Na današnji dan 10.aprila 1941.proglašena Nezavisna država Hrvatska

                Građani Zagreba su 10. aprila 1941. godine sa
neskrivenim oduševljenjem pozdravili  vojnike 10. njemačke oklopne
divizije, koja je trijumfalno ušla u Zagreb. Dok je euforija na ulicama
Zagreba trajala sa talasa radija čule su se reči penzionisanog pukovnika
vojske kraljevine Jugoslavije Slavka Kvaternika, koji se kao zamenik
 odsutnog poglavnika Ante Pavelića i zapovednik celokupne oružane snage
«slobodne hrvatske države» obratio hrvatskom narodu:

              «Hrvatski narode! Božija providnost i volja naših
saveznika, te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda i velika
požrtvovnost našeg poglavnika dr Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u
zemlji i inozemstvu odredili su: Da danas pred dan uskrsnuća Božijeg
sina uskrsne i naša Nezavisna hrvatska država. Pozivam sve Hrvate, na
kom god oni mjestu bili, a naročite sve časnike, dočasnike i momčad
cjlokupne oružane snage i javne sigurnosti da drže naročito red i da se
smjesta zapovjedniku oružane snage u Zagrebu prijave, gdje se sada
nalaze. Da cjelokupne oružane snage smjesta polože zakletvu vjernosti
Nezavisnoj državi Hrvatskoj i njenom poglavniku. Cjelokupnu vlast i
zapovjedništvo cijele oružane snage preuzeo sam danas, kao opunomoćenik
poglavnika! Bog i Hrvati! Za dom spremni,»1

                Ovim proglasom faktički je stvorena Nezavisna država
Hrvatska, koja će ući u istoriju kao grobnica Srba, Jevreja, Roma i
drugih naroda, kao i političkih neistomišljenika u sprovođenju
ideologije genocida zbog stvaranja čiste hrvatske države.

                Istoga dana zagrebački muftija Ismet Muftić je sa
talasa istog radija pozdravio stvaranje NDH sledećim rečima: Voqa je
svevišnjeg Alaha htjela da uz pomoć ustaša u zemlji i inozemstvu, te
savezničkih vojski kucne radosni čas za sve Hrvate, katolike i
muslimane. U ovom radosnom i velikom vremenu za cjelokupni hrvatski
narod, kada je osnovana samostalna i nezavisna hrvatska država na
cijelom povijesnom teritoriju hrvatskom kličem: – Neka Alah Svevišnji
poživi poglavnika.»2

                Nekoliko dana po proglašenju NDH, u Zagreb je u
pratnji nekoliko stotina pripadnika ustaškog pokreta stigao poglavnik
Ante Pavelić, koji je do tada boravio na teritoriji Italije, u okrilju
fašističkog vođe Musolinija.

                O stradanju Srba u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
decenijama se namerno pisalo netačno – jedni su preterivali, a drugi
umanjivali srpske žrtve. Prema najpouzdanijem izvoru (ministarstvo
spoljnih poslova Nemačke) na teritoriji koju je obuhvatala NDH
(Hrvatska, Bosna i Hercegovina i delovi Srbije) živelo je «ukupno
6.285.000 ljudi – 3.300.000 Hrvata, 1.925.000 Srba i 700.000
muslimana…»3

                Prema najnovijim istraživanjima istoričara Dragana
Cvetkovića, «u Drugom svetskom ratu na ovoj teritoriji stradalo je
između 695.000 i 742.000 ljudi. Od toga najviše su stradali civili –
između 504.000 i 536.000. Od tog broja  stardalo je između 325.000 i
345.000 Srba (64,36% stradalih) između 63.000 i 67.000 Hrvata, između
39.000 i 41.000 muslimana i između 30.000 i 32.000 Jevreja(6% stradalih
odnosno 80%  od ukupnog broja Jevreja u NDH) ).»4

                  Broju stradalih Srba, treba dodati i cifru od
112.000 do 119.000 Srba sa prostora NDH, koji su poginuli u vojnim
formacijama vojske Kraljevine Jugoslavije, partizana i pripadnika JVuO

                 Ne treba zaboraviti da je tokom rata i oko 300.000
Srba, potražilo spas u Srbiji, bežeći od ustaškog pogroma, koji je svoj
vrhunac doživeo u logorima poput Jasenovca ili stratištima poput
Jadovna. Isto tako veliki broj Srba je pokatoličen od strane Katoličke
crkve uz blagoslov njenog nadbiskupa Alojzija Stepinca. 

                 Šta su Srbi mogli očekivati u novoj državi svedoče
reči ideologa ustaštva Mila Budaka izrečene na jednom zboru u Lovincu
31.maja 1941,godine:…nije dovoljno stablo odsjeći, već i korijen treba
iščupati, sve redom od godine do stotine. 5

 

1)      Tonski zapis Radio Zagreba o proglašenju NDH

2)      Kosta Nikolić, Italijanska vojska i četnici u Drugom svetskom
ratu 1941-1943., ISI, Beograd, 2009. str. 21 ;Isto: Zlatko
Hasanbegović, Muslimani u Zagrebu 1875-1945. Doba utemeljenja, Zagreb,
2007.,171)

3)      Navedeno prema: Dragan Cvetković, Stradanje civila Nezavisne
države Hrvatske u logoru Jasenovac, «Tokovi istorije» 4/2007, 155 (
Prema navedenim nemačkim podacima u NDH je živelo i 40.000 Jevreja, kao i
75.000 Mađara, 65.000 čeha i Slovaka, 30.000 Slovenaca i oko 150.000
Nemaca)

4)      Isto, 158-159

5)    Kosta Nikolić, Italijanska vojska i četnici u Drugom svetskom ratu 1941-1943., ISI, Beograd, 2009. str. 21