Sta se krije iza najavljene reforme obrazovanja

Vrlo je verovatno da studente na australijskim univerzitetima ocekuje novo povecanje troškova za studije. Lošu vest najavljuje „Australijen“, a zakljucak izvlaci iz cinjenice da savezno Ministarstvo obrazovanja najavljuje novu reformu visokog obrazovanja.
Prema dosadašnjim saznanjima, sve su prilike da ce država podržati univerzitete koji se manje drže njenih fondova, a više racunaju sa placanjima u kešu – od samih studenata.
Laburisti i sindikati vec su podigli svoj glas, tvrdeci da se visoko obrazovanje danas nalazi u procepu u kome ce ponovo najviše stradati – studenti. Prema nekim analizama, više nema šansi da se univerziteti vrate na državno finansiranje, ali je još daleko za razmišljanje o potpuno privatnom univerzitetskom sistemu.

Ohrabrujuce je jedino da se ne najavljuje ukidanje studentskih kredita (HECS), vec naprotiv. Pravo na kredit, kako se obecava, trebalo bi da bude prošireno na sve studente na obrazovnim institucijama koje primaju državne dotacije, amožda i na studente privatnih koledža, pod uslovima koji ce biti posebno razradeni.
Država, takode, najavljuje da ce sistemom školarine podsticati upis na studije koji se smatraju nacionalnim prioritetima.
Vlada objašnjava svoju novu reformu cinjenicom da je razvoj univerziteta u poslednje dve decenije znacajno nadmašio izvore finansiranja. Poslednjih godina, visoko obrazovanje je vec doživelo velika „kresanja“ fondova.
„Teška vremena za školovanje prisiljavaju mnoge studente univerziteta da se bave prostitucijom da bi platili hranu, smeštaj i druge potrebe“, izjavila je DŽeni Meklin, predstavnik opozicije.
Ona se pozvala na tekst iz „Kosmopolitena“ koji dokazuje da seks-industrija pocinje da objavljuje oglase na univerzitetima, kako bi regrutovala studente. Prema zvanicnim analizama samo u Novom Južnom Velsu godišnje 10.000 osoba zaraduje u industriji seksa. Od tog broja, deset posto su studenti univerziteta, pet posto studenti na TAFE, a još šest posto je ukljuceno u neformalne oblike školovanja.
DŽeni Meklin kaže da se oglasi nalaze iza vrata u studentskim kampovima i toaletima koledža, obecavajuci studentima u nevolji da ce biti dobro placeni.
„Hauardova vlada u potpunosti je upoznata sa finansijskim problemima koji mlade studente vode u prostituciju“, istakla je DŽeni Maklin, a citira je AAP. „Ministar obrazovanja Brendan Nelson odgovorio je, medutim, da je to stvar njihove slobodne volje.