Zemljacima trazi posao

Marina Celebic nastoji da pomogne pri traženju zaposlenja – što je jedan od najvecih problema medu novopridošlim, ali i nešto starijim srpskim useljenicima. Ona deluje u okviru Srpskog dobrotvornog društva, a vec neko vreme „zadužena“ je za sve Srbe nastanjene u Melburnu kojima je u ovoj oblasti potrebna pomoc.
– Rad Službe za zapošljavanje (Job help) finansira Ministarstvo za obrazovanje, zapošljavanje i obuku, a ona u našem slucaju deluje u okviru Srpskog dobrotvornog društva. Služba radi vec šest godina, a finansira se tako što se po isteku svake godine podnosi nova molba za finansiranje na osnovu postignutih rezultata – objašnjava sistem funkcionisanja službe Marina Celebic.

Kancelarija u Dandenongu

Marina Celebic je, kako kaže, tu za sve Srbe kojima je potrebna pomoc prilikom pronalaženja posla. Kancelarija u kojoj radi smeštena je u Dandenongu, mada po potrebi klijente vida i u Sent Albansu, gde se takode nalaze prostorije Srpskog dobrotvornog društva. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 9701 – 7308.

Novopridošlima je posebno teško da pronadu posao, kako zbog cinjenice da su suoceni sa potpuno novim okruženjem, tako i zbog nepoznavanja engleskog jezika. Tako je, kaže ona, stopa nezaposlenosti u Dandenongu, gde živi veliki broj naših ljudi – 10.8 odsto, a u Sent Albansu – 9.7 odsto.
– Na naše usluge imaju pravo svi nezaposleni gradani srpskog porekla na podrucju Melburna, kao i poslodavci. Usluge su poverljive, prilagodene individualnim potrebama, a pružamo i pomoc pri pisanju radnih biografja (rezimea), molbi za posao, pripremamo ljude za intervju, upucujemo na adekvatne kurseve, seminare… Pružamo im takode pomoc tokom prva tri meseca na poslu u vidu zaštite na radu i prevoda dokumenata – objašnjava Marina.
Pomoc od ove službe takode mogu dobiti i poslodavci, i to, kako Marina kaže – najcešce u delu regrutovanja i pripreme kandidata koji najbolje odgovaraju odredenoj vrsti posla, kao i u vidu organizovanja intervjua koje je neophodno proci da bi se posao dobio.

Znacaj popisa u avgustu

Marina naglašava da je i za ovu Službu, kao i za sve druge faktore delovanja srpske zajednice u Viktoriji i Australiji predstojeci avgustovski popis stanovništva neobicno važan.
– Ako se konacno nakon ovog cenzusa odslika realna brojka Srba u Viktoriji i mi cemo za našu Službu dobiti znacajnija materijalna sredstva, a samim tim i kvalitetnije usluge za nezaposlene Srbe – smatra Marina.

– U prošloj finansijskoj godini našoj službi se za pomoc obratilo 300 osoba, a statistike govore da se 47 odsto naših klijenata zaposli u prvih šest meseci otkako su se registrovali kod nas – navodi Marina.
Ona takode napominje da je stopa zadržavanja posla nakon tri meseca medu našim ljudima – 48 odsto, a cak 62 odsto, kaže ona, zadrži se na poslu – u prva tri meseca.
Marina istice da da joj se uglavnom za pomoc obracaju naši ljudi sa više od 35 godina, što jasno ukazuje na to da se mlada srpska populacija – dobro snalazi.
– Cinjenica je da mladi ljudi lakše i brže nauce engleski jezik, pa im naša pomoc na tom polju nije neophodna, baš kao što veliki broj naših mladih studira na Univerzitetima ili Višim školama – objašnjava Marina.