Masoni II

Francuski Veliki Orijent svakako ima veliki uticaj u Srbiji. Krajem maja ove godine u Beogradu je boravio Klod Boneri, generalni sekretar spoljnih poslova Velike lože Orijenta Francuske. Razlog njegove posete bilo je ceremonijalno paljenje plamena novoosnovane lože „Vernost“ Velikog Orijenta u Beogradu. On je tom prlikom za „Blic“ rekao da u Beogradu postoje dve masonske lože koje su u saradnji i potpomagane od strane Velikog Orijenta Francuske.

– To su „Zora“, koja je osnovana pre desetak godina, i „Vernost“. Veliki Orijent Francuske je organizacija koja je nedogmatska i liberalna. „Zora“ i „Vernost“ se bore za apsolutnu slobodu svesti, a medu njihovim clanstvom ima razlicitog sveta. Veliki Orijent Francuske je prisutan u 40 zemalja širom sveta, gde je nosilac tih vrednosti. U svetu postoje i drugi, dogmatski oblici masonerije. To su uglavnom americke i engleske abudijencije u kojima je uslov za clanstvo verovanje u Boga – izjavio je Boneri i istakao da „politicari u Srbiji, kao i u drugim zemljama, vrlo pažljivo slušaju šta masoni govore“.

Dragutin Zagorac, zamenik grand komandera Vrhovnog saveta Škotskog rituala Jugoslavije, nosilac 33. stepena ovog reda, kaže da su clanovi masonskih loža u Srbiji ljudi iz svih slojeva. – Konstitucija mi ne dozvoljava da vam kažem tacan broj. Ima ih iz policije, vojske, umetnosti, ima ih i u vašoj redakciji. Ima ih i u politici, ali oni nisu lideri stranaka, vec su više administrativci. Preko njih mi jesmo duboko involvirani u vlast, ali ne postoji neka direktna saradnja jer to ne bi ni bilo prirodno. A, ako me pitate kako izgleda mason, onda bih vam rekao da bi on trebalo da bude sušta suprotnost Šešelju. Znajte da onaj ko kaže taj i taj je mason, sam sigurno nije mason- istice Zagorac.

Magazin „Evropljanin“ je 1998. godine objavio da je Milan Božic, tadašnji gradonacelnik Beograd, postao mason 12. maja 1994. godine, kada je primljen u Regularnu veliku ložu Jugoslavije, u istu masonsku organizaciju u koju je primljen i Dušan Mihajlovic, predsednik Nove demokratije, 22. decembra 1994, kao i njegov partijski kolega Vojislav Andric. Ovaj list je tada naveo da je Mihajlovic imao probleme prilikom prijema u masoneriju jer je prilikom glasanja dobio jednu crnu kuglicu, zbog cega nije bio automatski prihvacen pa je njegov status bio razmatran nekoliko nedelja.

Masonskim organizacijama, kako u svetu tako i kad nas, pripadaju ljudi razlicitih zanimanja – profesori univerzitata, umetnici, advokati, sudije, sportisti, novinari, policajci, biznismeni, politicari… Da bi neko postao mason potrebno je da s njim razgovaraju dva brata, o cemu potom obaveštavaju starešinu lože. Kada dobiju saglasnost, kandidat ispunjava upitnik koji se sastoji iz dva dela. U prvom su licni podaci, a u drugom biografija. Uz upitnik, kandidat prilaže i fotografiju. Obrazac sa fotogafijom se zatim istakne na oglasnu tablu u sedištu lože, gde stoji šest nedelja kako bi se svi clanovi lože upoznali sa osnovnim podacima o kandidatu.

Na bolotaži, odnosno izjašnjavanju o kandidatu, mogu da glasaju samo majstori, a glasa se belim i crnim kuglicama. Ako se ubaci jedna crna kuglica, onaj ko je ubacio dužan je da u roku od sedam dana izvesti strašinu zbog cega je glasao protiv prijema kandidata. Ukoliko su ubacene dve crne kuglice, kandidat gubi pravo na novo konkurisanje u roku od godinu dana.
Medutim, ako budu ubacene tri crne kuglice, kandidat doživotno gubi pravo za prijem u bilo koju masonsku ložu u svetu.

Kada kandidat bude primljen, on postaje ucenik, zatim pomocnik majstora, pa u trecem napredovanju majstor. To je plava masonerija i ima tri stepena. Viši stepen masonerije je crvena ili škotska masonerija, a ima 33 stepena vrednosti clanova.
Ukoliko se redovno dolazi i ucestvuje u radu lože, svake godine se napreduje po jedan stepen, tako da se posle 33 godine stiže do vrha.

Prema uveravanju Zagorca, masoni su humanisti, rade za dobrobit i boljitak društva, unapreduju i sebe i druge. Tajnost kojom je obavijeno delovanje ove organizacije Zagorac objašnjava iskljucivo potrebom za samoocuvanjem.

– Masoni su cuvali tajne da bi opstali. Pa, evo i sada, neki pojedinci koji su došli iz nedodije optužuju masone za razna zlodela. Druga stvar je više tehnicke prirode. Kada bih ja vama rekao da se u onoj zgradi nalazi hram, onda bi se vaše kolege tamo namestile i mi ne bismo mogli da držimo ceremonije. Dragan Maleševic Tapi i ja smo planirali da se 2004. godine ovde održi sastanak Vrhovnog saveta, da tada skinemo jedan veo tajni i pustimo vas i vaše kolege da malo dublje udu u pricu – objašnjava Zagorac. On na kraju istice da se planira da 2004. ili 2005. godine pocnu sa radom i ženske lože u Srbiji.

Incident zbog „otete“ žene

U istoriji jugoslovenske masonerije bilo je i incidenata. Napoznatiji je slucaj nobelovca Ive Andrica, koji je iskljucen iz masonskog saveza zato što je preoteo ženu književniku Gustavu Krklecu, koji je takode bio mason.