Kvantna medicina Dr Zoran Marković : Dijagnoza bez greške i pouzdano lečenje

Dr Zoran Marković, spec. kvantne medicine

Dr Zoran Marković je jedan od prvih lekara tzv. zapadne medicine kod nas, koji je znanje i struku opredelio ka holističkim metodama lečenja. Komplementaran, holistički, kvantni pristup dijagnostici i lečenju, izgradio još tokom studija. Kako je prethodno završio farmaceutsku školu, o sebi kaže da je prvo učio kako se leči, pa onda zašto?, što je obrnuti tok u sticanju znanja, koji mu je omogućio drugi ugao posmatranja bolesti.
–Učio sam o prirodi i poreklu supstanci lekova, čiji je hemijski sastav devedesetih godina bio znatno kvalitetniji. Danas se farmacija dominantno zasniva na hemiji, sa višestruko štetnim posledicama. Često, više doprinosi nastanku patoloških stanja, nego lečenju primarne bolesti.
Odrastao je u Šapcu, u lekarskoj porodici. Medicinski fakultet je diplomirao u Beogradu 1989. godine. Po završetku studija otišao je u Hrvatsku, koja je bila otvorenija za tzv. “granična polja“ nauke. U Zagrebu se nalazilo sedište Kushi  fondacije za Jugoistočnu Evropu, koja se bavila makrobiotikom. Sa dr Dejanom Budimirovićem takodje iz Šapca, koji je već radio u toj fondaciji, dr Zoran Marković je bio prvi lekar u Jugoslaviji koji se bavio makrobiotikom. Tu je radio do 1991. godine, proučavajući studije i istraživanja koje su stizala iz SAD. U sklopu holističkog pristupa lečenju, u Zagrebu je učio i akupunkturu na klinici “Josip Kajfeš”, ( koja i sada postoji pod drugim nazivom ) kod prof. Milana Ferakovića načelnika te klinike, tada redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu i jednog od najvećeg predavača u Jugoslaviji. Iz Zagreba 1991. godine odlazi u Kinu, a po povratku iz Pekinga u Beograd, počinje da radi u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir UN (ECPD). Ovaj univerzitet je u saradnji sa Medicinskim fakultetom početkom devedesetih godina, organizovao i prvu profesionalnu školu akupunkture  koju su pohađali lekari iz bivše Jugoslavije. Predavači su bili profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu i profesori tradicionalne kineske medicine sa Univerziteta za mir UN (ECPD). U ovoj eminentnoj školi dr Zoran Marković je u početku držao vežbe , kasnije i predavanja gde i danas predaje. Privatnu ordinaciju HOLI MEDIC otvorio je 1992. godine. Kvantna dijagnostika po rečima dr Markovića, koji je član Lekarske komore Srbije (LKS) omogućuje izuzetno preciznost. Poput magnetne ili ultrazvučne dijagnostike, sprovodi se uz pomoć specijalno programiranog uređaja. U HOLI MEDIC ordinaciji koristi se uređaj E-lybre Sistem, koji je razvio Institut za kvantnu medicinu u Velikoj Britaniji. Primena podrazumeva prethodno usavršavanje za rad sa uređajem, nakon čega se izdaje odgovarajuća licenca. Dijagnostika i terapija koja se sprovodi ovim uređajem zasniva se na zakonima fizike.

Često pacijenti dodju sa već uradjenim snimkom magnetne rezonance, rentgena ili skenera, zabrinuti jer imaju neku promenu recimo, na levom delu jetre, senku na plućima ili uvećanu limfnu žlezdu… U ordinaciji HOLI MEDIC moguće je izvršiti kompletnu analizu promene, na sve moguće uzroke njenog nastanka.

– Tzv. zapadna medicina prvenstveno se zasniva na hemijskim parametrima i pristupu, bilo da da su u pitanju analize uzoraka iz organizma u cilju dijagnostike, ili hemikalija koje se pripisuju u cilju terapije. Dok se kvantna medicine, kako u pogledu dijagnostike, tako i terapije zasniva na fizici kao nauci, objašnjava dr Marković.
Kaže da se u fizici, telo čoveka sagledava kroz skup frekvencija, oscilacija, talasa. Svaki organ i ćelija imaju svoju frekvenciju, na kojoj funkcionišu.
-Pluća, jetra, želudac, i svaki organ ima svoju  frekvenciju. Svaka ćelija žlezde ili hormona ima svoju frekvenciju. Kao i svaka bakterija, virus. svaki atom, molekul i svali gen. Tu zadatu, tačno odredjenu frekvenciju na kojoj optimalno funkcionišu organi i sa kojom se dolazi na svet, nazivamo zdravljem.

Kaže se da je čovek deo prirode, zapravo ima najsličniju frekvenciju. Zato je boravak u prirodi i šumi, gde sve vibrira tom frekvencijom, upravo blagotvoran i lekovit za čoveka.

