Vize za izuzetne talente

Jedan od osnovnih uslova za dobijanje vize stalnog boravka po osnovu izuzetnog talenta jeste da podnosilac molbe ima zapažene rezultate u okviru svoje profesije, umetnosti ili sporta.
Takode je potrebno da postoji zakonom predviden predlagac koji daje podršku podnosiocu molbe. Predlagac može da bude australijski državljanin, nosilac vize stalnog boravka, prihvatljivi državljanin Novog Zelanda ili australijska organizacija sa nacionalnom reputacijom iz oblasti u kojoj podnosilac molbe ima izuzetne rezultate.
Podnosilac molbe za vizu stalnog boravka po ovom osnovu treba izmedu ostalog da dokaže da ima izuzetne rezultate u odredenoj oblasti profesije, umetnosti ili sporta, da pokaže da ce da bude od koristi za australijsku zajednicu, te da nece imati problema da se zaposli ili zapocne nezavisan posao u Australiji. Ukoliko podnosilac molbe ima izuzetne rezultate u oblasti umetnosti ili sporta, potrebno je da ili ispunjava pomenute uslove, ili da još uvek ima istaknuto mesto u ovim oblastima. Veoma je važno da su ovi rezultati na internacionalnom nivou. U veoma retkim situacijama je dovoljno da podnosilac molbe ima izuzetne rezultate samo na nacionalnom nivou.
Molbu za stalni boravak u Australiji po osnovu „izuzetnog talenta“ moguce je predati izvan, ali i u Australiji. Za predavanje molbe po ovom osnovu u Australiji postoje izvesna ogranicenja. Na primer, ukoliko podnosilac molbe ima turisticku vizu, nece moci da preda molbu po ovom osnovu dok se nalazi u Australiji. Postoji još nekoliko vrsta viza ciji nosioci ne mogu da predaju ovu molbu na tlu Australije. Zato je veoma važno da se pre podnošenja molbe proveri da li postojeca viza podnosioca molbe dopušta predavanje zahteva za stalni boravak na tlu Australije.
Za razmatranje ove molbe uplacuje se 1.125 dolara ukoliko se molba preda izvan Australije. Ukoliko podnosilac molbe ne govori dobro engleski – nema tzv „functional English“ pred odobrenje molbe mora da uplati dodatnih 2,380 dolara. Slicno, ako njegov Z njen supružnik ili dete preko 18 godina nemaju potrebno znanje engleskog jezika i za njih ce morati da se uplati iste sume novca. Ako se ova molba preda u Australiji, za razmatranje se uplacuje 1,670 dolara. Za ovu vrstu vize ministar za imigraciju godišnje odobri veoma mali broj mesta, tako da na odobrenje može da se ceka i dve do tri godine.