Četiri greške u prijavi

Pixabay.com

Ovo su četiri greške koje treba izbegavati prilikom prijavljivanja poreza, a koje je izneo Džon Džefris, stručnjak sa 40 godina iskustva.

Troškovi kućne kancelarije

Australijska poreska uprava (ATO) dozvoljava odbitke za troškove kućne kancelarije, ali pravila mogu da budu nezgodna, posebno ako podnosite prijavu bez pomoći poreskog agenta.

ATO je uveo metod “prečice“ za troškove kućne kancelarije tokom pandemije, koji i dalje možete da koristite ove finansijske godine.

To vam omogućava da zatražite odbitak od 80 centi za svaki radni sat. Sve što vam treba je evidencija o satima koje ste radili od kuće.

Pored toga, ATO vam omogućava da zahtevate odbijanje od poreza, troškove kućne kancelarije, koristeći metode “fiksne stope“ ili “stvarnih troškova“.

U mnogim slučajevima možete da dobijete bolji povraćaj koristeći jedan od ovih metoda, posebno ako ste kupili opremu za svoju kućnu kancelariju.

– Ako su ljudi vodili evidenciju, a rade od kuće, vrlo je čest slučaj da će dobiti bolji poreski odbitak ako ne koriste metod “prečice“ – istakao je Džefris, i dodao da to zavisi od brojki.

Međutim, da biste podneli zahtev, koristeći neki od drugih metoda, moraćete da imate namenski radni prostor u svom domu.

Na primer, ako radite za trpezarijskim stolom, nećete moći da koristite “fiksnu stopu“ ili metod “stvarnih troškova“, jer se vaša trpezarija ne koristi isključivo za posao.

U toj situaciji i dalje možete da podnesete zahtev koristeći metodu “prečice“ od 80 centi, koja je dostupna čak i ako nemate namenski radni prostor u svom domu.

Međutim, izgleda da metoda “prečice“ neće biti dostupna sledeće finansijske godine, što bi moglo da komplikuje potraživanja u budućnosti.

Potraživanje bez evidencije

Ako podnosite zahtev za troškove u vezi sa vašim radom, morate da vodite dobru evidenciju o nastalim troškovima.

ATO kaže da evidencija treba da sadrži:

– naziv dobavljača;

– iznos troška;

– prirodu robe ili usluge;

– datum kada je trošak plaćen;

– datum dokumenta.

U većini slučajeva, najbolji dokument je račun. Ali, Džefris smatra da ćete i bez računa možda moći da zahtevate povraćaj poreza.

– Ako nemate račun, ali imate dokaz u drugim dokumentima, to može da bude adekvatno. Ako možete da dokažete da ste zaista potrošili novac, iz bankovnog izvoda ili nečeg sličnog, zakon vam dozvoljava da zatražite odbitak poreza pod uslovom da je ATO zadovoljan i smatra da je evidencija dobra.

Međutim, ne možete da tražite povraćaj poreza samo na osnovu procena ili jednostavno na osnovu onoga što mislite da je razumno.

– Ne voditi evidenciju i nagađati, ili se bazirati na prošlogodišnjem povraćaju može da bude problem – ocenio je Džefris.

Ukoliko tražite jednostavan način da pratite troškove za sledeću godinu, možete koristiti ATO-ovu aplikaciju MiDeductions.

Doprinos za penziju

Ako ste ove godine dali dobrovoljni doprinos za penziju, možda imate pravo na poreski odbitak.

Međutim, morate da obavestite svoj fond da nameravate da zatražite odbitak, i to morate da uradite pre nego što podnesete poresku prijavu.

– Postoji obrazac koji se može da popunite sa web-stranice poreske uprave. Neki super fondovi imaju svoje obrasce za upotrebu. Jedna od važnih stvari koje treba da razumete je da ne možete da tražiti odbitak dok fond ne prizna činjenicu da ste im rekli – istakao je Džefris.

Zahtevi za putne troškove

Neki ljudi mogu pogrešno zahtevati troškove putovanja između posla i kuće, što ATO smatra privatnim troškom, i stoga ne može da se odbije od poreza.

– Ako putujete između različitih radnih lokacija tokom dana, to se odbija. Ali, poslednje putovanje, od te radne lokacije do kuće, ne može da se odbije odbiti. Razlog za to je zato što su sudovi rekli da je udaljenost koju odlučite da živite od svog radnog mesta privatna odluka – objasnio je Džefris.

Postoje dve metode koje možete da koristite za troškove automobila, jedan uključuje traženje skupa od 78 centi po pređenom kilometru, drugi uključuje vođenje dnevnika najmanje 12 nedelja, a zatim ga koristite za procenu putnih troškova u vezi sa poslom.

Budete sigurni da vodite dobru evidenciju.

Oprezno sa prilozima

Ako razmišljate o davanju dobrovoljnog super priloga penzijskom fondu, koji se odbija od poreza, važno je da ne prekoračiti ograničenje doprinosa.

Ako prekoračite ograničenje, nećete moći da zahtevate poreski odbitak.

Original Article