Srbi žrtve trećeg genocida

U oktobru će u Beogradu izaći najnovija knjiga dr Vladimira Umeljića „Srbi i genocidalni 20. vek“. Time će ovaj naučnik, koji živi u nemačkom gradu Ašafenburgu, zaokružiti svoja višedecenijska istraživanja o pogromima nad srpskim narodom, posebno o onom ustaškom tokom Drugog svetskog rata.
Predstavljajući svoju knjigu zemljacima u hramu Svetog Save u Berlinu, autor je u uvodu naveo da je ustaškom genocidu nad Srbima prethodio onaj turski nad Jermenima (kada je u doba I svetskog rata pobijeno oko dva miliona ljudi), a da Holokaust (nacističko uništavanje Jevreja) predstavlja najveći zločin te vrste.

Popularan kod zemnjaka

Dr Vladimira Umeljić je među našim ljudima u Nemačkoj stekao popularnost u vreme medijske hajke na Srbe tokom 90-tih godina, posebno tokom NATO bombardovanja, jer je u brojnim nastupima na nemačkim TV stanicama argumentovano i hrabro branio svoj narod.

Dr Umeljić je jezikom činjenica govorio o ulozi Vatikana, negiranju Hrvata da su ustaše u Jasenovcu pobile 750.000 Srba i Titovoj politici prikrivanja tih zločina radi „bratstva i jedinstva“.
– U knjizi su korišćeni izvori iz 12 arhiva i 600 knjiga i originalnih dokumenata. Oslanjao sam se uglavnom na strane izvore (pre svega na nemačke) kako knjiga ne bi bila proglašena za srpsku propagandu – rekao je naučnik koji je doktorirao na ovu temu na Geteovom univerzitetu u Frankfurtu.
– Hvala vam za sve što činite za dobrobit svoga roda – rekao je berlinski prota Veljko Gačić obraćajući se gostu koji je, inače, poznat i kao jedan od osnivača Svetskog sabora Srba.