Prof. Velimir Grujičić: Ključ za zdrav hod i držanje

Osvajač “zlata” za pronalazaštvo u Briselu, kao i  nagrade “Mihajlo Pupin”i “Nikola Tesla” u Beogradu.  Nagradjivan i u Moskvi, Budimpešti, Kipru.. U mladosti  jedno vreme radio u Švajcarskoj,  odakle se s porodicom vratio u Srbiju,  da ispuni svoju misiju,  kaže  danas prof. Velimir Grujičić.

Beograd, 16.10.2007. – Velimir Grujich – foto Luka Vuletich Prof. Velimir Grujičić čovek s nervom genija, darom pripovača i besednika.

“Novinari me obično pitaju kako sam došao na ideju,  a niko ne upita  koliko je trajala ta potraga za rešenjem u mojoj glavi,  koliko je neprospavanih noći prošlo od ideje do rešenja, i  koliko je još vremena  trebalo od atestiranja do prihvatanja proizvoda na tržištu. Naš poblem danas nije kako da nadjemo kupca,  potražnja za našim proizvodima  postoji u svim evropskim zemljama.  Imamo problem da naš proizvod najkraćim putem stigne do kupca”.   Ovo kaže prof. Velimir Gujičić, član  Srpske akademije inovacionih nauka SAIN , dobitnik na desetine priznanja  na medjunarodnim manifestacijama pronalazaštva  u oblasti medicinske opeme i ortopedskih pomagala. Najpoznatiji njegov proizvod, za sada jedini u svetu, je podešavajući ortopedski uložak. Namenjen je odraslima i deci, koji imaju problem spuštenih stopala. Za razliku od postojećih stabilnih uložaka na tržištu,  koji su u funkciji  anatomskog naslona svoda tabana,  uložak prof. Grujičića omogućava  trajno podizanje spuštenog stopala.  Ovo pomoću specijalnog mehanizma u ulošku, čijim se okretanjem navrtka- ključićem, jednom sedmično  za deo milimetra  podiže svod stopala. Na ovaj način, kod dece se recimo obično za par meseci,  trajno otklanja problem ravnih tabana.  Prof. Grujičić je nekoliko decenija posvetio izučavanju  spuštenih stopala i nepravilnog hoda, sa direktnim posledicama na zglobove,  kukove i kičmeni stub.  Vezano za ortopediju  ima paletu patenata, sertifikovanu  od strane najreleventanijih ustanova u zemlji.  Višestruki je nosilac priznanja u ovoj oblasti na  prestižnom  svetskom takmičenju  patenata  koje se  održava u Briselu.  O svom životu i pronalazaštvu objavio je nekoliko knjige. Na standarno novinarsko pitanje,  kako je nastala ideja  za podešavajućim uloškom koji  fiziološki, trajno rešava poblem ravnog stopala,  otkriva da je u mladosti  i sam imao ravne tabane.

Imao sam petnaest godina, kada sam na lekarskom pregledu za vojnu školu  u  Puli,  saznao da imam ravna stopala.  U vojsci sam kasnije, prvi put nosio uloške za stopala sa aluminijumskim umecima, koji su bili tvrdi i pucali su pri velikom teretu koji sam nosio na ledjima. Tada nisam ni slutio da će mi ortopedski uložak postati dugogodišnja preokupacija, nisam znao da ću se baviti ponalazaštvom, priča prof. Grujičić.   Pošto nije primljen  u vojnu školu, otišao je na alatničarski zanat, kasnije na Višu pedagošku akademiju u Rijeci, nakon čega je završio i Pedagoško -tehnički fakultet.

Beograd, 16.10.2007. – Velimir Grujich – foto Luka Vuletich Medjunarodna priznanja i nagrade sa manifestacija patenata od Atlantika do Urala.

Dugo sam razmišljao kako da napravim uloške koje bi mogle da se podešavaju i trajno da koriguju spuštena stopala. Kada sam napravio uzorak išao sam u tri najrelevantnije ustanove u Beogradu,  demonstrirao  kako se ulošak postavlja na početnu visinu i podiže za četvt milimetra na svakih sedam dana. U Institutu za majku i dete,  na Univezitetu  dečije klinike,  i Zavodu za ortopedsku protetiku  dali su najbolje stučne ocene.  Godine 1994. nas nekoliko koji smo izlagali iz Srbije, uputili smo se na sajam “Brisel eureka 94”. Prezentovao sam svu dokumentaciju koju sam  pripremio i preveo u Beogradu.  U nastupu pred  žirijem, pomogao mi  je dr Milenko Manigodić koji je moj  govor i pojašnjenja,  prevodio na francuski.  Za podešavajuće uloške, iz Brisela sam se te 1994.  vratio sa zlatnom medaljom i specijalnom nagradom žirija.

Iz Šola su me zvali, ponudili  mi da otkupe patent, ali su odustali od ugovora,  jer je Srbija bila pod sankcijama.  Srećom po mene.  Jer su mi se tek tada radjale ideje,  imao sam još nekoliko izuma u glavi vezano za korekciju stopala.  I kasnije, nekoliko puta zaredom  iz Brisela se  vraćao sa medaljama. Zbog čega je odlučio da otvori fimu i otpočne vlastitu proizvodnju svojih izuma.

