Prim. dr Miodrag Živković: Kiseonik je fundamentalni eliksir zdravlja

Spec. pomorske medicine i fiziolog Prim. dr Miodrag Živković

Terapija hiperbaričnom oksignacijom (HBO) svuda u svetu ima primenu u lečenju  najšireg spektra bolesti i pruža izvanredne rezultate kod vaskularnih, digestivnih, sistemskih i autoimunih bolesti. Od presudne je važnosti u lečenju srčanih i moždanih oboljenja. Najnoviji rezulati istraživanja ukazuju da se njenom primenom uveliko smanjuje i rizik maligniniteta. Terapija kiseonikom je jedna od najdelotvornijih u lečenju, a pojavom novih zdravstvenih problema i razvojem medicine kao nauke, samo se potvrdjuju dometi ovog univerzalnog leka, kaže spec. pomorske medicine, fiziolog, jedan od najvećih stručnjaka u svetu u oblasti hiperbarične medicine, Prim. dr Miodrag Živković. Fokus njegovog dugogodišnjeg proučavanja i iskustva u praksi, zasniva se na kiseoniku kao krucijalnom elementu zdravlja i suštini života.

KOD zdravlja je u nama i svuda oko nas !

– Kiseonik ima ključnu ulogu u metabolizmu ćelije, jer omogućuje dobijanje  adenozin trifosfata koji je energetska moneta našeg organizma. Jer svaka ćelija sadrži mitohondrije, gde se kiseonik vezuje za vodonik i eliminišući njegova negativna dejstva daje adenozin trifosfat (energiju) i toplotu. Kiseonik takodje, stimuliše proizvodnju antioksidativnih enzima čime povećava antioksidativnu odbranu organizma. Ovo je jedna od najvećih dobrobiti kiseonika, naročito kada znamo da je perioksidacioni process (u kome dolazi do oštećenja biomolekula ćelije) suština kompletne patologije i promene gena u smislu maligne alteracije. Istraživanja ruskih stručnjaka potvrdjuju da primena hiperbarične oksigenacije 4 puta smanjuje rizik mutacije gena i pojavu maligniteta. Kiseonik je fundamentalni  lek, po značaju  ispred vode i  hrane. O važnosti koji mu je priroda odredilagovori činjenica da su čak dva velika sistema u organizmu čoveka posvećena prenosu kiseonika: pluća i kompletan kardiovaskularni sistem, ističe dr Živković.

Kiseonik ima eksluzivno svojstvo, moć  da proizvodi  antioksidativne enzime, što povećava antioksidativnu odbranu organizma protiv malignih ćelija.

Podvodnu i hiperbaričnu medicinu specijalizirao je pre četrdeset godina na  Vojno medicinskoj akademiji (VMA). O ulozi HBO u lečenju objavio je više od stotinu radova u domaćim i stranim časopisima. Domaćin je skupova u oblasti hiperbarične medicine održanih kod nas i gost svetskih kongresa. Pionir je i emisar najnovijih znanja u ovoj oblasti, autor nekoliko knjiga i učitelj mladjim generacijama  lekara.

Ilustrujući značaj kiseonika, podseća da nedovoljni dotok ili apsolutni nedostatak kiseonika, kod svih organa dovodi do fatalnog ishoda.

Hiperbarična komora povećava uspešnost vantelesne oplodnje, jer se pod uticajem kiseonika povećava debljina ednometrijuma materice i njena prijemčivost za implant, što znaju pacijentkinje koje su u pogramu za vantelesnu oplodnju i dolaze nam.

-Organizam do izvesnih granica može podneti nedostatak kiseonika. Kada se predje ta linija prestaje metabolizam i nastupa smrt ćelija. Najosetljiviji organi, koji prvi reaguju su mozak, srce i bubrezi. Mozak ne može da izdrži duže od dva minuta bez kiseonika. Takodje znamo, da nedostatak kiseonika uzokuje oštećenja srca (koje pumpa krv) i krvnih sudova koji transportuju  kiseonik do ćelija. Takva stanja dovode do kardiovaskularnih  problema, zbog čega  je po učestalosti smrtnosti na prvom mestu, upravo kardiovaskularni sistem.

Dr Živković napominje, da je u zapuštenim stanjima, kod hronično smanjenog dotoka kiseonika prva i najvažnija terapija – hiperbarična  oksigenacija.

Ekspert za hiperbaričnu i podvodnu medicine Pim. Dr Miodrag Živković

-U cilju prevencije, oporavka i lečenja,  ukoliko nastanu takva stanja, kako bi se omogućila delotvornost lečenja drugim medicinskim granama neophodna je terapija kiseonika. Kod dijabeta recimo, problem se manifestuje oštećenjem krvnih sudova i perifernih nerava. Na udaru su najpre  kapilarni, periferni krvni sudovi na kojima se odvija razmena kiseonika i difuzija ka ćelijama. (Sreća je da tih mikro, kapilarnih krvnih sudova ima dosta, pa organizam dugo može da kompenzuje takvo stanje). Kako dijabet napreduje povećava se broj oštećenih kapilara i  ugrožavaju se unutrašnji i periferni organi. Oštećenja vremenom zahvataju magistralne krvne sudove. Kako bi se sprečile dramatične posledice  u situacijama izazvanih šećernom bolešću, neophodno je intervenisati  hiperbaričnom oksigenacijom. Čini se, da ne shvatamo dovoljno opasnost  dijabeta kao elementarnog uzroka drugih bolesti, poput infarkta mozga, srca, infarkta perifernih tkiva sa teškim infekcijama i gangrenama, zatim insuficijencije bubrega i plućnog tkiva. Oštećenja krvnih sudova kod dijabeta kreću od plućnog tkiva. A to je prvi organ koji prima kiseonk iz atmosfere i dalje ga transportuje, ukazuje dr Živković

Kaže, da nema ćelije u organizmu koja je imuna na nedostatak kiseonika. Akutno ili hronično posledice se manifestuju kod svih organa. Zato primena  HBO terapije pruža rezultate u lečenju svih bolesti. U nekim slučajevima je  lek bez alternative.