Kako se uočava poremećaj u organizmu?
Analizom frekvencije ljudskog tela, uz pomoć uređaja, na osnovu programa koji su sastavili timovi stručnjaka. Unose se podaci, programira zadatak i dobija se analiza frekvencija, da li su pravilne ili ne?! Zdrav organ može imati jednu pravilnu frekvenciju. Odstupanje od te jedne, pravilne frekvencije, ukazuje na promenu. Program omogućuje detekciju i najsitnije promene u oganizmu, u najranijoj fazi. Zato je kvantna medicina u dijagnostici pouzdanija i egzaktnija od konvencionalne.
Kaka izgleda pregled?
Pacijent se poveže na uređaj. Pregled traje tri sata, za koje vreme se dobije više od 300 000 podataka. Primenom ovog uređaja nekada se obrađivalo oko 200.000 podataka, ali program se stalno razvija, danas taj broj premašuje 330.000. Imamo frekvencije za sve poznate bakterije i viruse, uključujući i Kovid 19, za koja nam je frekvencija virusa stigla 05.marta 2020.godine, sa Instituta za kvantnu medicinu u V. Britaniji.

Rusija, Ukrajina, Nemačka, Švajcarska i države  EU, imaju nacionalne institute za kvantnu medicinu, u kojima rade timovi stručnjaka koji su razvili svoje uredjaje i programe za kvantnu dijagnostiku i biorezonantnu terapiju. U HOLI MEDIC ordinaciji se koristi uređaj Instituta za kvantnu medicinu u Velikoj Britaniji – E-lybra Sistem. Korišćenje ovog uređaja i programa zahteva iskustvo u kvantnoj medicini  i obuku na institutu vezano za dijagnostiku i primenu biorezonantne terapije.

Kako se sprovodi lečenje biorezonantnom terapijom ?
Polazi se od činjenice da se čovek radja zdrav. Ljudi s radjaju “naštelovani” na odredjene frekvencije, koje se poimaju kao zdravlje. Pod uticajem hrane, zračenja, spoljne sredine, menja se frekvencija u organima tela, odakle počinju da stižu signali koji se vremenom manifestuju kao simptomi bolesti. Lečenje podrazumeva  ispravljanje nepravilne frekvencije, tako što se telu, organu, ćeliji, šalje odgovarajuća rezonanca, kako bi opet  pravilno funkcionisali. Telo se podseća, vraća, programira, “štimuje” na njegovu prirodnu frekvenciju.
Koliki su efekti biorezonantne terapije?
Zavisno od stadijuma bolesti. U prvom postoji poremećaj frekvencije. U drugom i poremećaj funkcije. U trećem i morfološke promene u gradji. U svim stadijumima postoje tegobe. Zapadna medicina može da dijagnostikuje promene u drugom i trećem stadijumu, ali ne može u prvom. Tipični slučajevi su da pacijent ima tegobu, ali u analizama nema znakova bolesti. Ta prva faza  u zapadnoj medicini prolazi bez terapije. Čeka se da bolest poodmakne, kako bi se identifikovala. Pacijentima se obično kaže “da će se pratiti stanje”. U kvantnoj medicini, poremećaj se registruje znatno pre nastupa morfoloških promena, na nivou izmenjene frekvencije. Pa se terapijom odmah ispravlja  i rešava problem. U drugom stadijumu bolesti, terapijom se rešava do 80 %. U trećem  problem se prvo rešava konvencionalnom medicinom. Potrebno je zatim podesiti frekvenciju tog organa, čija su odstupanja i nepravilnosti zapravo i dovele do posledica.

Kad nema odgovor, tzv. zapadna medicina, ima izgovor. Za pitanja, za koje nije imala objašnjenje, osamdesetih godina izgovor je nalazila u genetici. Devedesetih godina, u alergijama. Od 2000-te godine, opšte mesto u medicini dobio je pojam stresa. Danas su to autoimune reakcije organizma.

Kažete da se čovek radja zdav! Ali na svet se dolazi i sa naslednim bolestima?
Rodjenjem se nosi energetska informacija roditelja, roditelja naših roditelja, sedam kolena unazad, ukupno 64 pretka, po očevoj i majčinoj liniji. O postojanju energetskog zapisa, govori se u istočnjačkoj medicini. Koriste se pojam “karma”. Prenos energetskih “zapisa” i “grešaka” izučavali su istočnjački učitelji. Danas na zapadu, istražuju i o tome pišu profesori kvantne fizike. Kod nas je o tome govorio i pisao prof. Elektrotehničkog fakulteta, Dr Dejan Raković.

Kad smo kod nauke i istraživanja, oscilacije i frekvencije nisu novi izum?
Tesla se u svojim istraživanjima bavio frekvencijama. U jednom intervjuu početkom 20. veka, je rekao “tek kada fizičari počnu da leče bolesti, ljudi će biti zdravi”. Mi znamo da fizičari leče samo strujama i frekvencijama. Ova Teslina rečenica, smatra se početkom razvoja kvante medicine. Tesla se nije direktno bavio medicinom. Ali su na osnovu njegovih izuma i strujnih frekvencija kroz telo, konstruisani uređaji koji su tridesetih godina prošlog veka služili za ulepšavanje i lečenje.

S N.