Skup o položaju Srba u okruženju

Skup o položaju Srba u okruženju

Traže nove konzulate, prelaze i status manjine

Ministarstvo dijaspore u Vladi Srbije juče je bilo stecište Srba koji žive i rade u okruženju SCG, a koji su javno mogli da progovore o svojim problemima. Za njih je posebno organizovana radna konferencija „Zajedno u ujedinjenoj Evropi“, koja se bavila položajem i perspektivom srpske zajednice u zemljama u okruženju.

Sala Ministarstva bila je premala da primi sve delagacije, kao i predstavnike Srba iz Rumunije, Mađarske, Albanije, BiH, Hrvatske i Makedonije koji su i te kako imali šta da kažu i objasne uglavnom težak položaj manjine u zemljama u kojima žive.

Njima se pored ministra dijaspore Vojislava Vukčevića obratio i Bojan Dimitrijević, ministar za trgovinu, turizam i usluge, rekavši da je prioritet Vlade da Srbija uđe u EU, kao i Dragoljub Bojčić, iz Odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije Narodne skupštine.

Vukčević je naglasio da u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima iz 1966. jasno stoji da u državama gde postoje etničke, verske ili jezičke manjine ne mogu biti lišena prava da imaju sopstveni kulturni život, da ispovedaju svoju veroispovest ili da upotrebljavaju svoj jezik.

On je naglasio da su posebna manjinska prava – pravo na opstanak, na identitet, na jednakost i nediskriminaciju, na upotrebu maternjeg jezika, školovanja, negovanja kulture i tradicije, učešće u životu zajednice, pravo na međunarodne kontakte i saradnju, efikasnu zaštitu zajamčenih prava.

– Postojanje Ministarstva dijaspore uliva nam nadu u bolju budućnost, kao i radna konferencija gde konstruktivno možemo da se dogovorimo o tome šta dalje. Molimo nadležne u Srbiji da nam pomognu da u Albaniji očuvamo nacionalni identiteti, a da u Skadru otvori konzularno odeljenje SCG – izjavio je Milan Brajović, predsednik Udruženja „Morača“ i direktor Direkcije za sport Vlade Albanije.

Ivan Stoilković, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, požalio se da Srbi u ovoj državi nemaju pravo na svoju veroispovest, ali i naglasio da će i dalje raditi na poboljšanju svog položaja.

Slavomir Gvozdenović, predsednik Saveza Srba u Rumuniji, izjavio je da je Srbima u Rumuniji potrebno da se na rumunskoj granici sa Srbijom otvore još dva granična prelaza.

– Status Srba u Sloveniji nije rešen, pa se zato pitamo kako je to moguće ako znamo da Slovenci imaju status manjine u Srbiji – naglasio je Ilija Janković, predsednik Saveza srpskih društava u Sloveniji.