godine u Srbiji i među vodećim bankama je u dvanaest zemalja Evrope, sa filijalama i u zemljama bivše Jugoslavije, prati kompletno poslvoanje i ima izuzetne poslovne i ekonomske uslove za pravna i privatna lica. U složenim odnosima u kakvim danas živiimo sigurna banka sa punim pokrićem sredstava je nešto o čemu svako razmišlja. Posebno, ruska banka u Srbiji je uvela rublju kao sredstvo za plaćanje čime je potpuno olakšan promet novčanih sredstava u uvozno-izvoznim poslovima, kao i za naše kompanije i ljude koji rade u Rusiji, a novac trebuju u Srbiji.
Direktor Sberbanke gospodin dr Grigorij černenko je izložio mogućnosti koje pruža Sberbanka kao siguran pratilac u poslovanju preduzeća, ali i garant za sredstva građana Srbije.

Kompanija Skatert Samobranka, gospodin Igor Vasiljevič Bondarev je zainteresovan za izvoz konzerviranih proizvoda iz Srbije bondarev@tdbvk.ru

Uredništvo podrazumeva da će se zainteresovani za poslovanje sa Ruskom Federacijom u svemu pridržavati zakonskih odredaba i profesionalnih odnosa, kako bi sa velikim uvažavanjem ruskih partnera i odnosa u poslu na dostojan način predstavljali našu zemlju

Zorica Zec, glavni i odgovorni urednik