Žabe krastače kao predatori

zabe-krastace-kao-predatori

Pixabay.com

Prema nedavnom istraživanju, koje je podržano od strane dobrotvorne organizacije Svetski fond za prirodni rezervat Australije, utvrđeno je da je autohtoni, životinjski svet Australije u opadanju, a da sa druge strane dominiraju velike žabe krastače, goveda i mačke.

Snimanje je obavljeno sa 141 kamerom, kojom su snimana velika imanja u Zapadnoj Australiji.

Tako su velike žabe krastače, poreklom iz centralne i Južne Amerike, viđene više od 250 puta na udaljenim imanjima u Zapadnoj Australiji, što potvrđuje izveštaje da invazivna štetočina nastavlja da osvaja novu teritoriju.

Otrovni vodozemci su uhvaćeni kako skaču preko Nialiga Rendžersa, na nekadašnjoj farmi za uzgoj goveda, u istočnom Kimberliju između 2020. i 2022.

Sajles Pursel, rendžer Nialiga na imanju od 640.000 hektara, prisetio se da kada su žabe prvi put ušle u region, populacija autohtonih guštera je pretrpela pad, što se pokazalo i u sadašnjem istraživanju, kada su otkrivena svega dva reptila.

Savetnik Fonda za kulturu, Pije Gregori, bio je šokiran koliko je divljih mačaka viđeno na imanju.

– Moramo da se pozabavimo štetočina kako bismo spasili domaće životinje. Izgubili smo i previše autohtonih vrsta u Australiji – istakao je Gregori.

Invazivne vrste izazvale su više izumiranja divljih životinja nego bilo šta drugo u Australiji. Pošto broj autohtonih sisara opada širom Kimberlija, plan je bio da se identifikuju visoko zaštićena područja, kako bi rendžeri mogli da usredsrede svoje napore na njihovu zaštitu.

Iako je rasprostranjenost invazivnih vrsta bila razočaravajuća, dobra vest je da je tim otkrio, obično neuhvatljivog, lažnog antehinusa ningbinga, malog torbara mesoždera, koji ranije nije viđen na imanju.

Ostale autohtone vrste koje su viđene na lokalitetu bile su: severni volebiji sa noktima, kratkouhi kameni volebiji, danarti, ekidne i razne vrste gmizavaca i ptica.

Sada se planira zaštita imovine smanjenjem invazivnih vrsta, uklanjanjem stoke i upravljanjem požarima u kojima će se uključiti i Aboridžini.

Detaljnije