U MUP Srbije potvrđeno

U MUP Srbije potvrđeno

Novi pasoši od Nove godine

Građanima Srbije i Crne Gore će od 1. januara 2006. godine biti izdavana nova lična dokumenta bazirana na tehnologiji višeprimenjivih čipova sa svim neophodnim fizičkim i programskim mehanizmima za zaštitu. Iako detalji ovog velikog i obimnog posla još nisu saopšteni, sasvim je izvesno da će nove pasoše i druge lične dokumente dobiti i naši državljani koji žive van zemlje.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u toku je uvođenje novih informacionih sistema koji treba da omoguće zamenu dokumenata, saznala je agencija Beta u tom ministarstvu.

Sva lična dokumenta biće pripremana u istom formatu, jedino će pasoši kao i do sada biti knjižice, ali sa efikasnijim sistemom zaštite.

Lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole, kao i dozvole za nošenje oružja, biće izrađivane u formatu poslovne kartice. Pasoši će u prvoj fazi ostati u sadašnjem formatu, ali će u njih biti ubačeni identifikacioni čipovi i moderniji elementi zaštite. Svi podaci će, dakle, biti memorisani u elektronskom delu dokumenta i istovremeno u centralnom računarskom sistemu, tako da će biti veoma teško da se bilo šta promeni a da se pri jednostavnoj kontroli na granici ili u drugim službama to odmah ne otkrije.

Priprema praznih dokumenata trebalo bi da bude završena do kraja godine kako bi se zadovoljili međunarodni rokovi i kako bi izdavanje novih isprava moglo da počne već od januara 2006. godine.

Kako je „Blic“ već najavljivao, moguće je da će građanima u inostranstvu nove putne isprave biti izdavane po nešto usporenijoj proceduri. Naime, dok u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u svetu ne budu instalirani uređaji koji su povezani sa centralnim informacionim sistemom, procedura izdavanja će se odvijati tako što će građani DKP-u podneti zahtev i sva potrebna dokumenta, a zatim će se sve to proslediti u zemlju, gde će biti izrađen dokument (pasoš). Gotove knjižice će zatim biti dopremljene u konzulat i uručene vlasniku. A kada sistem bude potpuno izgrađen, pasoši će se izdavati na licu mesta.

U državnim službama predviđaju da će svi građani, u zavisnosti od roka važenja dokumenata, moći da ih zamene novim u roku od sedam do deset godina, a sam proces pravljenja i izdavanja pojedinačnog dokumenta trajaće najviše 72 sata.

To znači da će se dokumenta menjati postepeno, najčešće u trenutku kada starim dokumentima ističe važnost. Ali mnogim našim sunarodnicima nova dokumenta biće potrebni i pre toga jer će to biti uslov da lakše obavljaju granične formalnosti i da bez poteškoća putuju.

Nove isprave će sadržati biometrijske podatke (fotografiju lica i otiske prstiju), što će u praksi omogućiti pojednostavljen proces identifikacije i valjanosti isprave.

Posebno je važno da se u procesu pripreme za zamenu ličnih dokumenata na vreme razmotre i mogućnosti za smanjenje cena za izdavanje ličnih dokumenata u inostranstvu, koje su sada izuzetno visoke. Da bi se dobio pasoš u konzulatu u nekoj od evropskih zemalja potrebno je da se plati više od 200 evra, a u zemljama EU sama knjižica našeg pasoša košta 163 evra.

Zbog tako visoke cene naši građani negoduju već godinama, ali – bez rezultata. Moguće je da se ovaj put nešto promeni, kao što je smanjenje naknada za upis u državljanstvo, što je u toku, i koja bi trebalo da podjednako iznosi i u zemlji i u inostranstvu.