Donacija Đukića jedina sigurnost

Mali heroj u mislima dobrih ljudi

Hvala što nas ne zaboravljate

Učinili ste veliko delo

Sreća do neba

Deci za rančeve i pribor

Veliki sevap ste učinili

Strah od novog potresa

Novi početak za Filimonoviće

Udruženim snagama možemo više