Ministarstvo za dijasporu na Sajmu knjiga

PROGRAM PREDSTAVLjANjA PISACA IZ RASEJANjA
NA ŠTANDU MINISTARSTVA ZA DIJASPORU I
UDRUŽENjA KNjIŽEVNIKA SRBIJE
NA SAJMU KNjIGA U BEOGRADU 19-25. 10 2004.
HALA 14, ŠTAND BROJ 1540, ULICA NIKOLAJA VELIMIROVIćA

19. 10. 2004. UTORAK

SVEčANO OTVARANjE SAJMA KNjIGA u 18.00 časova
SVEčANO OTVARANjE ŠTANDA u 19.00 časova /Štand otvaraju Aleksandar čotrić, zamenik ministra i Slobodan Rakitić, predsednik Udruženja književnika Srbije. Govori i Dragan Kojadinović, ministar kulture u Vladi Srbije/

20.10.2004. SREDA
domaćin štanda: Aleksandar Vlajković, novinar

12:00 – Mirjana N. MATARIć, SAD, promocija celokupnog književnog rada
govore Moma Dimić, književnik i autor

13:00 – Jelena PAVLOVIć, SAD, predstavljanje nove knjige „čubura sa morske
strane“
govore: Vladan Radoman, književnik, Francuska, Miša Jovanović,
književnik i autor

21.10.2004. čETVRTAK
domaćin štanda: Aleksandar čotrić, zamenik ministra za dijasporu

12:00 – Vlada Srbije, Nemanjina 11. Dodela književne nagrade „Arsenije čarnojević“
đorđu Nikoliću(SAD), Slavomiru Gvozdenoviću (Rumunija),Vasi
Mihailoviću (SAD) i srpskoj knjižari „Srbika“ iz Toronta
Nagrade uručuju Aleksandar čotrić, zamenik ministra za dijasporu i Slobodan Rakitić, predsednik UNS. čestitka Dragana Kojadinovića, ministra za kulturu.

14:00 – Slavomir GVOZDENOVIć, Rumunija, promocija dobitnika nagrade
„Arsenije čarnojević“
govore: Aleksandar čotrić i autor

15:00 – Ljubinka PERINAC-STANKOV i Miomir TODOROV, Rumunija,
o njihovom pesničkom radu govore: Aleksandar čotrić, Slavomir
Gvozdenović i autori

22.10.2004. PETAK
domaćin štanda: Moma Dimić, književnik
12:00 – Vladan RADOMAN, Francuska, predstavljanje celokupnog stvaralaštva
govore: prof dr Mihajlo Pavlović i autor

13:00 – Ljubomir PJEVčEVIć „Srbi u Americi“, promocija knjige pesama

14:00 – Stvaralaštvo Vase MIHAILOVIćA, SAD, dobitnika nagrade „Arsenije
čarnojević“
Govori: Moma Dimić, književnik

23.10.2004. SUBOTA
domaćin štanda: Milovan Vitezović, književnik

12:00 – đorđe NIKOLIć, SAD, dobitnik nagrade „Arsenije čarnojević“
O stvaralaštvu srpskog pesnika iz čikaga govoriće:
Književnik Milovan Vitezović i autor

13:00 – Mira BEHAM, Nemačka, promocija celokupnog spisateljskod rada

14:00 – Aleksandra Slađana MILOŠEVIć, SAD, i dr Jasmina MALEŠEVIć
promocija knjige moderne poezije u prozi „Adame ne ljuti se“

15:00 – Zlata ŽIVADINOVIć, Pariz, Francuska
promocija romana „Neizgovorena reč“

24.10. 2004. NEDELjA
domaćin štanda: Miodrag Jakšić, pomoćnik ministra za dijasporu

12:00 – Marko LOPUŠINA, Srbija, promocija kataloga „Srbi u dijaspori“
govore: Miodrag Jakšić, pomoćnik ministra za dijasporu i autor
13:00 – GEOPOLITIKA, promocija novog broja časopisa
govori: Slobodan Erić, gl. i odg. urednik
14:00 – predavanje: prof dr Ljubivoje Cerović, Novi Sad
tema:“ O Srbima u istočno evropskoj dijaspori“

25.10.2004. PONEDELjAK
domaćin štanda: akademik Dragan Nedeljković

12:00 – Živorad JOVANOVIć, književnik, Australija
O stvaralaštvu pisca govori Moma Dimić, književnik i autor

13:00 – dr Zorica MITIć, promocija priručnika za medicinske sestre
„Procedure“