Bolest ne da mira

Draga Rajka, hvala neizmerno

Kuburimo sa zdravljem i ogrevom

Mala Alina okupila porodicu

Na radost vam se vratilo

DONATORKA SPREMA IZNENAđENJE