Centar za kinesku tradicionalnu medicinu JIN JANG u Beogradu: Zdravlje je u kretanju energije

Kao jedna od najstarijih tehnika  kineske medicine, akupunktura je  kod nas u minulom periodu  nailazila na kontraverze,  od skepse u pogledu delotvornosti  do  podizanja na oreol svemoći! Kao osnovna ili dopunska tehnika lečenja, kod velikog broja oboljenja   pokazala se delotvornom!  Pa je u Srbiji  i zvanično priznata kao grana medicine  2005. godine.  Prethodno, 1978.godine  potvrđena je kao ravnopravna grana medicine  od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO).  Lekovitu moć  akupunkture  kumulativno opredeljuje niz faktora:  godine starosti pacijenta, opšte stanja organizma, poodmaklost bolesti. Jer ni u ovoj  najstarijoj  tehnici  drevnog istoka,  nema instant  rešenja, kaže  začetnik primene  akupunkture  u bivšoj Jugoslaviji, dr kin. trad.medicine Smajo Serhatlić. Praksu lečenja “iglicama’’  započeo je pre četiri decenije u Beogradu, po nagovoru  Prof. dr  Antonija Škokljeva, tadašnjeg generala JNA,   hirurga Vojno medicinske akademnije ( VMA) i prof. Medicinskog fakulteta u Beogradu. Upoznali su se u Pekingu, prilikom boravka naše delegacije tamo 1972. godine.
Dr Smajo Serhatlić
Smajo Serhatlić je u to vreme, priseća se,  već četiri godine  boravio u Kini gde je završavao studije Univerziteta tradicionalne medicine.  Poziv prof. Škokljeva da započne praksu   u  prestonici SFRJ,  Serhatlić je uslovno prihvatio. S obzirom kaže, na svoje tadašnje planove,  da u Pekingu bude još nekoliko godina  kako bi se usavršavao u učio. Po završetku studija, nakon osam godina provedenih na Dalekom istoku, dolazi u Beograd.  U dogovoru sa Prof.  Škokljevom, započinje saradnju  sa  VMA i  otvara prvu privatnu praksu za primenu tehnike, o kojoj se u Srbiji tada ništa nije znalo.
Dr Smajo Serhatlić je  nosilac je visokog stepena istočnjačkih škola borbenih veština i autor više knjiga iz oblasti kineske i tibetanske medicine. U njegovom Centru tradicionalne medicine na Vračaru sada se edukuje  i nekoliko mladih ljudi, koji su završili  Medicinski fakultet u Sarajevu.  Jer će po ideji gdin-na Serhatlića, sličan centar biti formiran i u BiH.
Postojanje statične, zarobljene energije kod pacijenta se lako prepoznaje.  U početku se manifestuje  umorom, nesanicom, hroničnim i akutnim tegobama, što vremenom dovodi do  nastanka  bolesti.
U prostorijama,  u elitnom delu prestonice, zidovi odišu patinom. Krcati su diplomama, sertifikatima,   novinskim tekstovima  i fotografijama  iz različitog vremenskog perioda, sa ličnostima  iz sporta, estrade,  lekarima iz zemlje i inostranstva,  kao svedočanstvom i zapisom vremena.  U prvi centar kineske medicine,  kaže,  dolazili su pacijenti iz svih delova bivše Jugoslavije. “Iglicama’’ su se ovde lečili: reditelj Dejan Mijač, Ana Bekuta, pokojni  Nebojša Glogovac,  Miki Jevremović, Mira Stupica, Djurđija Cvijetić.  Lečili su se članovi kabineta i rukovodioci  Titovog i Slobinog vremena.  I danas dolaze  iz celog regiona, različitih nacija i veroispovesti.   Ova adresa je po rečima  Serhatlića mnogima bila poslednja nada i spas. Na pitanje šta je u osnovi moći akupunkture, kratko odgovara: Božanska  energija.
Ubodom iglice, aktivira  se uspavana energija  i uspostavlja njeno ponovno kretanje ka tretiranom delu tela. Budi se blokirana energija u mozgu, koja šalje  signale. Akupunktura je najprirodniji  način lečenja, bez upotrebe otrova, farmacije i hemije, kaže Serhatlić, pozivajući se na reči  Hipokrata:  “važno je ne naškoditi“.
Princip izlečenja  zasniva se na aktiviranju  “blokirane’’ energije, “uspavane”  u moždanim centrima, odakle se šalju signali svim sistemima i organima.  Ovo statično  stanje energije u početku se manifestuje umorom, nesanicom, hroničnim i akutnim tegobama,  vremenom dovodi  do nastanka  bolesti.