Devedesetih  u Brisel nosite i jedan uredjaj ?

Kada je krenula proizvodnja shvatio sam da mi je potrban neki uredjaj koji će da prati, stepen podizanja stopala.  Jer sam uložak ne znači mnogo, ako ne možete pratiti  šta se dešava sa tabanima, ako ne možete tačno izmeriti stepen podizanja svoda stopala.  Za taj uredjaj sam 1998. godine  u Biselu dobio zlatnu medalju. Potom sam iznajmio postor i zaposlio lekare.  Tako je nastao jedinstveni  dijagnostički centar za korekciju stopala u ovom delu sveta, gde se nakon obavljenog pregleda i tačno utvrdjenog odstupanja od fiziološkog položaja svoda,   ulošcima sa mahanizmom podešavanja prirodno podižu stopala.

U Ekovel centru preglede obavljaju fizijatri, uz pomoć uredjaja koji beleži sve podatke o stopalu, daju se uputstva o podešavanju uložaka i prati stanje.

Koliko  dugo se nose ulošci ?

Period nošenja zavisi od elastičnosti tih koštanih stuktura stopala.  Deca mogu da ih nos sa 3-4 godine, dok se stopalo još formira. Efekti su tada najbolji. Kod odraslih je potrebno više vremena.  Stepen podizanja svoda stopala obično iznosi 2 milimetra, za dva meseca nošenja ulošaka. Ali to je čitava nauka, kad su stopala kruća , period nošenja uložaka je znatno duži. Kada sam uočio  taj poblem, napravio sam uredjaj za razgibavanje stopala.

Imate tim lekara koji obavlja preglede?

Godine 1999. osnovao sam u Beogadu, Ekovel centar u kome rade lekari fizijatri koji obavljaju preglede uz pomoć  uredjaja koji  beleži sve podatke o stopalu, utvrdjuju da li postoji  odstupanje od fiziološkog položaja svoda. Daju uputstva vezano za podešavanje uložaka  i prate stanje. Prva kontrola je nakon  dva meseca, kada dobijamo i prve rezulate. Veme potrebno za nošenje ulošaka zavisi od starosnog doba, rigidnosti stopala..Dešava se da prestankom nošenja podešavajućeg uloška,  svod ponovo padne, tada se prepoučuje  trajno nošenje podešavajućeg uloška. Ali od svih ( stabilnih)  uložaka koje postoje na domaćem i zapadnom tržištu,  najtraženiji su naši ( jedini podešavajući)  ulošci,  jer  su meški i prijatniji za nošenje. Olakšanje se oseti od pravog dana nošenja uloška.

Zainteresovani se mogu javiti zastupnicima u inostranstvu čije se adrese i konkat telefoni mogu naći sajtu www.ekovel.com ili direktno u Beogradu na tel: +38117701678

Ulošci Ekovel centra,  eliminišu poblem takz. x nogu kod dece?

Da. Postepenim poizanjem svodova stopala dece, do optimalne visine, u skladu sa uzrastom  deteta, otklanja se  problem takz. x nogu. O tome treba voditi računa.  Jer  ako se problem x nogu, ne eliminiše na vreme,  statičkim delovanjem  dovodi do ošteteća zglobova kasnije,  zatim kolena, kukova i kičme.  Uzrok je velikih tegoba u kasnijem životnom dobu, pre svega deformiteta  skeleta, bolova u lumbalnom delu kičme, degenerativnih promena na hrskavici.  Pa je u kasnijem životnom dobu, neminovna operacija kukova.  Takodje kod stopala koja su različito pozicionirana,  gde jedno ima fiziološki položaj a drugo je recimo spušteno, podešavajućim ulošcima  stopalo se podiže do optimalne visine, čime  se  uspostavlja ravnoteža delovanja  na kičmu i statika celog tela.  U kasnijem životnom dobu, takvi poblemi se rešavaju samo operativno.  Najbolje je ukoliko je moguće, da se detetu već u predškolskom ili ranom školskom uzrastu, otkloni problem ravnih stopala.

 Spremni smo za nove ugovore i  distributere

Imamo više od dvadeset centara u Srbiji,  kao i centre u Austriji, Švajcarskoj, Italiji, Engleskoj,  Ukrajini i Hong Kongu.

Svi poseduju  kompletnu paletu naših proizvoda, svi su zavšili obuku kod nas, i pužaju usluge po jedinstvenim dijagnostičkim standarima.

Neki od naših  današnjih poslovnih parnera, prvi put su se upoznali sa našim proizvodima pošto su i sami imali problem ravnih stopala.

Zbog interesovanja naših gradjana za našim proizvodima, koje postoji i van Srbije, spremni smo da širimo krug svojih saradnika i partnera.

Zainteresovanim pojedincima, ordinacijama,  apotekama naša vrata su otvorena. Spremni smo za nove ugovore o zastupništvu, u svim zemljama, pa i tamo gde već imamo svoja predstavništva. Zainteresovani za saradnju se mogu obratiti našim zastupnicima ili direktno nama u Beogradu.

Adrese i kontakt telefoni svih naših zastupnika su dostupni su na našem sajtu: www.ekovel.com

S.N.