Decenija predug rok

Najava ministra pravosuđa Austrije Karin Miklauč o pooštravanju zakona o državljanstvu izazvala je burne reakcije opozicije, ali i vlasti u gradu Beču.
– Zahtev ministarke da se na austrijski pasoš uvede čekanje od 10 ili 12 godina ne predstavlja ništa novo – istakla je ministarka za pitanje integracije stranaca u vladi Beča Sonja Veseli.
Ona je ukazala da se već sada državljanstvo dodeljuje tek nakon što podnosilac molbe ispuni uslov od deset godina legalnog boravka u Austriji. Veseli je podsetila da se samo u izuzecima već nakon šest godina dodeljuje austrijski pasoš strancima, kao i da zakonsko pravo na državljanstvo u Austriji stranci imaju tek nakon 30 godina boravka.
Veseli je ukazala da je u Beču prošle godine od ukupno 16.800 novih državljana 16.000 dobilo austrijski pasoš na osnovu odredbe o desetogodišnjem boravku.

Pravo na rad

Veseli je istovremeno izrazila zadovoljstvo najavom ministarke unutrašnjih poslova Austrije Lize Prokop o povezivanju boravišne i radne dozvole.
– Svi koji žive u našoj zemlji moraju dobiti pravo na rad. Nacrt zakona o strancima koji je prošle nedelje upućen parlamentu na razmatranje, međutim, ne sadrži odredbu koja bi to omogućila – kritikovala je Lize Prokop.

– U međunarodnom poređenju sa čekanjem od deset godina nalazimo se na gornjem limitu – kritikovala je Veseli. – Ministarka Miklauč previdela je da je zakon o državljanstvu savezni i da pokrajine primenjuju savezni zakon i nemaju uticaja na rokove.
To je bio odgovor Sonje Veseli na izjavu ministra Karin Miklauč koja je zatražila usklađivanje rokova za dodelu državljanstva, navodeći da se Zakon o državljanstvu primenjuje drugačije od pokrajine do pokrajine.
I portparol za pitanje integracije stranaca Socijaldemokratske partije (SPO) Elizabet Hlavac je protiv produženja rokova za dobijanje austrijskog državljanstva. Ona je naglasila da je najava Miklaučove u suprotnosti sa osnovama korisne politike integracije. Hlavac je podvukla da Austrija u evropskom poređenju već sada ima veoma strog zakon o državljanstvu.

Uslovi

Helene Prtik-Pable je istakla da FPO smatra da državljanstvo treba da bude dodeljeno na kraju uspešne integracije i tek nakon ispunjenja svih preduslova – obezbeđena sredstva za život, znanje nemačkog jezika, kao i najmanje deset godina legalnog boravka u zemlji.

Na drugoj strani, Slobodarska stranka (FPO) podržava zahtev ministarke Miklauč, koja inače dolazi iz redova ove partije.
– Broj dodela državljanstva proteklih godina je enormno porastao i kreće se oko 40.000 godišnje – naglasila je Helene Partik-Pable, potparol FPO za pitanja bezbednosti.
Ona je navela da je veliki broj dodela državljanstva prouzrokovan u vreme vladavine Socijaldemokratske partije (SPO), kada je bez integracije dodeljivano austrijsko državljanstvo.
– Državljanstvo se dodeljivalo bez ispunjavanja preduslova. Austrijanci su postajali i ljudi koji nisu bili u stanju da se sami izdržavaju, već su se oslanjali na socijalnu pomoć – naglasila je Partik-Pable.