Stipendije Srpske narodne odbrane u Americi

http://www.snd-us.com/pupin/index.html

SAOPSTENjA SRPSKE NARODNE ODBRANE

Konkurs za dodelu pomoci studentima iz Fonda Mihailo Pupin

SNO dodeljuje 20 stipendija po 500 dolara. * Rok za slanje – 20. decembar 2004
Srpska narodna odbrana u Americi donela je odluku da se sredstva iz Fonda SNO za stipendiranje studenata Mihailo Pupin dodeljuju u vidu jednokratne pomoci u iznosu od pet stotina dolara i da godisnje bude dodeljeno ukupno dvadeset takvih stipendija redovnim studentima u Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Od kandidata ce se ocekivati da ispune sledece uslove:

• Da su zavrsili najmanje drugu godinu redovnih studija;

• Da imaju prosek ocena najmanje 9;

• Da pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi;

• Da se moralno obavezu da ce po zavrsetku studija ostati u zemlji;

• Da im na molbi sve navedeno potvrde svojim potpisima i overe pecatima njihov svestenik i jedan od profesora.

Dodela stipendija obavice se u Beogradu na sv. Savu 2005. godine.

Rok za slanje citko ispunjenih i originalno overenih i potpisanih formulara je 20. decembar 2004 (naznaka na koverti mora biti pre ili tog datuma).

Ispunjene formulare poslati avionski na adresu:

Srpska narodna odbrana u Americi
Fond Pupin
5782 North Elston Ave.
Chicago, IL 60646-5546, U.S.A.

Dobitnici stipendija ce biti obavesteni licno, a imena primalaca bice objavljena u listu Sloboda i na internet stranici www.snd-us.com/pupin Srpske narodne odbrane.

-> Formular za dodelu stipendija mozete preuzeti na nasoj internet stranici.
– — dokument je na dve strane u PDF formatu.