Mučenicima u pravom trenutku

Živimo za dan kada će progovoriti

U srcu dobrotvora iz daleka

Zbrinute do proleća

Zasijala sijalica, rodila se nada