NVO AKADEMSKA ALTERNATIVA UKAZALA NA ZVANIčNE PRIMJERE DISKRIMINACIJE SRBA U CRNOJ GORI

Jakšićeve tvrdnje u Šefkovom izvještaju Predsjednik NVO Akademska alternativa Vojin Grubač ocijenio je juče da su tvrdnje državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodraga Jakšića o položaju Srba u Crnoj Gori apsolutno utemeljene, te da je dokaz za to izvještaj crnogorskog ombudsmana Šefka Crnovršanina o proporcionalnoj zastupljenosti naroda koji žive u Crnoj Gori u državnoj administraciji. On ističe da izvještaj Crnovršanina pokazuje da „u Crnoj Gori postoji opsežna i začuđujuća nacionalna diskriminacija, koja je čak u suprotnosti sa svim normama Ustava“.
– Upravo zato bi portparol DPS-a Rajko Kovačević morao da prije reakcije na Jakšićeve stavove javno predoči osvrt DPS-a na rezultate istraživanja Crnovršanina – ističe Grubač.
Jakšić je prije nekoliko dana ocijenio da je u Crnoj Gori od svih zemalja regiona najbolnije „srpsko pitanje“, gdje ne postoji ni minimum ustavnih i statusnih prava za Srbe u kulturi, informisanju, prosvjeti i vjeroispovijesti.
– NVO Akademska alternativa poziva najviše funkcionere DPS-a da prestanu sa diskriminacijom Srba u državnim organima Crne Gore, jer takva politika sa sobom nosi izuzetno visoke rizike po mir i stabilnost društva. Smatramo da bi se desio veliki civilizacijski pomak i ubrzalo približavanje Crne Gore Evropskoj uniji kada bi se krivci za takvo stanje u crnogorskoj administraciji našli pred sudom i odgovarali za svoje postupke i radnje. Ako se to ne desi, prirodno će doći do internacionalizacije položaja Srba u Crnoj Gori, što može dovesti do situacije da se krug okrivljenih proširi u takvoj mjeri da će biti potreban međunarodni tribunal da bi se pitanje odgovornosti državnih funkcionera Crne Gore po tom pitanju konačno riješilo – zaključuje Grubač.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin je, na osnovu dobijenih izvještaja od državnih organa i organa lokalnih uprava, utvrdio da je zastupljenost pojedinih naroda nepovoljna u pojedinim ministarstvima, pravosudnim organima i lokalnim samoupravama.
Crnovršanin smatra i da državni organi i lokalne samouprave ispoljavaju neodgovoran odnos prema ovom pitanju jer nijesu ni dostavili izvještaje ombudsmanu.
– Zaštitnik smatra da je proporcionalna zastupljenost manjina u državnim organima, javnim službama i upravama od bitnog značaja za izgradnju pravne i demokratske države. Manjinska prava su značajno pitanje političke zajednice. Bez nacionalne ravnopravnosti nema ni građanske ni ljudske jednakosti, ali ni demokratije. Nemoguće je stvarati demokratske odnose i integrisati se u evropske tokove a zadržavati stara institucionalna rješenja i konzervativnu političku svijest – navodi se u izvještaju ombudsmana, koji je potpisala Marijana Laković, zamjenica zaštitnika.
Zaštitnik je još u aprilu pokrenuo postupak ispitivanja implementacije nacionalne legislative i međunarodnih standarda, i zatražio izjašnjenja svih ministarstava, vrhovnog državnog tužioca i organa uprave svih crnogorskih opština o broju zaposlenih i njihovoj nacionalnosti.
Zaštitniku izvještaje nijesu dostavili Ministarstvo pravde, Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za ekonomski razvoj, kao ni Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zatražene podatke nije dostavilo ni Vrhovno državno tužilaštvo, dok je Vrhovni sud poslao samo spiskove zaposlenih u sudovima Crne Gore.
– Mora se o tome voditi računa kako bi se obezbijedila adekvatna zastupljenost pripadnika različitih nacionalnih manjina, srazmjerno njihovom broju na teritoriji te opštine – zaključuje Crnovršanin u svom izvještaju.
T. R.