 -Ubodom iglice u jednu tačku “bunarčić’’, senzorima, nervnim vlaknima se šalje signal odredjenim centrima u mozgu, čime se provocira  statično stanje energije, koje se aktivira, počinje da cirkuliše i šalje povratnu reakciju odredjenim regijama u organizmu. Oslobađanje  “zarobljene’’ energije, ima blagotvorni učinak na tretirane regije, otvaranjem energetskih puteva tegobe nestaju, dolazi do zaceljenja tretiranih organa. U lečenju se koriste vlastiti, energetski izvori.  Suština zdravlja je u kretanju energije!  To je prirodni način lečenja,  zato kažemo da je organizam sam sebe izlečio!
Dr Smajo Serhatlić
Koncept počiva na najstarijem tibetanskom verovanju u postojanje unutrašnje, božanske ili životne energije, koja se naziva  “či’’, ili “ki’’  koja je kod zdravog čoveka u stalnom proticanju,  kretanju, trasiranim putevima kroz telo, koji se nazivaju energetski kanali.
–  Postoji po 12 kanala na nogama i rukama, i 8 ekstra kanala (zadnji i prednji medijalni), koji se spajaju u centralnoj tački  u regiji temena glave. Njihov raspored u telu nalik je elipsastoj putanji, kroz koje tokom 24 h energija u pravilnim razmacima  obilazi krugove  u telu.
Akupunktura se može primenjivati zajedno sa akupresurom, gde se efekat postiže  spoljašnjim pritiskom i masažom nervnih završetka, odakle se prenose signali ka mozgu, simulirajući efekat talasa, što oslobadja energiju tretiranih regija. Pacijent ima osećaj da se oslobodio  velikog tereta. Oseća se lako, čilo, i potpuno nov.
U  neposrednoj  okolini  akupunkturnih kanala koncentrisane  su lokacije ili “bunarčići’’, kojih ukupno ima više od hiljadu, dok se u terapiji koristi 360.  Mogu biti dubine  od par milimetra do par centimetara. Tu je snaga mišića, kostiju, krvi i celog organizma.
-Glavna lokacija je na temenu glave “bai hui’’’, koja je ključ  vitalnosti  i zdravlja sa  učinkom delovanja na više stotina promenjenih stanja i organa. Zatim lokacija na sredini druge karpalne  kosti “he gu’’, poznate u istočnjačkom narodu kod lečenja stomačnih tegoba, recimo. Treća univerzalna “cu san li”  lokacija nalazi se sa spoljašnje strane potkolenice.
Šema izlečenja, određuje se  posebno kod svakog pacijenta. Sprovodi se specijalno konstruisanim iglicama, originalnog porekla, ekstremno malog promera. Postupak ubadanja iglice, ne samo što je bezbolan, praktično je neosetan.
-Dijagnostika se obavlja bez pomoćnih uređaja, palpacijom radijalnog pulsa, uz pomoć tri prsta koji se prislone na ruku. Iskusan lekar  palpacijom i osluškivanjem pulsa, skenira  svaku promenu u organizmu i pre pojave kliničke slike. U svrhu dijagnostike,  koristi se metod opservacije jezika, boje, suvoće, vlažnosti, sluzi. Zatim posmatranja  irisa oka, izgleda i boje kože, noktiju, glasa.
Smisao  istočnjačke medicine, zatim posmatranje  života i pristupa lečenju zasniva se na principu JIN –JANG.  Predstavljaju polaritet,  suprotnosti, koje  preovladavaju u čoveku,  dopunjuju su, nadograđuju i menjaju. Ništa nije potpuno Jin niti je sve potpuno Jang.
–  Osoba se posmatra u celini i sistem lečenja prilagodjava tipu ličnosti, da li u njemu dominira Jin ili Jang. Jin simboliše mirnu, tihu osobu, usporenih emocija i reakcija. Dok je Jang suprotno, reakcije su izražene, bučne,  jake. Jang se označava belom bojom,  označava nešto svetlo, dan, život, zatim nešto što je muško,  što je gore, i nešto zdravo. Jin označava mrak,  noć, mesec, nešto što je žensko, što je dole. Bela tačka u Jin-u i crna tačka u Jang-u,  simbolizuje da nema apsolutnog, već u svakom ima i suprotnog. To je njihov univerzalni princip  sveta, života, energije. Simbiotička veza  je zakon, praosnova tog  učenja i lečenja. Bolest nastupa narušavanjem ove simbioze.  Dok zdravlje nastupa ponovnim uspostavljanjem harmonije.  Postojanje  ravnoteže ili balansa u organizmu, po ovoj medicini staroj  10.000 godina osnovni je parametar zdravlja.