-Postoje situacije akutnog nedostatka kiseonika, koje nastaju recimo davljenjem, gde je indikacija terapije kiseonika hitna, urgentna, i sekunde dele život od smrti. Akutne situacije su i kod zastoja vitalnih organa čija je uloga da transportuju kiseonik, kao što je infarkt miokarda. Optimalno bi bilo  odmah primeniti terapiju, kako bi se smanjilo oštećenje miokarda izazavno trenutnim nedostatkom kiseonika. To su tkzv. akutne hipoksične bolesti, koje zahtevaju hitnu reakciju i po ruskoj nomenklaturi recimo, postoji lista takvih stanja koje zahtevaju hitnu oksigenaciju, čiji bi se izostanak kao terapije smatrao lekarskim propustom. Akutnim se smatraju  i stanja izazavna gasnom gangrenom i teškim infekcijama tkiva anaerobnim bakterijama (kojima pogoduje sredina bez kiseonika,kada dolazi do lučenja alfa toksina tih bakterija) što dovodi do brze smrti.Tu su i neka ronilačka stanja i stanja izazvana trovanjem.

Dr Živković ističe da postoji i spektar bolesti izazvan hroničnim manjkom kiseonika transportnog sistema. To su bolesti srca i krvnih sudova, na prvom mestu arterioskleroza kao i niz autoimunih bolesti (lupus, sklerodermia, reumatoidni artrtitis) gde je u osnovi vasculitis (zapaljenje malih krvnih sudova) koji pogoršava osnovnu autoimunu bolest.

Ako ne bi bilo kiseonika, koristio bi se anaeorbni put metabolizma, koji od  jednog molekula glukoze daje samo 2 molekula adenozin trifosfata.  Dok se u prisustvu kiseonika od jednog molekula glukoze dobije čak 38 molekula adenozin trifosfata.Taj prelaz sa anaerobnog na aerobni  metabolizam je evolucioni,  kvalitativni skok i upravo zahvaljujući  kiseoniku, omogućen je razvoj životinjskog sveta i čoveka.

-Kiseonik ima izuzetnu detoksikacionu moć i prva je mera detoksikacije kod čitavog niza otrovanja, počev od ugljen monoksida, pesticida, cijavodonika… Tu su i sve infekcije koštano i mekotkivnih struktura koje ponekad ne reaguju na medikamentoznu terapiju i hirurgiju. U svim situacijama kiseonik omogućuje uspostavljanje homeostatskih  uslova za funkcionisanje ćelije, koja je zdrava samo ako normalno funkioniše. A ukoliko je nešto napadne, kiseonik će produžiti vreme njene normalne funkcije i omogućiti joj da se odbrani. Podsticanjem i uspostavljanjem normalnog rada ćelija i organa, oganizam pod uticajem kiseonika aktivira mehanizme odbrane. Kiseonik je univerzalnije lek, bez kontraindikacija, širokog terapijskog spektra, objašnjava dr Živković.

U ordinaciji HBO Medical Center, u primeni su isključivo jednomesne hiperbarične komore kojima se omogućuje individualni pristup lečenju  u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta. Pincip rada je: jedan pacijent, jedan lekar, jedna sestra, jedna komora. I to je vrh kojim se teži u medicini.

Efekti terapije vidljivi golim okom, postižu se kod dijabetičnih gangrena,  arteriosklerotskih i hipoksičnih rana. Na hiljade pacijenata je spasio sigurnog  invaliditeta.

-U najvećem broju slučajeva nogu spašavamo u prvom aktu lečenja. To su uglavnom pacijenti koji su u programu amputacije noge. U 96 % slučajeva,  uspevamo da odložimo ili potpuno izbegnemo amputaciju noge.

Direktnim uticajem na ćeliju, HBO je lek u dermatologiji i ginekologiji.

–Uspostavljanjem normalnog funkcionisanja ćelija pospešuje se regeneracija kože. Kiseonik uspostavlja vitalnost tkiva i svih unutrašnjih organa, zbog čega je našao primenu u ginekologiji, gde se pod uticajem HBO terapije povećava debljina ednometrijuma, što doprinosi uspehu veštačke oplodnje. U Rusiji se ova terapija koristi i u pedijatriji: kod svakog težeg porodjaja zbog mogućih posledica po cerebralni sistem beba odmah ide u komoru. Hiperbarična oksigenacija (HBO ) ima neslućene rezulatate, nezaobilazna je i u nekim slučajevima prioritetna kao metoda u lečenju i na Zapadu. Čovek iznad 40 godina starosti treba da koristi komoru, da bi sprečio i odložio process arterioskleroze! Komoru treba je koristiti kao izvor blagodeti i zdravlja, radi  prevencije bolesti i opšteg dobra, zaključuje dr Živković.

www.hbomc.com

S.N.