Još malo do useljenja

Želimo vam svaku blagodat!

Od Boga vam nagrada

Deci zlehude sudbine

Kratak predah od nevolja

Sofija se osmehom zahvalila

Dragi zemljaci, hvala od srca

Malo biće – velika snaga