Vuksanović: Promijeniti Ustav
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović saopštio je da je promjena Ustava, u smislu povratka konstitutivnosti srpskog naroda jedini način da se poboljša status Srba u Crnoj Gori.
– Parlamentarnoj opoziciji postavljamo pitanje na koji način će Srbi u Crnoj Gori povratiti davno stečeno pravo konstitutivnosti i kada će u parlamentu biti pokrenuta naša inicijativa. Ne očekuju valjda da se za status Srba u Crnoj Gori izbori Ministarstvo za dijasporu Srbije, a da opozicija samo potvrđuje konstatacije srbijanskih zvaničnika. čini se da, nažalost, ni Srbija nema adekvatan odnos prema problemu srpskog naroda u Crnoj Gori. Zato ne mislimo da je izjava generalnog sekretara Ministarstva za dijasporu Srbije Miodraga Jakšića odraz politike zvaničnog Beograda, već njegov lični utisak na osnovu saznanja koje je dobio u komunikaciji sa predstavnicima Srpskog nacionalnog savjeta – kazao je Vuksanović.
V.R.

Od 712 zaposlenih u ministarstvima 37 Srba– U Ministarstvu kulture ima 40 zaposlenih, od čega su 33 Crnogorci, četvoro Srbi, a troje zaposlenih se nije izjasnilo. U Ministarstvu odbrane radi 201 lice: 171 Crnogorac, devet Srba, pet Bošnjaka, po jedan Albanac, Hrvat i Makedonac, dva Jugoslovena, a nije se izjasnilo troje lica. U Vojsci Crne Gore radi 2.169 lica. Od tog broja Crnogoraca je 1.357, Srba 638, Muslimana devet, četiri Albanca, 22 Hrvata, 10 Makedonaca, dva Slovenca, tri Mađara, jedan Vlah, 57 Jugoslovena, četiri Slovaka, jedan Rusin, a jedan zaposleni se nije izjasnio – navodi se u izvještaju.
U Ministarstvu prosvjete i nauke zaposleno je 69 lica – 54 Crnogorca, šest Srba, dva Bošnjaka, po jedan Hrvat, Musliman i Bosanac, a četiri radnika se nijesu izjasnila.
– U Ministarstvu zdravlja radi 207 ljudi. Od toga je 185 Crnogoraca, 12 Srba, pet Muslimana, dva Albanca, a tri radnika se nijesu izjasnila. U Ministarstvu turizma radi 96 zaposlenih – 86 Crnogoraca, šest Srba, dva Albanca i dva Muslimana. U Ministarstvu za manjinska prava, koje broji osam zaposlenih, rade tri Bošnjaka i pet Albanaca, a u resoru za poljoprivredu radi 91 lice, od čega 10 Muslimana i dva Albanca – stoji u izvještaju.
Na osnovu ovih podataka, Crnovršanin proporučuje državnim i javnim službama da vode računa o zastupljenosti manjina u svojim nadležnostima.

Opštine „naseljene“Crnogorcima
U Opštini Budva zaposleno je 306 lica, 222 Crnogorca, 63 Srba, po dva Bošnjaka, Muslimana, Hrvata i Bokelja, po jedan Slovenac, Makedonac i Primorac, a 10 se nije izjasnilo. U Opštini Cetinje je 195 zaposlenih, 189 Crnogoraca, pet Srba i jedan Hercegovac.
– U danilovgradskoj opštini rade 102 lica, 88 Crnogoraca, osam Srba, jedan Makedonac, a pet se nije izjasnilo. U opštini Kotor je 135 zaposlenih, 73 Crnogorca, 29 Srba, devet Hrvata, po jedan Bošnjak i Musliman, a 22 službenika nijesu željela da se izjasne. U mojkovačkoj opštini je 75 službenika, 43 Crnogorca, 25 Srba, a sedam se nije izjasnilo. U opštini Nikšić se od 444 službenika 323 nije željelo izjasniti o nacionalnosti, Crnogoraca je 117, Srba pet, dok je jedan službenik srpsko-crnogorske nacionalnosti. U rožajskoj opštini je 78 zaposlenih, 74 Bošnjaka i Muslimana, dva Srbina i po jedan Crnogorac i Albanac. Opština Tivat ima 92 službenika, 33 Crnogorca, 35 Hrvata, 18 Srba, jedanog Slovenca i pet službenika koji se nijesu izjasnili . U ulcinjskoj opštini radi 180 lica, 160 Albanaca, 11 Crnogoraca, četiri Srbina, dva Muslimana, i po jedan Bošnjak i Makedonac, dok jedan službenik nije želio da se izjasni – stoji u izvještaju.