Ministarstvo prosvete o problemima jugoslovenske dopunske skole

Ministarstvo prosvete Srbije vrlo ozbiljno razmatra
probleme vezane za organizovanje i izvodjenje dopunske nastave na srpskom
jeziku u dijaspori i ucinice sve da ta škola ponovo povrati ugled i
masovnost koje je imala pre nekoliko godina, tvrdi Zoran Popovic iz
Odeljenja za medjunarodnu saradnju ovog ministarstva. Predstoji, prema
njegovim recima, veliki posao u ovoj oblasti sada kada je ceo posao oko
organizovanja ove nastave u rukama Ministarstva i konzulata, odnosno
ambasada. Popovic priznaje da je broj dece jugoslovenskih gradjana u
inostranstvu koji pohadjaju dopunsku nastavu na srpskom naglo smanjen, tako
da je sada tom nastavom obuhvaceno samo 2.408 djaka, a pre 15 godina tu
nastavu je samo u Becu pohadjalo 7.500 djaka.

Namera srpskih prosvetnih vlasti je da se
posredstvom Ministarstva inostranih poslova obnove ugovori sa
više od 40 zemalja u kojima zivi najveci broj naših gradjana, a
kojim bi se na najbolji nacin obezbedila cvrsta zakonska
„podloga“ za kvalitetnu organizaciju i izvodjenje dopunske
nastave na srpskom jeziku za decu jugoslovenskih gradjana u tim
zemljama. Zbog sadašnjeg nepovoljnog stanja u toj oblasti,
pokrenuta je široka akcija za ukljucivanje naših najboljih
strucnjaka za tu oblast, kao i Srpske pravoslavne crkve i
velikog broja naših ljudi u
dijaspori.

Dopunska škola u Velikoj Britaniji prestala je da radi
1998. godine i pored velikog broja naših gradjana i veoma uticajne
dijaspore. Samo u Londonu zivi oko 100.000 jugoslovenskih gradjana. U
Ministarstvu prosvete i sporta Srbije nedavno je oformljen tim za
„snimanje“ stanja sa ciljem da se na republickom i saveznom nivou, a u
saradnji s našim ljudima iz dijaspore i zemljama u kojima zive naši ljudi,
pronadje najbolji put kojim bi asimilacija dece bila, ne samo zaustavljena,
vec, u nekoj blizoj buducnosti, dobrim delom iskorenjena.
Odbor za
prosvetu Skupštine Srbije nedavno je zakljucio da bi roditelji trebalo da
budu odgovorni za upis deteta na tu nastavu i njeno redovno
pohadjanje.
– Ucinicemo sve da animirano roditelje da upisuju svoju decu
u JDŠ i staraju se da ona uce maternji jezik. Pre i na samom pocetku nove
školske godine, ljudi iz Ministarstva prosvete Srbije i jugoslovenskih
diplomatsko-konzularnih predstavništava obilazice roditelje i „nagovarati“
ih da svoju decu ukljucuju u JDŠ, kaze Zoran Popovic.

Cena udzbenika za dopunsku školu je jako
visoka. Za jednu knjigu, prema najnovijim cenama koje je
objavio Zavod za izdavanje udzbenika, treba izdvojiti cak 60
nemackih maraka, što je neprihvatljivo. Medjutim, jedini nacin
da se takva situacija prevazidje je pravljenje novih udzbenika,
koji bi koštali znatno manje. Nazalost, to nikako ne mozemo da
ucinimo za ovu školsku godinu iako smo svesni da je promena
ovih udzbenika neophodna i izbog izmene i prilagodjavanja
gradiva, objašnjava
Popovic.

Takodje ce biti razmotrene sve mogucnosti da pohadjanje ove
škole bude besplatno. Uprkos teškom finansijskom stanju, kako objašnjava
sagovornik „Vesti“, ministarstvo ce razmotriti sve mogucnosti da takav
potez povuce od ove ili naredne školske godine. Do tada, školovanje u JDŠ
za prvo dete koštace 360 nemackih maraka, za drugo dete taj iznos je manji
za 50 odsto, a za trece je besplatno.