Ambasada pripada svima

- Sta je osnovna razlika u pristupu nase nove diplomatije jugoslovensko-britanskim odnosima? - U prvom redu, polazna premisa poverenja u dobre namere. To je bitna razlika u odnosu na nasu raniju diplomatiju, koja je u svakome - a u "perfidnom Albionu" posebno - videla najpre moguceg neprijatelja i uhodu,...
U Lesteru u Engleskoj protekle nedelje održana je tradicionalna manifestacija "Srpski dani", pod pokroviteljstvom Pokreta srpskih cetnika Ravne gore. Namera Pokreta je, prema recima clana glavne uprave, Maneta-Branka Sarica je da se ovakvi skupovi održavaju svake godine u Engleskoj, kako bi se nastavila tradicija, prekinuta NATO bombardovanjem Jugoslavije. Uvodnim govorom...